Met Jo Kosters werk als leidraad volgt de Zomer & Winter tentoonstelling 2022-2023 van het MTVP Museum Domburg de ontwikkeling van twee traditioneel begonnen kunstenaressen, waarbij de ene zich vooral in Frans neo-impressionistische en de andere zich vooral in Duits expressionistische zin ontplooide. Dat de Nederlandse Jo Koster en de Duitse Dora Stetter beiden aan verschillende Europese kunstenaarskolonies verbonden zijn geweest, komt duidelijk in hun werk tot uiting. In een prachtig overzicht van onder meer in Domburg, Staphorst, Heeze, Knokke en Ahrenshoop ontstane schilderijen en grafiek worden de verschillen en overeenkomsten tussen hen getoond.

Zo’n 65 werken van Jo Koster en 35 van Dora Koch-Stetter zijn voor deze tentoonstelling bijeengebracht. Onder de werken van Jo Koster bevinden zich schitterende en geheel onbekende stukken uit particuliere collecties, die nimmer tevoren naar buiten zijn gebracht. Samen met de werken van Dora Koch-Stetter laten zij zien waar deze vrouwen in een overwegend door mannen bepaalde wereld voor stonden. Stug volhardend en stoer verwerkend waren zij; ofwel: hun weg was stug maar de vrouwen waren stug en stoer!

Dora Koch-Stetter

Kunstenaarskolonie Domburg

Domburg maakte aan het einde van de negentiende eeuw naam als een eenvoudig internationaal kuuroord, met als grote trekpleister de arts en fysiotherapeut Johan Georg Mezger (1838-1909). Na Mezgers dood en de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) veranderde het stadje langzaam aan in een familiebadplaats voor de middenklasse. Lang bleef zijn geschiedenis verborgen, maar vanaf de jaren tachtig van de twintigste eeuw is Domburg als kunstenaarskolonie oude stijl te boek gesteld.

Werek van Jo Koster

 

 

Kunstenaars hebben van oudsher over Walcheren rondgezworven, aangetrokken door de ongerepte schoonheid van de omgeving, de bijzondere lichtval langs de kust en de weerschijn ervan over het door water omarmde land. Met enkele Belgische schilders als Emile Claus, Euphrosine Beernaert en Camille Van Camp omstreeks 1870 als voorlopers, ontplooide de kunstenaarskolonie Domburg zich rond 1900, beleefde zij haar grootste bloei tijdens de bekende Domburgsche Tentoonstellingen (1911-1921) en duurde zij voort tot eind van de jaren twintig. De kunstenaarskolonie Domburg kwam symbolisch tot een einde toen ‘de kunstzaal’ ten gevolge van hevige stormen in de winter van 1921 op 1922 instortte.

Werk van Dora Koch

Marie Tak van Poortvliet Museum

Sinds 1994 organiseert het Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg  succesvolle exposities rond de deelnemers aan de oude tentoonstellingen, rond hedendaagse kunstenaars die een band met Zeeland hebben en bovenal – in het kader van de contacten tussen Europese kunstenaarskolonies onderling – rond andere spraakmakende kolonies uit eind negentiende en begin twintigste eeuw, de afgelopen jaren in samenwerking met het ICEAC (www.iceac.eu). Er wordt hard gewerkt aan de plannen het Museum uit te breiden en het ICEAC er als wetenschappelijke zijde van euroart mee te verbinden. Men streeft ernaar de opening van het Onderzoeks- en Documentatiecentrum te laten samenvallen met die van het nieuwe museum in Domburg.

De tentoonstelling is een initiatief van het ICEAC Domburg en heeft met medewerking van het Kunstmuseum Ahrenshoop plaats in het kader van het Europese netwerk EuroArt.