In 1123 werd onder leiding van een groep monniken die uit Antwerpen waren overgekomen, de Premonstratenzers, begonnen met de bouw van de abdij. Het klooster werd een bloeiende onderneming. Uitbreiding kon en was nodig.

VVV Zeeland

VVV Zeeland

In de 14de eeuw werden de Lange Jan, de Koorkerk en de Nieuwe Kerk opgetrokken. Hierbij werd een nieuwe bouwstijl ontwikkeld, de Schelde Gotiek, een combinatie van Romaans en Gotiek.

Abdij rond 1200

Abdij rond 1200

In de 15de eeuw werd voor de Koorkerk een nieuw klooster gebouwd. Dit is inmiddels het oudste klooster van Nederland.

De abdij stond jarenlang als een belangrijk centrum in de stad. Nicolaas van der Burgh werd in 1559 zelfs de eerste bisschop van Middelburg. Maar aan de macht en de rijkdom van de kloosterorden kwam in 1574 een abrupt einde. Aanhangers van Willem van Oranje kregen de stad in handen. Ondanks pogingen van Willem om de staat van de abdij onaangetast te houden, werden kerkhervormingen doorgevoerd en de monniken konden hun biezen pakken.

Een leuke impressie van de abdij vindt u hier.

Vanaf dat moment werd de abdij het bestuurlijk centrum van Zeeland. Het bestuur van het gewest Zeeland en de Admiraliteit van Zeeland vestigden zich hier. Er kwam een eigen munt en kloostergangen werden omgebouwd tot kamers en kantoren.

Een deel van de abdij werd omgebouwd tot Prinsenlodgement. Hier konden belangrijke bezoekers aan Middelburg, met de nodige egards worden gehuisvest.

Een indrukwekkend complex

Een indrukwekkend complex

In de loop der eeuwen kwamen hier nogal wat belangrijke personen logeren. Onder andere Napoleon Bonaparte logeerde er een aantal dagen

Een permanent verblijf werd verleend aan Willem II, graaf van Holland, die hier begraven wilde worden. Ook de 17de eeuwse zeehelden, de gebroeders Johan en Cornelis Evertsen vonden hier hun laatste rustplaats.

Graf van Johan Evertsen

Graf van Johan Evertsen

Als u het gebouw bezoekt wordt u overvallen door de rijke historie van dit schitterende gebouw. En u kunt het nu bezoeken. VVV Zeeland organiseert, in samenwerking met het Zeeuws Museum, een rondleiding door het complex.

Graf van Cornelis Evertsen

Graf van Cornelis Evertsen

U wordt hierbij in de gelegenheid gesteld rond te dolen door de kloostergangen en de crypten van de abdij.

U krijgt een rondleiding door het complex waarbij u een indruk krijgt van het vroegere gebruik en hoe het nu wordt gebruikt. U kunt plaats nemen in de Statenzaal waar nu de provinciale staten zetelen. U wordt mee terug genomen naar het verleden om de indrukwekkende crypte te bezichtigen waar in vier kelders sarcofagen zich bevinden en fresco’s zijn geschilderd. Men laat u kennis maken met de eeuwenoude kloostergangen en bezoekt de kloostertuin.

Kloostertuin

Kloostertuin

Ook bezoekt u de Koorkerk, de Nieuwe Kerk en de Wandelkerk.

Omdat een aantal van de te bezichtigen locaties nog steeds in gebruik zijn, zijn bezoeken hieraan onder voorbehoud.

De rondleiding neemt ongeveer 1 ½ uur in beslag. U dient vooraf te boeken voor deze unieke rondleiding waarbij minimaal 12 gasten gebruik willen maken van het arrangement.

Desgewenst is de rondleiding uit te breiden met een bezoek aan de wandtapijtenzaal van het Zeeuws Museum.

 

Voor meer informatie, kijk hier.