Van 1-12 mei is in Zierikzee de speciale, tijdelijke raamexpo ‘O kijk hier, een glimp van 800 jaar terug!’ te zien. Deze is georganiseerd door Stichting Vlam ter gelegenheid van de viering van Zierikzee-800-jaar-stadsrechten.

Hoe was het?

Hoe was het?

Stichting Vlam

Stichting Vlam zorgt nu al voor het derde jaar voor expo`s met oude foto`s en meer, die bij hun eigen locaties, achter ramen te zien zijn, wat een levendig, echt kijkje geeft in de geschiedenis van de plek waar je staat. Voor deze nieuwe expo is met geduld gezocht naar beelden van hele oude sporen van het Zierikzee dat indertijd die stadrechten kreeg. Van zolang terug is er heel weinig behouden gebleven van plaatsen als deze.

Altijd graven naar het verleden

Altijd graven in het verleden

De ouwe tijd

Huizen en vissersschepen waren meestal nog van hout en stro en dergelijke en zijn al lang gecomposteerd. Toch heeft Jolien Hemmes, de expo-ontwikkelaar, een aantal bijzondere foto`s op weten te graven, die hier nog nooit te zien waren of alleen decennia terug. Zo zijn er enkele gemaakt tijdens opgravingen, die hier tijden terug zijn gedaan rond de kerk. Deze geven een kijkje onder de grond waar nog wat hele oude, nagebleven sporen gevonden zijn. Het meest bijzondere daarbij is die van een vrij gelegd boomstamgraf dat uit de 10e eeuw zou zijn.

Bijzondere oorkonde

Ook is bij de expo een scan te zien van de originele oorkonde uit 976, waarin Zierikzee voor de allereerste keer als plaats genoemd wordt. Het is een oorkonde van de toen machtige abdij uit Gent, waarin belangrijke bezittingen van haar bevestigd werden. Zierikzee wordt in dit stuk nog aangeduid als Creka, kreek, naar de kreek de Ee, waaraan nu de Oude Haven nog rest. Dat deze oorkonde bestond was bekend, ze wordt zelfs telkens weer genoemd bij historische overzichtjes. Ze bleek echter nog niet eerder publiek vertoond, zelfs de Latijnse tekst is nauwelijks ergens opgenomen en een vertaling was tot nu niet ter beschikking.

Afschrift van de oorkonde

Afschrift van de oorkonde

De oorkonde, op perkament en met een zegel, is door de tijd wel wat bleek geworden en bovendien, zoals alle formele stukken uit die tijd, dus in het Latijn geschreven. Op de website van de stichting  is de tekst in uitgetypte vorm te lezen en ook de vertaling,  waaraan tijdens de expo wordt gewerkt. Die wordt waarschijnlijk nog wat verder bijgeslepen, vanwege de juridische termen die er in voorkomen.

Expo

De expo geeft, met deze afbeeldingen, een glimp te zien van het echte Zierikzee dat de stadsrechten kreeg. Deze editie, mede-mogelijk gemaakt door steun van Stichting Renesse, is nog een kleine voorstudie. Voor komend jaar word er doorgewerkt aan een meer uitgebreide.

 

De expo is te zien in de etalage van Havenplein 8-10 te Zierikzee (voorheen De Marskramer) en dus ook bij het evenemententerrein van Zierikzee-800. Hij is daar 24/7, vrij te bekijken van 1 mei t/m 12 mei, de dag van de viering. Zie voor meer info de projectsite van Stichting Vlam