In 2019 is het 800 jaar geleden dat Zierikzee stadsrechten kreeg van graaf Willem I. Dat betekent niet dat Zierikzee voor die tijd niet bestond. De stad is al ruim 1.100 jaar oud. Maar het was een dorp als alle andere dorpen. Dat veranderde na het verkrijgen van de stadsrechten. Nadat het officieel stad was geworden veranderde het aanzien van Zierikzee. In de middeleeuwen was Zierikzee op bepaalde momenten zelfs belangrijker dan Amsterdam. Die historische rijkdom is nog steeds terug te vinden als u door de smalle straatjes in de binnenstad wandelt.

De historie herleeft

De historie herleeft

Gedenkwaardig jaar

2019 is dus een gedenkwaardig jaar voor Zierikzee. In de aanloop naar dat jaar organiseert Stichting Evenementen Zierikzee, samen met het bekende organisatiebureau Guusje Poot, een historisch evenement in het centrum van de stad. Er werd een aanloop genomen in de twee voorgaande twee jaren.

In 2016 arriveerde de gezant van Graaf Willem I met een gevolg van edelen en soldaten in de haven van Zierikzee. Hij kwam op verzoek van lokale machtshebbers naar het toen nog voortvarende dorp om te bespreken of Zierikzee in aanmerking kon komen voor stadsrechten.

Wissen en Wolfert maken hun entree

Wissen en Wolfert maken hun entree

Intocht

In 2017 volgden twee Middelburgse schepenen, Wissen en Wolfert, op hun paarden in Zierikzee. Er volgden nieuwe besprekingen over het al dan niet toekennen van stadsrechten en er werd gekeken naar de voor- en nadelen hiervan. Zowel voor de hoge heren als voor de gewone burgers.

Transformatie

Op 12 mei van dit jaar is het weer zo ver in aanloop naar de definitieve viering van Zierikzee 800 jaar en gaat het verhaal verder.

De smid aan het werk

De smid aan het werk

De binnenstad en het havenplein worden getransformeerd in het Zierikzee van 800 jaar geleden. Spelers van de Rederijkers Zierikzee, aangevuld met tal van vrijwilligers van het hele eiland Schouwen-Duiveland en veel beoefenaren van zeldzame, oude ambachten uit het hele land nemen op deze dag de stad over. Notabelen, ambachtslieden, nonnen, melaatsen, ridders, soldaten, kwakzalvers en arme sloebers bepalen het stadsbeeld. Alles gelardeerd met imposante Zeeuwse paarden.

Voor de kinderen is er een heel bijzondere boerderij.

Er wordt, onder een baldakijn, een middeleeuws restaurant opgetrokken waar u zich kun laven aan spijzen en dranken van 800 jaar geleden.

Kinderboerderij, een allegaartje

Kinderboerderij, een allegaartje

Festviteiten

Dit deel van deze aanloop van drie jaar moet in 2019 resulteren in een week vol festiviteiten om het verkrijgen van de stadsrechten op een grootse manier te vieren. Een evenement dat daarna elk jaar zal worden herdacht.

Het spektakel Zierikzee 800 – 2018 op 12 mei begint om 10:00 uur en duurt tot ca. 16:00 uur.  De locaties waaraan het evenement zich afspeelt zijn aan het Kraanplein, Havenpark en Havenplein.

Arme sloebers

Arme sloebers

Het dorpsleven uit die tijd kunt u doorlopend bezoeken op het Havenplein.

Op vrijdag 11 mei wordt het feest voorafgegaan door een avondmarkt om in de sfeer te komen.

Noteren!

De volledige planning is nog niet ingevuld. Maar noteer de datum vast en volg de ontwikkelingen op deze website van organisatiebureau Guusje Poot.

 

Ook zal onze pagina regelmatig worden bijgewerkt om u op de hoogte te houden.