Het vermaarde Quink Vocaal Ensemble zal zaterdag 14 december op uitnodiging van de Stichting Anthonie Keldermans Concerten een rijkgeschakeerd Kerstprogramma presenteren in het fraaie historische voormalig “Oude” Stadhuis van Tholen

Quink

O Magnum Mysterium

In het Kerstprogramma “O Magnum Mysterium” worden verschillende kanten van het traditionele karakter van de muzikale kerstviering belicht: enerzijds de vroege muziek, motetten uit de Renaissance met vaste tekstonderdelen, door vele componisten verklankt; anderzijds de laatste tientallen jaren in zwang geraakte ‘carols’, traditionele – meest Engelse – kerstliederen die net als de motetten in de 16e en 17e eeuw de mensen in kerstsfeer moesten brengen. Waar de motetten nog een duidelijk liturgische functie hadden moeten we wat betreft de carols meer denken aan de kerstsfeer buiten de kerkgebouwen, op straat, thuis, ja zelfs in winkels en winkelcentra…….ondanks de inhoud of misschien dankzij, wie zal het zeggen.

In elk geval heeft het kerstverhaal eeuwenlang gezorgd voor inspiratie in de kunsten.

Francisco Guerrero die, anders dan zijn leermeester Christobal Morales en Tomás Luis de Victoria, vooral wereldlijke werken componeerde, schreef twee motetten op teksten van de profeet Jesaja, die behoren bij advent en als derde een kerstlied in de landstaal: “Niño Dios”.

Francisco Guerrero

 

Muzikale leidraad in dit kerstconcert is het lied ‘O magnum mysterium’, dat door vele componisten is verklankt. U hoort hoe verschillend dezelfde woorden muzikaal tot klinken gebracht kunnen worden.

Een serie kerstmotetten van Italiaanse en Franse meesters completeert dit gedeelte.

 

 

 

Ook de 20e eeuwse componist Francis Poulenc heeft een ‘O magnum mysterium’ geschreven, met meer eigentijds idioom, maar niet minder indringend. De wederzijdse waardering en inspiratie van Poulenc en Britten doet ons terugkeren naar Engeland, waar een aantal componisten onder aanvoering van die Benjamin Britten nieuwe kerstliederen maakte, juist niet traditioneel en in Britten’s geval met een tekst van W.H. Auden die door Engelsen met gevoel voor eufemisme ‘peculiar’ genoemd zou worden. A Shepherd’s Carol werd geschreven voor het BBC-programma ‘A Poet’s Christmas’, tijdens de oorlogsjaren.

Francis Poulenc

 

Van Julius Röntgen zijn drie Nederlandse kerstliederen, oude teksten en heerlijk geharmoniseerd. De manier waarop Röntgen deze bekende teksten toonzet doet ze opnieuw in ons collectieve geheugen branden.

Julius Röntgen

 

 

 

 

 

 

 

Na de pauze hoort u een mengeling van traditionals uit de Engelse school, al of niet ‘geleend’ van het vasteland. Bekende melodieën en minder bekende liederen, verdeeld over twee series, slechts onderbroken – als ware het een moment van bezinning – door  het prachtige tekstloze Poolse wiegelied Berceuse.

 

Over Quink

Quink heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot een uniek ensemble van internationale allure. De groep heeft een vaste kern van vier professionele zangers, maximaal uitgebreid tot acht zangers, afhankelijk van het repertoire en mag worden gerekend  tot de beste a cappella ensembles ter wereld.

Hier kunt u al een beetje kennismaken met dit uitzonderlijke ensemble.

Repertoire

Het ruime repertoire omvat a cappella werken van de Middeleeuwen tot en met muziek van deze eeuw.
Meer dan 800 jaar muziekgeschiedenis!
De veelzijdige musici van het ensemble hebben zich tot doel gesteld de muziek uit de verschillende stijlperioden zo authentiek mogelijk uit te voeren. Voor het barok- en romantisch repertoire verbindt Quink zich met specialisten uit de betreffende stijlperiode. Zo werd een meerjarenproject rond de cantates van Bach en tijdgenoten gerealiseerd, uitgevoerd in enkelvoudige bezetting.

14 december – Stadhuis Tholen

Aanvang 20.15 uur

Reserveren via info www.keldermansconcerten.nl