Adios Mondragón, Welkom Sinterklaas, over Het Beleg van Zierikzee tijdens de 80-jarige oorlog.

Aan het Havenpark in Zierikzee is deze weken een kleine ‘O kijk hier!-expo’ te zien over de 80-jarige oorlog hier, met mooie, oude afbeeldingen, die daarvan indertijd zijn gemaakt.

Dit jaar is er landelijk veel aandacht voor die periode en midden in de stad kun je nu ook een zo echt mogelijk kijkje krijgen in het ‘Beleg van Zierikzee’, dat toen in 1575 – 1576 woedde. Rond 1600 kwamen de Nederlanden, met de bekende Geuzen, in opstand tegen de Spaanse heerschappij. Het was een mengeling van strijd om geloofsvrijheid en van strijd om meer autonomie in het algemeen.

Ook Schouwen-Duiveland en Zierikzee raakten betrokken in deze oorlog.

Spaanse troepen onder Mondragon steken het Zijpen over tussen Schouwen en Duiveland

Spaanse troepen onder Mondragon steken het Zijpen over tussen Schouwen en Duiveland

Het initiatief kwam eerst ook vooral van de, toen nog vrij jonge, protestanten en de opmaat was de Beeldenstorm.  Later ontaardde de strijd ook tegen de katholieken. Bij de Beeldenstorm is er hier één klooster in Zierikzee vernield, het Minderbroederklooster, maar deze storm werd door de lokale overheid snel gestopt.

Toen Zierikzee, vrij kort daarna, tegen Spanje en voor de ‘De Staatsen’ en de Orangisten koos, werd de stad belaagd door Spaanse troepen onder aanvoering van veldheer Mondragón. Dat gaf een heel ander beeld dan dat van de warme ontvangst van Sinterklaas, die net weer uit Spanje op bezoek is.

Overgave van de Spaanse troepen

Overgave van de Spaanse troepen

 

 

 

 

 

 

Achter de ramen van ElectroWorld, zijn nu een oude vogelvluchtkaart van Zierikzee in actie, te zien en andere afbeeldingen van toen over de strijd en van Mondragon. Eerder heeft ‘De Vereeniging’ hier een boekje gemaakt met het verhaal en de route van Mondragón, die ook gevolgd kan worden, buiten of al lezend. Een afdruk van de vogelvluchtkaart ‘Het beleg van Zierikzee’ is, met het boekje ‘Het Mondragonpad’, ook te bestellen bij Stichting Vlam. 

De expositie is te zien in de etalage Havenpark 5 (ElectroWorld) Zierikzee en loopt van 14 november t/m 6 december