Opnieuw is het team van het Stadhuismuseum erin geslaagd bijzondere en voor Schouwen-Duiveland unieke stukken bij elkaar te brengen.
De nieuwe expositie heet: Intermezzo – Cultuur op Schouwen-Duiveland tijdens WOII

Cultuur in donkere dagen- foto Piet van der Klooster-

Schouwen-Duiveland is tijdens de bezetting tot Sperrgebiet (verboden gebied) verklaard. Het leven op het eiland is daardoor nog geïsoleerder dan voor de oorlog. Vanwege de inundatie van een groot deel van het eiland in het voorjaar van 1944 wordt het merendeel van de bewoners bovendien gedwongen te evacueren.

 

 

Een eiland onder water

 

 

 

 

 

 

 

Voor sommige verenigingen vormt de bezetting een duidelijke onderbreking van hun artistieke activiteiten. Andere (amateur)kunstenaars en gezelschappen werken of spelen tijdens dit intermezzo ‘gewoon’ door.

Aanmelding voor de Kultuur Kamer

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog probeert de Duitse bezetter greep te krijgen op het culturele leven in Nederland. De nationaalsocialistische orde stelt het collectieve boven het individuele artistieke belang. In november 1941 wordt de Nederlandsche Kultuurkamer opgericht. Iedereen die werkzaam is op het gebied van cultuur dient zich bij de kamer aan te melden.

Logo van de Nederlandsche Kultuurkamer

 

 

 

 

Veel kunstenaars en gezelschappen geven hieraan gehoor, soms met tegenzin en met diverse motieven. Joden worden geweigerd. Wie zich aanmeldt moet een ariërverklaring ondertekenen, een formulier waarin wordt gevraagd naar eventuele Joodse voorouders. In praktijk bestaat veel onduidelijkheid over de aanmeldingsprocedure en blijkt het voor de bezetter lastig om het culturele leven te nazificeren.

Tentoonstellings affiche

 

 

In hoeverre beïnvloedt dit beleid het culturele leven op Schouwen-Duiveland tijdens de Tweede Wereldoorlog? De tentoonstelling schetst een beeld aan de hand van zes thema’s. De thema’s zijn gebaseerd op de zes gildes van de Kultuurkamer en geven een indruk van datgene wat volgens de nationaalsocialisten binnen het culturele domein valt: film, pers, muziek, letteren, theater en beeldende kunst. Naast beroeps- en amateurkunstenaars worden ook gezelschappen belicht
.Intermezzo

Vanaf donderdag 16 juli is in het Stadhuismuseum Zierikzee de expositie Intermezzo, cultuur op Schouwen-Duiveland tijdens WOII te zien.

In juli en augustus is het Stadhuismuseum geopend van maandag t/m zaterdag van 11:00 tot 17:00 uur en op zondag van 13:00 tot 17:00 uur.
Vanaf 1 september van dinsdag t/m zaterdag van 11:00 tot 17:00 uur en op zondagen van 13:00 tot 17:00 uur.

Reserveren is niet meer noodzakelijk, maar bij verwachte drukke dagen wel aan te bevelen.
Een gezondheidsverklaring dient u aan de balie in te vullen.

 

 

 

 

 

Het Stadhuismuseum Zierikzee ligt aan de Meelstraat 6, 4301 EC Zierikzee
www.stadhuismuseum.nl
Telefoon: 0111 454 464