Tussen de vijftig en honderd zware Zeeuwse paarden worden op een aantal opeenvolgende zaterdagen de zee ingedreven. De ruiters in traditionele outfit. De paarden opgetuigd en versierd met kransen van bloemen. De zware hoeven slaan het water hoog op, het zand stuift alle kanten uit als de kolossen richting water daveren. Wat heet imposant?

Traditioneel gekleed

Traditioneel gekleed

Traditioneel opgetuigd

Traditioneel opgetuigd

 

 

 

Deze Schouwse traditie, waarbij het hoofddoel is de paardenvoeten te wassen en te ontsmetten na de lange winter op stal, gaat al terug tot de 16de eeuw. Hoewel, toen nog zonder de Zeeuwse werkpaarden. Het ras ontstond pas veel later.

 

 

 

De traditie wordt over een aantal zaterdagen uitgesmeerd en vindt in verschillende dorpen plaats.

Het straô rijden wordt door de verschillende organiserende comités gekoesterd en in leven gehouden. En terecht! Dit schouwspel moet bewaard blijven.

Immaterieel cultureel erfgoed zijn de niet-tastbare gewoontes of gebruiken van vroeger die men koestert en nu in ere houdt. Het is de kennis of kunde die men levend wil houden en doorgeeft aan volgende generaties.

Opstuivend zand

Opstuivend zand

Het nationaal beleid voor immaterieel erfgoed is vaak gebaseerd op e UNESCO-Conventie voor het bewaren van immaterieel cultureel erfgoed uit 2003. De conventie kwam er als aanvulling op de Conventie voor de bescherming van het cultureel en natuurlijk werelderfgoed uit 1972, die leidde tot  de welgekende Werelderfgoedlijst. Deze conventie gaat over monumenten en landschappen met bijzondere waarde of die bedreigd zijn. UNESCO erkent met de Conventie uit 2003 dat ook niet-tastbare gebruiken erfgoed zijn. Ze geven uiting aan een culturele identiteit en diversiteit.

 

De gezamenlijke comités die zich bezig houden met het organiseren en in stand houden van het straô rijden hebben zich aangemeld om deze erkenning te verwerven. Als strao rijden aan de lijst wordt toegevoegd betekent dat, dat de traditie van het straô rijden internationaal wordt erkent en het makkelijk wordt gemaakt hiervoor subsidies aan te vragen.

Rit door het water

Rit door het water

 

 

Wilt u het fijne weten van het straô rijden, kijk dan hier.

In het aankomende voorjaar begint de reeks strandritten in Renesse op zaterdag 3 februari. Later volgen, op 10 februari Burgh-Haamstede, op 24 februari Noordwelle, 3 maart Ellemeet, 10 maart Scharendijke en Serooskerke sluit op 17 maart de rij.

Als u in Zeeland bent of woont, dit spektakel mag u niet ongezien voorbij laten gaan.