Dit jaar is het 400 jaar geleden dat de bekende Synode van Dordtrecht werd gehouden.

In 1618 werd door de Nederduits Gereformeerde Kerk een kerkvergadering belegd. Deze werd door Staten Generaal bijeengeroepen in Dordtrecht, in die tijd de eerste stad van Holland. De bedoeling was een einde te maken aan de controverse tussen de verschillende stromingen binnen de kerk.

Franciscus Gomarus

Franciscus Gomarus

 

 

Conflict

Er was een conflict ontstaan tussen de Remonstranten (Arminianen) en de contraremonstranten (Gomaristen) dat zich als een splijtzwam had geworteld in de Nederlandse politiek en maatschappij.

1618 viel in het twaalfjarig bestand tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De remonstrantse werden beschouwd als groep die compromissen met de koning van Spanje wilden sluiten.

De contraremonstrantse Gomaristen maakten hier grote bezwaren tegen. Door de Gomaristen, maar ook door Maurits van Oranje, werd het Amarisme gezien als een vorm van politiek verraad.

 

 

 

Jacobus Arminius

Jacobus Arminius

Pamflettenoorlog

Er werd in 1616 en 1617 een oorlog over deze kwestie, via pamfletten gevoerd in de republiek.

François van Aerssen, jarenlang diplomaat en raadspensionaris van de republiek was een ware onruststoker. Hij schreef in zijn pamfletten dat de Arminianen voor Philips IV van Spanje werkten. De geest was uit de fles.

 

Synode

In maart 1618 werd begonnen met de planning van een nationale synode De initiator hiervan was de raadspensionaris van Holland, Adriaan Pauw. Vanaf het moment van de lancering van het idee was er al de nodige controverse. De Gomaristen wensten een nationale synode. Volgens de Arminianen zou een provinciale synode voor het Graafschap Holland volstaan. In 1917 waren de plannen concreet voor een nationale synode. Met dank aan de input van de Engelse ambassadeur Dudley Charleton.

Francois van Aerssen, geschilderd door Michiel Jansz. van Mierevelt 1636

Francois van Aerssen, geschilderd door Michiel Jansz. van Mierevelt 1636

154 vergaderingen

Op 13 november 1618 werd de synode gestart met een kerkdienst in de grote kerk. Voor de synode waren, naast vertegenwoordigers van alle provincies die aangesloten waren bij de Republiek der Zeven Provinciën, ook uitnodigingen gestuurd aan acht buitenlandse gereformeerde kerken. Aan deze buitenlandse vertegenwoordigers werd ook stemrecht verleend. Na deze dienst begon men aan de eerste vergadering in de bovenzaal van de Kloveniersdoelen.

 

Synode van Dordrecht. De Arminianen zitten als aangeklaagde partij aan de tafel in het midden. Afbeelding is van de bovenzaal van het voorhuis van de Kloveniersd

Synode van Dordrecht. De Arminianen zitten als aangeklaagde partij aan de tafel in het midden. Afbeelding is van de bovenzaal van het voorhuis van de Kloveniersdoelen

 

 

 

 

 

Op 9 mei 1919 vond hier ook de afsluitende vergadering plaats. Nagenoeg elke dag werd er vergaderd. 154 vergaderingen in het totaal.

 

Het duurde tot 2014 voor men begon met de publicatie van de eerste, kritische editie van de akten en documenten van de Synode van Dordtrecht.

 

 

 

Invloed op Zeeland

 Zeeland liet zich niet onbetuigd tijdens de Synode van Dordrecht. Wat ze naar voren brachten tijdens deze eindeloos durende vergaderingen, wat ze mee naar huis brachten en hoe ze over de Synode dachten, is ook vandaag nog actueel.

Daarom nodigt SSNR, samen met de Zeeuwse Stichting StoKosmos u graag uit voor een congres dat op 29 september plaats vindt in de Gasthuiskerk in Zierikzee.

Voor meer informatie: Lees de folder.

Samenstelling van het programma

10.30: Opening door de voorzitter van de SSNR, prof. dr. J. W. op ‘t Hof 

10.45: Drs. C.J. Meeuse, De doorwerking van de Dordtse Synode in het pastoraat van de Nadere Reformatie

11.30: Dr. H. Uil, De betekenis van de Zeeuwse kerk en overheid voor de besluitvorming van de Dordtse Synode

12.15: Discussie

12.30: Lunchpauze.  Boekentafel aanwezig

‘Wandelen met Udemans’ door Zierikzee o.l.v. stadshistoricus H. Uil

14.00: Dr. P.C. Hoek, De visie van Jacobus Leydecker op de Dordtse Synode

14.45: Discussie

15.00: Sluiting

De kosten voor deelname bedragen € 25,00, (inclusief koffie/thee en lunch) Indien u wilt deelnemen kunt u het bedrag z.s.m.  overschrijven op bankrekening IBAN NL17INGB0005352562 t.n.v. Stichting Studie der Nadere Reformatie te Bilthoven.

Studenten krijgen op vertoning van hun studentenpas 30% korting.
Aanmelden is nog mogelijk: gebruik dit formulier

 

Informatie bij secretaris SSNR:  G.H. Leurdijk

 

U bent van harte welkom.