Zaterdagmiddag 30 maart om 14.00 uur is, IN cultuurcentrum de Nieuwe Kerk OP de oudste plek van Zierikzee, Vlams seizoensopening ‘O kijk, Het begin van Zierik langs de Ee!’. Iedereen is welkom en diverse groepen dragen bij aan het programma.

Vertaling van de oorkonde

De burgemeester ontrolt dan de vertaling van de Oorkonde uit het jaar 976, waarin Zierikzee voor het eerst wordt genoemd. Deze geeft een glimp van het Zierikzee van nog voor de stadsrechten.

 

Er is expo over de toen heersende Keizer en de Sint-Baafsabdij uit Gent, die alles bedisselden, kunst over de schaapskudden en de begeerde wol. Een fotokijkje onder de grond, hier waar Zierikzee begon, werk geïnspireerd door een 1000 jaar oude voorouder, die hier begraven is, door een groep tieners.

Keizer Karel de Grote - afbeelding PHGCOM - commons.wikimedia

Keizer Karel de Grote – afbeelding PHGCOM – commons.wikimedia

Ook zijn er twee kleine lezingen, een waterdans, een leestafel (voor alle leeftijden), de bar van de kerk is open en er is een PP-video over de nieuwe, groeiende route ‘O kijk, Zierik langs de Ee!’.

Presentatie Stichting Vlam

Alles wordt u van harte gepresenteerd door Stichting Vlam, als extra kijkje in oud-Zierikzee, en mede-mogelijk door allerlei deskundigen op de achtergrond, vrijwilligers bij archieven en de Nieuwe Kerk, de Openbare Bib, Stad & Lande, een klas van het Pieterzeeman, Elly Geelhoed Ballet, kunstenaars, een wolbewerker, een herder en meer.

 

Wat vooraf ging          

Afgelopen jaar organiseerden Vlam een kleine raamexpo bij de viering van Zierikzee-800. De uitdaging was toen om een glimp te geven van het Zierikzee dat die stadsrechten kreeg. Uit die tijd is er hier natuurlijk niet veel bewaard gebleven. Van de gezaghebbende graaf, die de rechten gaf, waren elders etsen gemaakt. Maar de huizen van toen zijn, op een enkele muur na, verdwenen en bijna alle gebruiksartikelen zijn vergaan of zelfs gecomposteerd.

Zoeken naar restanten

Goed rondzoekend is toch bijzonder materiaal herontdekt. Materiaal dat nota bene alweer verbazingwekkend lang verstoft was. Zo is toen, onder andere, in den vreemde, de oorkonde opgediept waarnaar in elk overzichtje over Zierikzee verwezen wordt, maar die hier nog nooit was getoond, ook niet als afbeelding, en die nog nooit was vertaald uit het Latijn. Dat terwijl het dus een manuscript is van meer dan duizend jaar oud en het oudst (bekende) waarin Zierikzee wordt genoemd.

Nu heeft Vlam een vertaling gerealiseerd en deze blijkt, heel compact maar toch, een leuke glimp te geven van het Zierikzee van nog ruim voor de stadsrechten. Benoemd wordt daarin namelijk dat het gaat om een nederzetting aan de kreek, de Ee. Dat er al een kerkje was en dat er veel grond bij hoorde, die geschikt was om schapen op te weiden. Die kenmerken worden door de machthebbers in één halve zin genoemd, maar geven wel direct een echt beeld. Het is bijvoorbeeld duidelijk dat Zierikzee toen al, met de kerk, een speciale functie had.

Zo’n 250 jaar later zou Zierikzee ook, als enige hier, de stadsrechten waardig zijn. Er is nog meer bijzonders teruggevonden en verzameld, dat nu uitgebreider te zien is en dat zo, toepasselijk, bij de oudste plek van Zierikzee.

Open presentatie zaterdag 14.00 uur. Expo zaterdag 30 & zondag 31 maart 12.00-16.00 uur. Dit alles in cultuurcentrum de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Bij binnenkomst zaterdag vóór 14.00 uur: entree € 1,-, verder € 2,- (Al het afrekenen in de kerk contant). Zie voor meer info de projectsite van Stichting Vlam