Jacob Cats werd in Brouwershaven geboren als vierde kind van het gezin Cats. Zijn familie was een weinig bekende regentenfamilie uit Zeeland. Jacob Cats volgde de Latijnse school in Zierikzee en bezocht daarna de universiteit te Leiden. Hij promoveerde in Orléans in Frankrijk. Na enige tijd in die stad te hebben verbleven trok hij naar Den Haag waar hij zijn eed aflegde als advocaat.

Jacob Cats - Schilderij van Michiel Jansz. van Mierevelt

Jacob Cats – Schilderij van Michiel Jansz. van Mierevelt

Jacob Cats

Deze jonge advocaat zou zich ontwikkelen tot een belangrijk bestuurder en staatsman, maar meer nog, iedereen zou zich zijn literair werk herinneren.

Meer over ‘Vadertje Cats’ kunt u hier lezen.

Om de naamgever van de ambtswoning van de minister president 400 jaar na zijn geboorte nog eens te herdenken, heeft Brouwershaven een mooi en gevarieerd programma samengesteld.

 

Grote of Sint Nicolaaskerk

Grote of Sint Nicolaaskerk

Brouwershaven

In de Grote of Sint Nicolaaskerk van Brouwershaven is een overzichtstentoonstelling ingericht over het leven en werk van Jacob Cats. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan zijn gedichten en emblemata. Er worden lezingen gegeven door wetenschappers op een prettig volgbare manier.

 

 

 

Emblemata - Sinne en Minnebeelden 1627

Emblemata – Sinne en Minnebeelden 1627

 

 

Emblemata

Een emblemataboek is een boek met emblemata. Dit genre boeken werd ontwikkeld in Europa in de zestiende en zeventiende eeuw. Met name in het westen van Europa, Nederland, België, Duitsland en Frankrijk was dit type boek razend populair. Een dergelijk  werk bestond uit zo’n honderd emblemata. Dit is een houtsnede of een gravure en illustreerde een spreuk of korte tekst. Het doel was, zowel door de tekst als door het beeld de lezer een morele les bij te brengen. De afbeeldingen werden meestal niet door de schrijver van de tekst gemaakt.

Programma

Gedurende de dagen waarin bij de viering van DICHTER bij CATS wordt stilgestaan is een prachtig en heel afwisselend programma samengesteld. Dit is zowel een beeldende als muzikale hommage aan deze grote telg van Brouwershaven.

Het programma voor dit  literair eerbetoon aan Cats is als volgt:

zaterdag 8 september 2018

13.30 uur Orgelconcert Marien Stouten, met bewerking van het repertoire van Cats
14.00 uur Muziek Monumentaal / Tour Classique – optreden Strijkkwartet Dordrechts Kamerorkest
15.30 uur Opening manifestatie ‘Dichter bij Cats’
15.40 uur Lezing Marinus Bierens, conservator ZB I Planbureau en Bibliotheek van Zeeland over ‘Catsiana’
16.00 uur Optreden muziekgezelschap Camerata Trajectina

17.00 uur Afsluiting met een hapje en drankje

Twee pagina's uit een boek van Cats

Twee pagina’s uit een boek van Cats

donderdag 13 september 2018

 19.30 uur Rondleiding Grote Kerk o.l.v. gemeentearchivaris Huib Uil
20.00 uur Lezing neerlandicus Kees van Walsem over Cats als dichter van religieuze poëzie
20.30 uur Muzikaal intermezzo door organist Andre van der Beek met liederen uit de ‘Klaegende Maeghden’ van Cats
20.45 uur Vervolg lezing Kees van Walsem

vrijdag 14 september 2018

19.30 uur Rapper Dzenan Halilovic, oud-leerling Pontes Pieter Zeeman, rapt teksten van Cats, o.b.v. de schoolband
20.00 uur Optreden schoolband Pontes Pieter Zeeman o.l.v. muziekdocent Frans Friedrich
het gehele programma duurt ca. 60-75 minuten

Gravure van het landgoed Sorghvliet

Gravure van het landgoed Sorghvliet

 

 

 

 

zondag 23 september 2018

 15.30 uur Lezing Prof. dr. Johan Koppenol over de waardering voor het werk van Cats door de eeuwen heen
16.00 uur Zeeuws gelegenheidsensemble speelt en zingt Cats, met liederen uit de ‘Klaegende Maeghden’ van Cats
16.30 uur Hapje en drankje

Toegangsprijzen

Entreeprijzen voor tentoonstelling, concerten en/of lezingen zijn vrij te bepalen door de bezoeker(s).
Eventuele consumpties op 8 september en 23 september zijn voor eigen rekening.

Voor mensen die uitgebreider kennis willen maken met het verleden van een groot en veelzijdig