Het Stadhuismuseum Zierikzee vertelt het verhaal van het leven in en rond de stad Zierikzee en op Schouwen-Duiveland. Het doet dat met behulp van onder andere de collectie van de gemeente Schouwen-Duiveland. Het museum voert jaarlijks met een klein team van enthousiaste experts een ambitieus programma van tijdelijke tentoonstellingen en presentaties uit. Rondom de presentaties wordt doorgaans een reeks van (educatieve) evenementen georganiseerd.

Vanwege het vertrek van onze huidige collega naar een baan dichter bij huis, is het Stadhuismuseum per direct op zoek naar een enthousiaste en gedreven projectleider presentatie en educatie voor 32 uur per week [0,89 fte].

De projectleider presentatie en educatie werkt in een team bestaande uit de (gast-)conservator, de collectiebeheerder, de medewerker techniek en beveiliging en de medewerker marketing, pr en communicatie. Waar nodig wordt dit team aangevuld met externe deskundigen.

De salariëring voor deze functie geschiedt volgens de Museum CAO in schaal 8 [max. € 3.216 bij full time vervulling].

Een connectie hebben met Schouwen-Duiveland strekt tot aanbeveling.

Reacties op deze vacature, voorzien van curriculum vitae, motivatie én tenminste twee referenties, dienen vóór zondag 9 september 2018 17:00 u te zijn ontvangen via aajscheffers@stadhuismuseum.nl.

 

Functieomschrijving 

 

 1. Resultaatgebieden

 • draagt zorg voor de organisatorische kant van alle presentaties van het Stadhuismuseum Zierikzee
 • is binnen het tentoonstellingsteam de projectleider en tegelijk procesbewaker van de voortgang
 • voert zelfstandig overleg met de conservator of de gastconservator en de medewerker collectiebeheer over de lopende en komende projecten
 • redigeert teksten voor de tentoonstelling en het bijbehorend promotioneel materiaal
 • zit de werkgroep educatie voor en initieert samen met de leden nieuwe educatieve projecten bij de semipermanente en de wisselexposities
 • bewaakt de toepassing van de huisstijl van het Stadhuismuseum in presentaties, tentoonstellingen, publicaties en op het www en adviseert de manager/ directeur over nieuwe toepassingen daarin
 • is binnen het museum een van de ambassadeurs van de ethische code voor musea
 • werkt in overleg met de directeur waar mogelijk nauw samen met de andere musea op Schouwen-Duiveland

 

 1. Opleiding en ervaring

 • HBO / WO opleiding museologie (bijvoorbeeld Reinwardt Academie), met specialisatie presentatie en/of educatie, zo mogelijk aangevuld met andere relevante studies op vergelijkbaar niveau
 • aantoonbare meerjarige ervaring in vergelijkbare functie
 • aantoonbare ervaring in het zelfstandig uitvoeren van tentoonstellingsprojecten
 • ervaring in het geautomatiseerde collectieregistratiesysteem AdLib
 • ervaring met het werken met vrijwilligers
 • ervaring met het werven van fondsen
 1. Overleg en contacten

 • voert overleg met de collega vaste medewerkers en vrijwilligers binnen het Stadhuismuseum over zijn/haar vakterrein
 • neemt in overleg met de directeur en binnen de kaders van het algemeen vastgestelde beleid deel aan het overleg met collega musea en archieven met een raakvlak tot de aandachtsgebieden en activiteiten van het Stadhuismuseum wanneer dat gaat over presenteren van collectie
 • onderhoudt in overleg met de directeur en binnen de kaders van het algemeen vastgestelde beleid contacten met collegae medewerkers presentatie
 • vertegenwoordigt in overleg met de directeur het museum daar waar nodig in vakorganisaties binnen de sector
 1. Beslissingsbevoegdheid

 • neemt in overleg met de directeur beslissingen inzake de presentatie van objecten en de toepassing van teksten en beeldmateriaal in de presentaties van het Stadhuismuseum
 • bewaakt binnen de organisatie van het Stadhuismuseum mede het handelen volgens de Ethische Code voor musea