Waarom dit schitterende boek? Moet dit gelezen worden? Het antwoord is ja. Tenminste als men enige affiniteit heeft met het verleden van Schouwen-Duiveland. Een rijk verleden dat ons in staat stelt het hoe en waarom  van het vroegere leven van dit eiland te begrijpen en te respecteren. De vraag is wat kan er van geleerd worden en worden we daar rijker van.

Archeologie

Archeologie gaat over sporen en resten van mensen. Archeologie laat zien hoe mensen vroeger leefden en werkten. Soms brengt ons dat duizenden jaren terug in de tijd. Archeologie is een fascinerende wetenschap die ons zaken van vroeger laat ontdekken die weerslag hebben op de tijd waarin we nu leven.

Museale collectie

Het beheren van een museale collectie bestaat uit veel meer dan het alleen maar dan veilig, stofvrij en onder klimatologische omstandigheden opbergen van objecten. Vanzelfsprekend is dat belangrijk om die voor de toekomst te bewaren. Maar beheren betekent ook de objecten bestuderen en daar waar mogelijk presenteren aan een zo breed mogelijk publiek en daar uitleg bij te geven.

Catalogus

Met deze catalogus van de archeologiecollectie van de gemeente Schouwen-Duiveland, welke wordt beheerd door het Stadhuismuseum Zierikzee, wordt nu voldaan aan die twee laatste onderdelen van het museaal beheer.

Wat kan dit ons wijzer maken

Door de bestaande gegevens over de objecten die behoren tot de gemeentelijke archeologie collectie aan te vullen en tegelijk systematisch te rangschikken, is een overzicht ontstaan dat nu ook voor derden voor nader onderzoek beschikbaar is.

Hoe herkent u het verschil tussen Romeins en inheems aardewerk. Wat onderscheid Badorf aardewerk van Pingdorf aardewerk. Door dit boek spittende wordt u dit verschil op heldere manier duidelijk gemaakt

Totstandkoming

Voor de totstandkoming van dit unieke overzicht van deze publicatie is dank verschuldigd aan een aantal vrijwilligers die bijna tien jaar alle objecten volgens de laatste stand van onderzoek de objecten van het museum hebben getermineerd en beschreven. Ze hebben onder leiding van archeoloog Karel-Jan Kerkhaert alle afbeeldingen getekend en gedigitaliseerd. Zonder de inzet van al die vrijwilligers was het maken van deze catalogus niet mogelijk geweest.

Karel-Jan Kerckhaert

Kerckhaert

Karel-Jan Kerckhaert studeerde archeologie en prehistorie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is adviseur archeologie voor de Oosterschelderegio Archeologisch Samenwerkingsverband (OAS) bij de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland.

Kerckhaert is Senior KNA archeoloog.

 

De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) bestaat uit een aantal protocollen die ieder een deel van het archeologisch werk beschrijven. De KNA-protocollen bevatten de minimale inhoudelijke en ambachtelijke eisen die worden gesteld aan archeologische werkzaamheden van inventariserend onderzoek tot aan depotbeheer (het bewaren van archeologisch vondstmateriaal).

 

Voor iedereen die geïnteresseerd is in archeologie is deze catalogus een geweldig instapmoment om zich meer in de tak van deze wetenschap te v