U zit met een zakelijk probleem. U bent een beetje vastgelopen. U hebt de indruk dat uw personeel u niet meer kan volgen. Waarom lukt het niet, het staat toch duidelijk op papier allemaal?

Op een verjaardagsfeestje praat je hier terloops over met een mede feestvierder. Die schiet in zijn lach en geeft je ogenschijnlijk een eenvoudig antwoord op het probleem.

Thuis lig je er een halve nacht wakker van en ’s morgens denk je: “Verdorie, die vent heeft gelijk!”.

Stof tot nadenken

Stof tot nadenken

Zo simpel en voor de hand liggend kan een oplossing zijn. Je hebt een spiegel voorgehouden gekregen. Die zorgt ervoor dat je jezelf met een andere blik gaat bekijken en je toekomst helemaal kunt veranderen.

Je hebt jezelf (her)ontdekt!

Teleurstelling

Zo ging het ook min of meer met Viola Poppe. Zij studeerde bedrijfseconomie en later haalde zij haar master bedrijfskunde.

Zij vond een droombaan als manager bedrijfsvoering. Maar die droombaan zette haar al snel aan het nadenken. Viola is een mensenmens die als student al bijzonder geïnteresseerd was in psychologie.

Zij ontdekte dat haar droombaan haar niet helemaal de voldoening gaf die zij er ooit in hoopte te vinden. Haar werk ging steeds meer draaien om vergaderingen, deadlines, beleidsstukken en het blussen van brandjes. Allemaal belangrijke dingen, maar het draaide steeds minder om mensen.

Viola Poppe, uw coach op weg naar beter.

Viola Poppe, uw coach op weg naar beter.

Verandering

Omdat het gedrag van mensen haar bleef fascineren, begon zij een studie veranderkunde. Deze leerde haar hoe zij organisaties, meer specifiek de mensen in die organisaties, kan helpen in tijden van verandering. Het bleek een goede combi, het bedrijfsmatige te beheersen samen met het ambacht van veranderkunde, waarin het gedrag, de (re)acties, de denkwijzen en de emoties van mensen centraal staan.

Om door te gaan op dit pad, ontdekte zij een cursus coaching die bij haar paste. Ze besloot deze opleiding te gaan volgen. Door die opleiding leerde zij mensen op een effectieve, compassievolle en resultaatgerichte manier te sturen naar succes en een gelukkiger toekomst. Zij ontdekte dat ze in staat was managers en bedrijfsleiders te begeleiden naar meer voldoening, plezier, gezondheid en daarmee samenhangend meer succes. Eindelijk ontdekte ze voor haarzelf dat ze hier gelukkiger van werd en een ‘echte’ leidinggevende wilde zijn. Meer leider dan manager. Een veranderkundige die mensen helpt te veranderen, waardoor ook de organisaties waar zij werken, veranderen.

Ze kan mensen (be)geleiden bij het aansturen tot het nemen van belangrijke beslissingen en het omgaan met hobbels die hun pad kruisen. Ze begon haar eigen advies en coaching bedrijf met de toepasselijke naam BinnenBuiten Advies.

Hoe werkt BinnenBuiten Advies?

 

Samen de oplossing vinden

Samen de oplossing ontdekken

Zij stelt zich op het standpunt dat alle verandering uit jezelf komt. Als coach biedt ze bestuurders, managers en professionals een luisterend oor. Ze is een klankbord die haar cliënten een spiegel voorhoudt. Haar antennes zijn goed ontwikkeld, waarmee ze signalen opvangt en kan duiden aan haar cliënten.

Zij stelt tijdens de sessies, vanuit haar bedrijfskundige ervaringen, de juiste vragen. Ze draagt perspectieven aan en confronteert haar cliënten met kennismaken met de essentie en passie in het leven. Zij stimuleert hen, vanuit hun eigen ik, eigen kracht en hun eigen professionele identiteit zaken weer scherp te zien en andere, juiste keuzes te maken.

 

 

 

Waar werkt BinnenBuiten Advies?

Ze begeleidt in voorkomende gevallen mensen één op één. Het liefst tijdens wandelingen waarbij je niet wordt gestoord door zaken die afleiden, waaronder in het bijzonder de onmisbare telefoon.

Ook helpt ze op locatie organisaties met innovatieprojecten, samenwerkingsprocessen of ontwikkelingstrajecten. Als veranderkundige ziet zij organisaties door een andere bril. Met de blik van een deskundig en onafhankelijk buitenstaander.

Zij zoomt zowel in als uit. Ze probeert de patronen te ontdekken die zaken stagneren. Ze creëert beweging en richt de focus op sociale innovatie. Ze stuurt het erop aan dat mensen zelf inzien hoe ze hun gedrag en de interactie met andere mensen kunnen veranderen. Soms wordt dat als pijnlijk ervaren, maar aan het eind van de rit blijkt het verhelderend en verfrissend te zijn.

Op weg naar meer succes

Op weg naar meer succes

Werkveld

Zij werkt vooral binnen de (semi)publieke sector en heeft veel ervaring opgedaan in het voortgezet onderwijs. Ze is goed ingevoerd met onderwijs dat in krimpsituaties verkeerd of terecht is gekomen in fusieperikelen. Organisaties waar flinke veranderingen moeten worden doorgevoerd om de continuïteit te kunnen waarborgen.

Ze observeert zonder te interpreteren. Zij kijkt samen met de cliënt naar feitelijkheden. Ze stelt haar oordeel uit en zoomt in en uit om de juiste patronen te zien. Ze stelt, soms pijnlijke, maar vooral de juiste vragen. Hierdoor komt zij in de “waarnemerstand” en zoekt zij, samen met de cliënt naar verbinding. Daarbij stelt zij, al luisterend, de menselijke maat voorop.

Overigens, ook het bedrijfsleven heeft al van het vakmanschap van Viola geprofiteerd.

Wordt men hier wijzer van?

Zeker wel. Cliënten hebben aantoonbaar hun kracht hervonden. Ze komen tot rust en ontwikkelen nieuwe inzichten. Ze zorgt ervoor dat mensen nieuwe energie ontwikkelen waardoor alles makkelijker en met minder moeite gaat. Ze leert mensen zich opnieuw te ontdekken, biedt hen een nieuw perspectief en zorgt ervoor dat ze daarvoor gaan.

Dit alles werkt door in de organisatie, er komt nieuwe energie en enthousiasme naar binnen, waardoor veranderingen ineens wel blijken te lukken.

Wat is de toegevoegde waarde?

BinnenBuiten Advies begeleidt bestuurders, managers en leidinggevende professionals zodat zij na de training de van hen verwachtte rol weer succesvol op kunnen nemen. Zij moeten na de training die rol vanuit een breed maatschappelijk perspectief weer in kunnen vullen.

BinnenBuiten Advies begeleidt haar cliënten bij zaken als zelfsturing, ondernemerschap en eigenaarschap. Niet vanuit een beheerskramp maar vanuit zelfvertrouwen. Dit zorgt voor een duurzame verandering.

Zij leert u meer denken MET dan denken VOOR.

BinnenBuiten Advies is geen traditioneel adviesbureau. Vanuit haar brede expertise, gevoed door haar drijfveren tot leren en (zelf)ontwikkeling, kan Viola Poppe als buitenstaander in uw bedrijf makkelijker vastgeroeste patronen doorzien, blinde vlekken spotten en u een spiegel voorhouden.

De toegevoegde waarde bestaat uit het voeren van, soms een keiharde dialoog, met de cliënt om hem zelf de handvatten te geven om de oplossingen te vinden en uit te voeren.

Rust, ruimte en samen zoeken naar nieuwe wegen. Viola Poppe, uw coach

Rust, ruimte en samen zoeken naar nieuwe wegen. Viola Poppe, uw coach

Alignment

Voor veel mensen een onbegrepen woord. Het staat voor uitlijnen of afregeling. In dit geval voor hoofd (denken), hart (voelen) en buik (doen).

Zowel bij zichzelf als consultant (staan achter het advies) als bij de interventie (die gedragen moet zijn) en bij het management (die hun volledig potentieel moeten benutten).

BinnenBuiten Advies kan als verandercoach mensen en bedrijven of instellingen helpen hun volledig potentieel te benutten en van hun (zakelijk) leven weer een succes te maken.

 

 

 

Wat let u om een vrijblijvend gesprek aan te vragen?

Dat kan bij:

BinnenBuiten Advies

Viola Poppe MBA
Organisatieadviseur
+31 6 537 052 13
info@binnenbuitenadvies.com

Voor meer informatie kijk op: