Veel mensen in Zeeland hebben een of meer bomen in de tuin. Niet alleen permanente bewoners, maar ook bezitters van een tweede woning. Zij verblijven vaak meer de helft van het jaar in onze provincie.

Beide groepen hebben te maken met hun bomen. Bladafval is wel het minste ongemak. Maar ook dood hout, uitvallende takken, ongezonde ondergrond en, dat is het ergste, de boom verliest het mooie model dat men in gedachte had bij het planten. Kortom, goed onderhoud is noodzakelijk.

Altijd een reden om een boom te planten

Het begin

 Er zijn nogal wat verschillende soorten bomen. We kennen allemaal de beuk, eik en kastanje. Maar daar tal van verschillende soorten is. Ook zien we de laatste jaren bomen zoals bijvoorbeeld platanen meer en meer in tuinen verschijnen. Maar niet elke boom is geschikt voor iedere tuin!

Regeren is vooruitzien. Dat geldt ook voor uw eigen domein. Sta daarom vooraf stil bij een aantal dingen.

Welke boom wilt u gaan planten? Elke boom zal groeien, misschien niet meteen, maar die prachtige rode beuk past wellicht over 10 of 15 jaar niet meer in uw te kleine tuin.

Is het nodig om een goede groeiplaats vooraf in te richten en waar komt de boom te staan? Hou rekening met de afstand tot de tuin van de buren en mag geen overlast gaan bezorgen. Een boom kan van invloed zijn op de overige begroeiing.

Er zijn tal van problemen te voorkomen bij het bepalen van soort en groeiplaats. Een gesprek vooraf met een goede boomverzorger kan die problemen zichtbaar maken en voorkomen.

Dringend onderhoud nodig

 

Begeleiding van jonge bomen

 Als een boom twee tot drie jaar oud is, begint het onderhoud. De boom begint een bepaalde vorm aan te nemen. Om die er mooi in te houden is begeleidingssnoei nodig. U zult zien dat er geen plaats is om alle jonge takken ongebreideld te laten groeien. Er ontstaat gebrek aan ruimte. Het doel van begeleidingssnoei is dan ook de takken uit te dunnen en de overgebleven takken door te laten groeien tot de gewenste stamlengte.

Dit gebeurt in cycli van twee tot drie jaar. Bij iedere snoeibeurt wordt 20 tot 30 % van de bladmassa verwijderd. De overblijvende takken, die zich ongestoord verder kunnen ontwikkelen, groeien uit tot de volwassen kroon en geven de boom zijn latere model.

Ēén verkeerd gesnoeide tak kan het model en de groei van uw boom voorgoed vernielen. Ook hier geldt: Laat u goed voorlichten of laat dit schijnbaar eenvoudige werkje uitvoeren door een specialist.

 

Een plataan wordt anders gesnoeid dan een spar

Onderhoud tijdens de volwassen fase.

 Uw boom is nooit volgroeid. Hij zal zich altijd verder ontwikkelen. Het doel van het onderhoud aan een volwassen boom is deze gezond en veilig in stand te houden op zijn door u gekozen plekje.

Dat betekent dat afgestorven takken verwijderd moeten worden. Gescheurde takken die de boom ontsieren moeten worden weg genomen en breukgevoelige takken worden ingekort. Bij dit onderhoud zijn verschillende acties mogelijk, afhankelijk van het soort boom.

Kandelaberen is een snoeitechniek waarbij de takken van de boom tot op de gesteltakken van de boom worden afgezaagd. De naam zegt het al, de gesteltakken bepalen de vorm, het gestel, van de boom. Door deze vorm van snoeien krijgt de boom de vorm van een kandelaber.

Hoogstam kersenboom. De dikke takken zijn de gsteltakken. Foto Mussklprozz – publiek domein WiKi

 

 

 

 

Met uitlichten van bomen wordt een andere manier van snoeien aangegeven. De kroon wordt ‘uitgelicht’ door voornamelijk aan de buitenzijde van de kroon te snoeien. Vooraf wordt met zorg gekeken welke takken ‘gemist’ kunnen worden. Daarna worden deze terug gesnoeid tot op een gezonde zijtak.

 

 

De voordelen van deze snoeimethode zijn:

  1. De totale omvang van de kroon zal minimaal afnemen;
  2. Het verminderd de belasting op zwaar belaste takken, waardoor de kans op breken of scheuren sterk verminderd.
  3. Licht kan makkelijker doordringen tot in de kruin van de boom. Daardoor kan de bladmassa in de binnenkroon makkelijker toenemen.
  4. Het resultaat is een boom die gezonder en transparanter is, maar nauwelijks aan omvang heeft ingeboet.

Het innemen van bomen

 

Met het innemen van bomen wordt een andere vorm van onderhoud aangeduid. Hierbij wordt de hele kroon verkleind en wordt de totale omvang van de kruin gereduceerd. De takken worden met ongeveer 1/3 deel ingekort.

Mogelijk vraagt u zich af wat het doel van deze methode van snoeien is?

Als de stabiliteit van een boom minder wordt, dan wordt het risico van omwaaien bij storm groter. Bij het innemend snoeien wordt het windvangend oppervlak van de boom aanzienlijk verkleind. Het risico van omwaaien is op slag een stuk gereduceerd.

 De kapper en corona

In de recent achter ons liggende maanden konden we niet bij de kapper terecht. In veel gevallen leidde dat tot zelf de haren knippen. Maar daar nogal wat teleurstellingen en uiteindelijk de tondeuse waren het gevolg. Later bleek dat, na een bezoek aan de kapsalon dat de schade binnen een paar maanden was hersteld. Maar, we gingen toch maar weer naar een professional!

 

Heijboer, alle vormen van onderhoud

Heijboer Boomverzorging

 Voor het verzorgen van bomen geldt eigenlijk hetzelfde. Met die uitzondering dat na verkeerd knippen de aangerichte schade voor eeuwig zichtbaar blijft. Onnodig en zonde.

Laat de boom, waar u zo trots op bent, regelmatig controleren en bijhouden door Heijboer Boomverzorging. Daar zijn een aantal goede redenen voor:

  1. Luuk Heijboer is gediplomeerd en internationaal gecertificeerd;
  2. Hij heeft ruime ervaring en kan bogen op goede referenties;
  3. Hij is flexibel, u kunt bij hem afspraken maken en over een aantal maanden pas uit laten voeren;
  4. U hoeft niet aanwezig te zijn als hij uw boom gaat koesteren;
  5. U blijft niet met bergen dood hout zitten. Alles wordt ter plekke versnipperd en opgeruimd.

 

Voor het rooien, snoeien, verwijderen en verzorgen van bomen is Heijboer Boomverzorging het aangewezen adres. Het bedrijf is gevestigd in Nieuwerkerk op Schouwen-Duiveland en is actief in Zeeland, en aanliggende provincies.

Opgeruimd staat netjes

 

 

Zo duur? Of valt dat mee?

Kosten zijn bepalend voor het (laten) uitvoeren van een project of opdracht. Door Heijboer Boomverzorging worden variabele prijzen gehanteerd. Deze hangen begrijpelijkerwijs af van de boomsoort, het aantal bomen, de staat van onderhoud en de vorm van snoei. Dit lijkt vaag, maar na een afspraak en het opmaken van een offerte zult u aangenaam verrast zijn en voor  zelf geen enkel risico willen lopen. Maak daarom, als uw tuin en uw bomen u lief zijn, die afspraak.

 

ETW en Groenkeur gecertificeerd

 

Heijboer Boomverzorging is gevestigd aan

Zwanenburgseweg 54

4306 NT Nieuwerkerk

06 55 12 01 29

info@heijboerboomverzorging.nl

Voor meer informatie, bezoek de website.