Brouws Museum

Een smalstad was in de 16de tot en met de 18de eeuw de naam die men gaf aan zeven kleinere plaatsen in het gewest Zeeland. Ooit, in de Middeleeuwen waren aan deze steden stadsrechten verleend. Maar zij hadden geen zitting in de Staten van Zeeland. Officieel had een smalstad de status van stad. Maar in de praktijk was het gelijkgesteld met het platteland.

Smalstad

Brouwershaven was zo een smalstad. De stad kon trots zijn op haar rijke maritieme geschiedenis. De haven werd veel aangedaan door koopvaardijschepen die hier gebruik van maakten voor de overslag van goederen. Daarnaast waren het de tientallen vissersschepen die het stadsbeeld bepaalden.

het Brouws Museum

het Brouws Museum

Aan de voormalige handels- en vissershaven van de stad staan twee historische panden. In mooi ingerichte ruimten, met een totale oppervlakte van 200 m² is een collectie ingericht die de bezoekers meeneemt in een rijk maritiem verleden.

Zeevaart

Brouws Museum - intiem en rijk aan schatten

Brouws Museum – intiem en rijk aan schatten

Het Brouws Museum laat u alle aspecten zien van het huwelijk dat de stad onderhield met de zeevaart. U vindt in het museum historische scheepsmodellen, beroemde zee schilderingen en originele antieke topografische kaarten. Maar er is ook een afdeling met instrumenten die werden gebruikt voor plaatsbepaling op zee of aan de kust zoals sextanten.

oude zeekaarten....

oude zeekaarten….

... en scheepsmodellen

… en scheepsmodellen

U kunt hier een deel van de in het jaar 2000 gevonden gouden handelsmunten uit de 15de en 17de eeuw bewonderen, evenals modellen van scheepsgeschut.

Jacob Cats

De staatsman en dichter Jacob Cats die geboren is in Brouwershaven, krijgt in het Brouws Museum ook de nodige aandacht. Een audio-visual laat u uitgebreid kennismaken met het werk van Cats.

Naast de uitgebreide collectie beschikt het museum over een bibliotheek en een filmzaal.

Het Brouws Museum

Haven Zuidzijde 14-15

4318 AJ Brouwershaven

0111 69 13 42

info@brouwsmuseum.nl

www.brouwsmuseum.nl

Het museum is het hele jaar geopend, ook voor groepen. Rondleidingen zijn op aanvraag.

De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur

Voor een bezoek op zaterdag of zondag gelieve eerst een telefonische afspraak te maken.

De toegangsprijzen zijn:

Volwassenen: € 3,25

Kinderen tot 4 jaar: gratis

Senioren: € 3,-

Groepen vanaf 8 personen: € 3,-