Tegenwoordig loopt iedereen met een digitale camera en even een foto maken met je mobieltje is zelfs voor een kind de gewoonste zaak van de wereld. Toch zal een bezoek aan het Cameramuseum in Zierikzee u met een totaal andere wereld kennis laten maken.

Dit museum neemt u mee terug in de tijd, van de eerste fotografische afdrukken op staal en koper tot digitaal. Hier wordt u duidelijk gemaakt wat het verschil is tussen het nemen van een foto en het maken van een foto en wordt de geschiedenis vertelt. Geen gortdroge verzameling van fototoestellen. Neen, verhalen waarin de camera een rol speelt. Een levend museum en het enige cameramuseum in Nederland in deze opzet..

Bob Noomen, een gedsreven man

Bob Noomen, een gedreven man

In 1977 vestigde Bob Noomen zich permanent in Zierikzee, waar hij al snel een bijzonder gewaardeerd fotograaf was. Zijn liefde voor alles wat met fotografie te maken heeft, kreeg gestalte in het verzamelen van oude camera’s en andere zaken die met zijn vak te maken hadden. Hij droomde er van anderen van deze schatten mee te laten genieten.

Cameramuseum in Zierikzee

Cameramuseum in Zierikzee

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 was het jaar waarin het idee voor de droom van Bob gestalte begon te krijgen. In de grote kerk van Zierikzee werd een fotografie tentoonstelling ingericht. Aan de hand van het hier gepresenteerde, waaronder ook zijn verzamelstukken, vatte bij hem het idee om een Cameramuseum te stichten vorm.

Samen met Frans Oostelbos en Arend Lind, zelf ook twee verwoede verzamelaars werd een stichting opgericht. De geboorte hiervan was op 1 december 2010. De doelstelling: Het bevorderen en in stand houden van oude fototechnieken en fotoapparatuur met toebehoren en verder al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Alles in de ruimste zin des woords. Dit alles om het ambachtelijk erfgoed, in dit geval fotografie, in stand te houden.

Toch duurde het nog tot 2012 voor het plan was gerealiseerd. In de Visstraat 12 in Zierikzee werd een historisch pand gehuurd en begon de inrichting. Het resultaat mag er zijn.

De naam Cameramuseum dekt niet helemaal de lading. Wellicht was de ondertitel Geschiedenis van de fotografie hier meer op zijn plaats geweest.

Wat weet u van de camera obscura? Het ontstaan van de fotografie? Al in 1816 maakte Joseph Nicéphore Niépce een foto door een plaat met lichtgevoelig materiaal bloot te stellen aan licht. In dit museum vindt u deze geschiedenis.

De eerste camera obscura van Nicéphore Niépce

De eerste camera obscura van Nicéphore Niépce

Kent u het verhaal van de Haagse Freule Alexandrine Tinne? Zij leefde van 1835 tot 1869 en werd een Nederlandse ontdekkingsreiziger die in 1862 en 1863 als eerste westerse vrouw doordrong in Centraal Afrika en in 1868 en 1869 ook als eerste blanke vrouw tot diep in de Sahara reisde.

 

 

 

 

De freule en haar matroos

De freule en haar matroos

 

 

Daarnaast was ze de eerste Nederlandse belangrijke fotografe.

Tijdens haar reizen nam ze steeds haar speciale koetsje mee dat dienst deed als haar donkere camera. Zij werd daarbij altijd vergezeld door haar Zierikzeese matroos Arie Jacobse die dienst deed als haar kasbeheerder en doka laborant.

In 1869 vertrok zij, niet wetend dat het haar laatste reis zou worden, uit Algiers. Haar karavaan werd aangevallen voor Toearegs, geholpen door Arabieren uit haar eigen gezelschap. Tinne werd vermoord door twee houwen met een kromzwaard en een geweerschot. Haar matroos Arie onderging hetzelfde lot. Van deze geschiedenis is een leuk tafereel aanwezig.

 

 

 

 

Johannes Vijverberg, hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school van Noordgouwe zou een onbetekenend schoolmeester zijn gebleven als hij niet gegrepen was door het fotografievirus. In de eerste helft van de vorige eeuw maakte hij faam met zijn populaire artikelen over vogels en boeken over vogels die vol stonden met zelfgemaakte foto’s.

Graspieper voedt een koekoeksjong, een foto van Vijverberg

Graspieper voedt een koekoeksjong, een foto van Vijverberg

Het bijzondere van zijn werk is dat hij zijn camera’s zelf bouwde. Deze camera’s waren de voorlopers van wat we nu als webcam zouden betitelen.

Hij ontwikkelde camera’s waarbij het binnenwerk van een elektrische bel dienst deed om de sluiter op afstand in werking te stellen. Een unieke vinding die prachtig en intiem fotowerk opleverde.

Het werk van Vijverberg, zijn camera’s en zijn boeken zijn terug te vinden in het cameramuseum.

Een van de zelfgemaakte camera's van Vijverberg

Een van de zelfgemaakte camera’s van Vijverberg

Het ontstaan van de polaroid, het failliet en de wederopstanding van het procedé komen uitgebreid aan bod, net als de driedimensionale fotografie en de viewmaster. Er is momenteel een wisseltentoonstelling over Polaroid te zien. Deze loopt van maart tot november.

Op de 1ste verdieping vindt u stereografie, iets wat men nu 3D noemt en alles over dia projectie.

Alles over stereofotografie bij elkaar

Alles over stereofotografie bij elkaar

 

 

 

 

 

 

 

Kennis over camera’s worden hier graag met u gedeeld. Maar niet alleen met u. Veel producenten van films en TV series weten de weg naar dit unieke museum te vinden. Regelmatig worden voor bepaalde opnamen authentieke foto- of filmcamera’s aan binnen- en buitenlandse filmploegen ter beschikking gesteld. Zoals bij de TV serie over Johan Cruyff. Op dit moment levert het Cameramuseum flitsers en camera’s uit de tijd rond 1930 voor de opnamen van een film over het leven van Berthold Brecht.

Acteurs tijdens de opnamen van de film over Bertold Brecht, met camera's uit 1930 van het Cameramuseum.

Acteurs tijdens de opnamen van de film over Berthold Brecht, met camera’s uit 1930 van het Cameramuseum.

Kinderen staan verbaasd als ze zien hoe vanaf een negatief, via een chemische reactie een afdruk ontstaat op fotopapier. Maar leuker nog, ze kunnen zelf hun afdrukken maken in de speciaal ingerichte donker kamer. Dit gebeurt met gebruik making van een zogenaamde pin-hole camera. Wat is nu nog een leuker avontuur op een anders saaie vakantiedag.

En wilt u een authentiek Zeeuwse vakantieherinnering? Laat u dan eens, op een ouderwetse manier vereeuwigen in Zeeuwse klederdracht. Wel even een afspraak maken. Dit maakt uw bezoek aan Zeeland pas echt compleet.

Uw ultieme vakantiefoto - foto Cameramuseum

Uw ultieme vakantiefoto – foto Cameramuseum

Voor meer informatie, toegangsprijzen en openingstijden over en van het enige en unieke, drie verdiepingen hoge cameramuseum in Nederland, kijk hier:

 

Noot van de redactie:

Het Cameramuseum in de Visstraat zit in een gehuurd pand. De eigenaar hiervan heeft besloten het pand te verkopen. Dat betekent dat het bijzondere en unieke museum per 1 augustus 2018 tijdelijk haar deuren gaat sluiten. Het bestuur van het Cameramuseum is al in onderhandeling over een nieuwe huisvesting, maar voordat alle formaliteiten zijn ingevuld en de collectie is overgebracht en ingericht zijn we al snel even verder.

Wij beloven u verder op de hoogte te houden.

 

 

.