De Gouwe was een water in Zeeland. Hett stroomde van de Oosterschelde in het zuiden tot de Sonnemare of Sunnonmeri, het water tussen de toenmalige eilanden Bommenede en Schouwen. Het vormde de scheiding tussen het eiland Schouwen aan de ene kant en de eilanden Duiveland en Dreischor aan de andere kant. De naam Gouwe komt in 976 voor als Golda, wat goudkleurig water betekent. Deze naam wijst erop dat de Gouwe is ontstaan in een tijd dat stukken veen in de Zeeuwse delta nog niet met klei bedekt waren en het water inderdaad gelig of goudkleurig was.

Kaart van de vogelbroedgebieden aan de Grevelingen

Kaart van de vogelbroedgebieden aan de Grevelingen

Het ontstaan van Schouwen-Duiveland

In 1374 werd de noordelijke tak van de Gouwe door middel van twee dammen afgesloten en ontstond de polder Noordgouwe. In 1610 volgde een dam tussen Schouwen en Duiveland, sinds die tijd is sprake van het eiland Schouwen-Duiveland.

Dijkwater

Het Dijkwater ligt tussen Dreischor en de Sir Janspolder. Het grenst aan het Grevelingenmeer. Het gebied beslaat een oppervlakte van ongeveer 180 ha. Het Dijkwater is de jongste polder van Schouwen-Duiveland.

Het Dijkwater, opgedroogd na een hete zomer

Het Dijkwater, opgedroogd na een hete zomer

 

 

De inpoldering kwam tot stand op initiatief van de dijkgraven van de aangrenzende polders. Zij waren van mening dat afdamming van het Dijkwater onder meer om veiligheidsredenen nodig was. Dit, naar aanleiding van de toestand zoals die was ontstaan na de Watersnoodramp van 1953.

Bloeiende orchideeën - foto Orchie, httpscommons.wikimedia.org.

Bloeiende orchideeën – foto Orchie, httpscommons.wikimedia.org.

 

De jongste polder

In 1954 was de inpoldering een feit en ontstond het krekengebied Dijkwater. Een belangrijk deel van de nieuwe polder bestond uit vruchtbare grond. Hier werd landbouw bedreven. De moeilijk te bewerken gebieden werden terug gegeven aan de natuur. Het noordelijke deel van deze polder die grenst aan de Grevelingen en een grootte heeft van ongeveer 103 ha. is nu een Staatsnatuurreservaat.

 

Zilt

In vroeger tijden voeren er schepen via de scheepjes naar de landbouwhaventjes. De kreken werden afgedamd, maar het water is nog altijd zilt. Dat zilte milieu staat garant voor een bijzonder interessante flora en fauna.

Opvliegdende lepelaar

Opvliegdende lepelaar

 

 

Flora en fauna

De ingedijkte geul is met haar oeverlanden een belangrijk overwinteringsgebied voor tal van vogels.

 

Met name in het voorjaar staat het Dijkwater bekend om de vele orchideeën die hier bloeien. Daarnaast kan men er tal van andere bijzondere planten en heesters. aantreffen

Vanwege het zilte water zal het water in de winter minder snel bevriezen. Daardoor is het Dijkwater het hele jaar door een paradijs voor vogelliefhebbers. Natuurlijk kan men er talloze soorten watervogels zien. Bijvoorbeeld de kleine zilverreiger, lepelaars, de geoorde fuut, ijsvogels en verschillende soorten ganzen.

Maar ook andere vogels hebben hier hun habitat gevonden. Goudplevieren, kieviten, oeverlopers, kemphanen en bonte strandlopers foerageren hier.

Scharrelende kluten

Scharrelende kluten

 

 

Weg door het Dijkwater

Het krekengebied is uitstekend bereikbaar via ‘De Weg door het Dijkwater’. Door het gebied loop een wandelroute van ongeveer 5 kilometer; de Stevenssluiswandeling. Een prachtig gebied tussen Dreischor en Sirjansland. Staatsbosbeheer heeft een mooie wandelroute uitgezet.

Wandelend over de weg van het dijkwater proef je de heerlijke mix van landbouw en natuur. Plots vliegt er een vogel voor je op. Even later zoeken op een mooie zomerdag koeien verkoeling in het frisse water.

koeien die verkoeling zoeken - foto Joke Bot

koeien die verkoeling zoeken – foto Joke Bot

 

 

 

 

Trek er eens op uit om te genieten van de orchideeën, vlinders, lepelaars, ganzen en andere vogels in dit bijzondere gebied. Maar let op, honden, ook al zijn ze aangelijnd, zijn hier niet toegestaan.