Het dorp Dreischor staat bekend als een vlasdorp. In de polders van Dreischor werd op kleine percelen vlas verbouwd. Op de kleine boerderijen werd het vlas verwerkt tot diverse producten.

Tot in de 18de eeuw was de vlasvezel in Europa, naast wol, de belangrijkste grondstof voor textiel. In de 19de eeuw werd de grondstof vervangen door het goedkopere katoen.

Maar naast grondstof voor linnen was vlas heel veelzijdig. Buiten het vervaardigen van linnen werd het gebruikt voor touw. Maar het zit ook verwerkt in brandslangen en het wordt gebruikt in fietspaddenstoelen of in vlasisolatie.

Vlas bewerken

Vlas bewerken

 

Veelzijdigheid van vlas

Uit vlas wordt ook lijnolie vervaardigd die gebruikt wordt in verf. Tot 40 jaar jaren geleden was lijnolieverf heel normaal. Maar ze is uit de markt gedrukt door synthetische verven die sneller drogen. Toch zien we de productie van lijnolieverf weer toenemen en vakschilders gebruiken weer meer en meer lijnolieverf vanwege haar veel betere kwaliteit.

 

 

 

Vlasdagen

De vroegere vlasteelt wordt nog steeds met enige weemoed herdacht. Jaarlijks vindt in Dreischor de Vlasdag plaats. Langs de gehele ring in het dorp wordt een braderie gehouden waar oude ambachten worden gedemonstreerd. Naast de vertrouwde mandenmaker, touwslager, palingroker, pottenbakker, de ambachtelijk bakkers van Zeeuwse babbelaars zijn er de vlassers die met historische machines en gereedschappen het agrarisch erfgoed van Dreischor laten herleven

Een wereld vol oude ambachten

Een wereld vol oude ambachten

 

Moeilijkheden

Even hebben de organisatoren van de Vlasdag in Dreischor het evenement haar laatste editie te laten beleven. Toch geven ze het nog niet op. ‘Zoiets moois kunnen we toch niet zomaar laten gaan?” klinkt het uit de mond van bestuurslid Nannie Dorst. Toch dreigen er grote problemen. Het bestuur van de Vlasdag kamp met een behoorlijk tekort aan vrijwilligers.

 

 

 

 

Vrijwilligers

Vreemd is dat niet. Hoewel Nederland zonder haar honderdduizenden vrijwilligers failliet zou raken, is er toch een terugloop te bespeuren. Om die reden klopt het bestuur van de Vlasdag aan bij allerlei deuren. De dorpsraad is benaderd die een oproep onder de bewoners heeft verspreid.

Het bestuur had in het verleden al behoefte aan extra menskracht. Eén van de actiefste bestuursleden heeft door omstandigheden zijn inzet al terug moeten schroeven.

Vlas in alle facetten

Vlas in alle facetten

Toch, met de 34ste editie in het vooruitzicht, wil men dit prachtige evenement niet zomaar loslaten. Vooral omdat uit een enquête die verleden jaar werd gehouden als uitkomst gaf dat het merendeel van de bewoners van Dreischor de Vlasdag een bijzonder warm hart toedraagt.

 

Leef mee, doe mee!

Vandaar dat via deze website een hartstochtelijke oproep willen plaatsen. Als u hart heeft voor de prachtige historie van Schouwen-Duiveland in haar geheel en die van Dreischor in het bijzonder. Als u tijd over heeft. Als u zich in wilt zetten voor het behoud van zekere evenementen. Neem dan contact op voor meer info of om u aan te melden als vrijwilliger met het bestuur op deze e-mail adressen.

Nannie Dorst – ndorst@zeelandnet.nl  of  Ruben Hart – rubenhart@icloud.com