In 1769 werd het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen opgericht. Het Zeeuws Genootschap, zoals het meestal wordt genoemd, heeft als doelstelling de kunst en wetenschap in onze provincie te stimuleren. Dit doet ze door grote en bijzondere collecties in stand te houden en uit te breiden. Ook organiseert zij wetenschappelijke bijeenkomsten, lezingen en excursies en verzorgd het genootschap belangwekkende publicaties. Een prestigieus instituut dus.

Hester en fossielen

Hester en fossielen, een passie

Hester Loeff is opgeleid tot opticien. Naast haar vak begon ze meer en meer interesse te ontwikkelen in paleontologie, de wetenschap die fossiele resten of sporen van organismen bestudeert, om aan de hand hiervan de aard en evolutie van het leven op aarde in een geologisch verleden te reconstrueren.

Ze ging studeren en door eigen projecten te zoeken werd ze steeds bekwamer en gerespecteerd om haar kennis.

Voortdurend studeren op determinatievragen

Voortdurend studeren op determinatievragen

Hester werd regelmatig uitgenodigd om lezingen te geven over haar vakgebied. Zo was te uitgenodigd bij de Belgische Vereniging voor Paleontologie en dit jaar sprak ze voor meer dan 50 mensen in Noordwelle.

Hester laat ook geen enkel ding dat betrekking heeft op haar vakgebied onbenut. Of het gaat om een excursie in de ENCI grotten bij Maastricht, of een hele dag zoeken aan het Banjaardstrand of op de Maasvlakte, als het maar met oude botten en schelpen te maken heeft.

De buit na een dagje struinen op het Banjaardstrand

De buit na een dagje struinen op het Banjaardstrand

 

 

 

 

 

Momenteel is ze begonnen aan een nieuw project. Zij stuitte via een kennis op een website waarop een foto album staat dat in 1877 naar Charles Darwin gestuurd is ter ere van zijn verjaardag. In dat album foto’s van 217 Nederlanders. Wetenschappers maar ook gewone mensen. Hester zocht contact met the Darwin Correspondence project en is nu een spreadsheet aan het maken waarin al deze 217 personen worden uitgelicht en probeert ze alle relevante data te achterhalen. (Volle namen, geboortedata, geboorteplaats, sterfdatum, sterfplaats, bijzonderheden) Zelf noemt ze het flink archiefonderzoek, maar als je voor een dergelijk hoog aangeschreven instituut kan werken, betekent dat wel een vorm van erkenning.

 

het fotoboek voor Darwin, een nieuwe uitdaging

het fotoboek voor Darwin, een nieuwe uitdaging

Als conservatrice is Hester, sinds 2015, beheerder van de collectie ‘landzoogdieren’ van het Zeeuws Genootschap. Deze collectie wordt bewaard in het Zeeuws Museum. Daarnaast is ze verbonden aan het Stadhuismuseum in Zierikzee, waar ze de bottenverzameling beheert.

Hester is een duizendpoot. Het lijkt wel of voor haar elke dag 26 uren telt. Naast haar studies, verzamelen en tijd besteden aan haar werk als conservatrice, heeft ze tijd over om mooie kabinetjes te maken en juweeltjes samengesteld uit kleine schelpjes. Ook is zij vrij creatief als fotografe.

 

Een schelpenkabinetje van haar hand

Een schelpenkabinetje van haar hand

 

 

 

Al haar werk is niet onopgemerkt gebleven. Op zaterdag 7 april wordt haar de P. van de Lijn aanmoedigingsprijs uitgereikt.  Met deze nationale prijs wordt toegekend aan amateurgeologen of paleontologen die op wetenschappelijk niveau een wezenlijke bijdragen hebben geleverd.

 

 

 

Naar onze mening is dit voor Hester Loeff nog slechts maar een begin.