Als we het hebben over een heg, denken we vaak meteen aan een liguster- of coniferenheg rond om een tuin. Maar heggen en hagen in de natuur zijn zoveel meer. Samen vormen ze een bocagelandschap of een coulisselandschap. Een heggenlandschap is een uit door heggen of wallen omgeven landschap, meestal een lijnvormige aanplant van bomen en struiken die stukken land van elkaar scheiden.

Typische houtwal

Typische houtwal

Heggen en hagen zijn soms al honderden jaren oud en van onvervangbare waarde voor planten en dieren. Naarmate de heg ouder wordt zien we een gevarieerdere plantensamenstelling. In de hagen komt een grote rijkdom aan zaden en vruchten voor. De natuurwaarde is vaak nog groter doordat op sommige plaatsen opgaande bomen of knotwilgen in de haag zijn opgenomen.

Een haag of heg zorgt niet alleen voor een goede afscheiding, maar hierin vinden allerlei vogels, insecten, zoogdieren en reptielen een plaatsje. Vanuit de heg vinden tal van roofinsecten hun weg naar gewassen en dragen zo bij aan biologische bestrijding.

Wilde Koebraam

Wilde Koebraam

Een zomertortel doet zich tegoed

Een zomertortel doet zich tegoed

De heggenwal is dus een aan de natuur overgelaten erfafscheiding. Maar in ons land wordt ze steeds zeldzamer. Het Heggengebied Arnemuiden laat het Walcheren van lang geleden zien. Het was bijna, door ruilverkaveling verdwenen en omgeploegd. Tot het plotseling te koop werd aangeboden en Het Zeeuwse Landschap er als de kippen bij was om dit unieke stukje natuur voor het nageslacht in ere te houden.

Een goede reden om Het Zeeuwse Landschap, op welke manier dan ook, van harte te steunen.

Situering heggengebied

Situering heggengebied

Voor informatie over Heggenlandschap Arnemuiden, kijk hier: