Of je er mee kunt leven of niet. Op het Franse platteland is de jacht een vast onderdeel van het leven. Het gaat over van vader op zoon. Kinderen gaan, als ze achttien zijn mee op jacht.

In Frankrijk zijn totaal 1.230.000 jagers actief en daarmee behoort deze “sport” tot de top-vijf van vrijetijdsbesteding.

Doden en gewonden

Als het jachtseizoen geopend is, wat in Frankrijk afhankelijk is van het soort wild en het departement, trekken de jagers de natuur in en gaan gewetenloos te werk. Met alle gevolgen van dien. Kijk niet gek op als je onderstaande berichten in de krant leest:

– een paddenstoelenplukker raakte gewond door een schot van een jager.
– twee jagers raakten gewond doordat ze hun wapen verkeerd bedienden, één van hen overleed.
– een jachthond werd aangezien voor een wild zwijn en doodgeschoten.
– twee kogels raakten een huis. Eén daarvan doorboorde een ruit waarachter een baby sliep.
– drie auto’s raakten beschadigd door mislukte schoten.
Jaarlijks kost deze hobby in heel Frankrijk een kleine honderd mensen het leven.

Regels

In Nederland is de jacht aan strenge regels onderworpen. Maar op het Franse platteland, met dorpen met 500 inwoners en waar iedereen iedereen kent, neemt men het niet zo nauw met de regels. Een gebakken spreeuwtje is niet te versmaden.

Niet voor Frankrijk

In ons land wordt met vele miljoenen euro’s subsidie uit Europa gewerkt aan weidevogelbekeer. Overigens, niet alleen in ons land, ook in Vlaanderen en andere lidstaten.

Frankrijk trek zich daar niets van aan. Maandenlang wordt gejaagd op duiven, lijsters, houtsnippen, eenden. wulpen, watersnippen en hoenders.

Verbijstering alom toen Frankrijk het bericht de wereld instuurde dat men op wulpen wilde blijven schieten, maar mogelijk ook in 2020 de jacht op grutto’s open wilde stellen.

Grutto

Opvliegende grutto

Europa

Maar er is hoop. Mede door stevig lobbywerk uit Nederland  is het nu al 10 jaar verboden om in Frankrijk op grutto’s te schieten. Op de wulp mag aan de Atlantische kust van Frankrijk nog steeds geschoten worden. Daar zitten ze vaak tijdens de trek of ze overwinteren er zelfs. Al direct over de grens tussen België en Frankrijk staan er lokvogels op het strand om de wulpen binnen schootsafstand te krijgen.

De Europese Commissie gaat er dwars voor liggen als Frankrijk de jacht op de grutto heropent.

Commissaris Karmenu Vella antwoordt dat op vragen van CDA-parlementariër Annie Schreijer.

Weidevogelliefhebbers in Friesland stonden op de achterste benen toen heropening van de Franse gruttojacht afgelopen jaar gloorde. Vogelaars startten een petitie en BFVW-voorzitter Rendert Algra repte van ,,moard op kwetsbere greidefûgels’’.

Numenius arquata, het einde nabij? - Foto MPF -commons.wikimedia.org

Numenius arquata, het einde nabij? – Foto MPF -commons.wikimedia.org

De Franse overheid is verantwoordelijk voor naleving van de Europese vogelrichtlijn, schrijft Vella. Hij stelt de Fransen een zogenoemde inbreukprocedure in het vooruitzicht als de grutto hier vanaf juli niet meer ongehinderd kan overvliegen.

Inbreukprocedure

Met zo’n inbreukprocedure kan Frankrijk worden gedwongen met boetes of dwangsommen de vogelrichtlijn goed toe te passen. Vella benadrukt dat de jacht op een vogelsoort niet mag worden heropend als de betreffende soort in aantal afneemt. Dat is bij de grutto het geval.

Schreijer is blij met het antwoord van de Europese Commissie en belooft een vinger aan de pols te houden. Heropening van de Franse jacht op beschermde vogelsoorten zou volgens haar allerlei inspanningen van Nederlandse boeren, wildbeheereenheden, agrarische natuurverenigingen, vogelbeschermers en overheden teniet doen.

Bron: o.a. Friesch Dagblad