Het landbouwbedrijf Koninklijke Maatschap Wilhelminapolder ontstond direct na de inpoldering van de schorren Goenje, Hongersdijk en Mosselbank, die in de zeearm de Schenge lagen Op een veiling in april 1809 kocht een groepje Rotterdamse kooplieden deze schorren. Hun handel was door de toenmalige politieke toestand sterk gedaald en zagen de aankoop van grond als een investering. Maar daarvoor dienden kosten te worden gemaakt .

Weidse zichten en ruimte voor iedereen

Weidse zichten en ruimte voor iedereen

Kosten gaan voor de baat uit

De kosten van de bedijking en de bouw van een sluis liepen, door tegenslag en eigenbelang zo hoog op dat na een aantal jaren de verkoop zwaar verlieslijdend zou zijn. Uit nood geboren ontstond de Maatschap Wilhelminapolder uit puur toeval.  Sinds ca, 1814 wordt de Wilhelminapolder in eigen beheer geëxploiteerd. De turbulente ontstaansgeschiedenis is hier terug te vinden.

Lange rijen uien

Lange rijen uien

De Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder (kortweg: de Wilhelminapolder) is een akkerbouwbedrijf en ligt ten noorden van de stad Goes. Het bedrijf beslaat een oppervlakte van 1.900 hectare, waarvan ca. 1.400 hectare wordt bewerkt. Het overige deel bestaat uit weilanden, wegen, water en natuurgebieden zoals de Schenge. Bijzonder aan de Wilhelminapolder is dat er ruim 160 ha mosselpercelen tot het bezit behoren in de Oosterschelde. Het aantal ‘maten’ van de maatschap is inmiddels uitgegroeid tot ruim 400.

Zelf boeren

Na het besluit om zelf te gaan ‘boeren’, werden de zaken voortvarend aangepakt. Er werden zes hofsteden gebouwd. Later zijn daar de meestoven Zeeland en Holland bijgekomen, De laatste is later in gebruik genomen als hoofdvestiging van het bedrijf. Het aantal hofsteden werd later uitgebreid tot negen. De hofsteden hebben tegenwoordig allemaal verschillende functies. Op dit moment zijn er, hoewel soms gewijzigd in omvang en functie, nog zeven in gebruik.

Hoofdkantoor van de maatschap

Hoofdkantoor van de maatschap – © www.staatspareltjes.nl

Een meestoof was vroeger het gebouw waar de rode verfstof uit het gewas meekrap werd gewonnen. Van buiten leek het op een grote schuur. Hier werden de wortels van de meekrapplant gedroogd in een droogoven en daarna verpulverd tot een poeder: de verfstof. Meekraprood was een diepe tint rood en sinds de Middeleeuwen de meest populaire van alle rode verfstoffen.

In het verleden werd onder leiding van een ‘bedrijfsboer’ per hofstede zo’n tweehonderd tot driehonderd hectare geëxploiteerd. Slechts op één van deze akkers staat geen huis meer (Oost-Beveland), de rest van de woongedeelten is nog in gebruik, zij het niet allemaal door ons bedrijf.

Luzerne, een veelzijdig gewas

Luzerne, een veelzijdig gewas

Een belangrijke pijler onder het bedrijf is de vermeerdering van zaaigranen en aardappelen

(pootgoed). De complete planning voor de productie bestaat uit wintertarwe, wintergerst, tafel- en pootaardappelen, suikerbieten, uien en luzerne.

Geschiedenis

In 2009 vierde Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder haar 200-jarig bestaan. Tijdens dat jubileum werd het feest opgeluisterd door een bezoek van Koningin Beatrix. Hoe Koninklijk kan een Maatschap zijn? En terecht. Ruim 200 jaar na de oprichting is de Wilhelminapolder een modern, duurzaam akkerbouwbedrijf geworden met oog voor mens, milieu en omgeving.

Visie en missie

De visie van Wilhelminapolder is een duurzame bedrijfsvoering in nauwe samenwerking met ketenpartners ten dienste van de rentabiliteit en continuïteit van de maatschap. Daarnaast ligt de focus op duurzame en bedrijfseconomisch verantwoorde exploitatie van productiemiddelen die in het bezit zijn van de maatschap.

De Wilhelminapolder is het eigendom van ruim 400 maten, bedrijven die zowel in Nederland als in het buitenland zijn gevestigd. De maten (aandeelhouders) benoemen een College van Gedelegeerden. Het bestuur en de dagelijkse leiding is in handen van een door het College benoemde directeur die eindverantwoordelijk is.

Aardappel rooien met de meest moderne machines

Aardappel rooien met de meest moderne machines

Machinepark

Wilhelminapolder beschikt over een uiterst modern machinepark bestaande uit tractoren, werktuigen en oogstmachines. Er wordt gewerkt met de nieuwste technieken, die helpen efficiënter en duurzamer te werken. Zoals GPS: de machines zijn uitgerust met een GPS systeem, zodat ze tot op enkele centimeters nauwkeurig werken op aangeven van satellietsignalen. Hierdoor is er minder overlap tijdens de werkzaamheden, wat grote voordelen geeft in bijvoorbeeld brandstofverbruik en gewasbescherming.

De graanoogst, een stoffig karwei

De graanoogst, een stoffig karwei

Tractoren

Met ruim 10 tractoren worden alle werkzaamheden uitgevoerd, zoals grondbewerking, zaaien en transport bij de oogst.

Combine

Er werd geïnvesteerd in een nieuwe combine voor de graanoogst: een Claas Lexion 780. Het betreft een model dat voldoet aan de laatste normen qua brandstofverbruik en uitstoot. De machine is voorzien van een GPS systeem en een breed maaibord van ruim 12 meter voor een hoge capaciteit. De Claas Lexion werd uitgeroepen tot Machine of the year  in de categorie maaidorsers. In de afgelopen jaren heeft deze combine naar volle tevredenheid onze 500 hectare graan geoogst.

De luzerne wordt verzameld

De luzerne wordt verzameld

Machines

Om het akkerbouwareaal te bewerken beschikt Wilhelminapolder voor bijna alle werkzaamheden over eigen machines. Voor de nodige bedrijfszekerheid wordt hier doorlopend in geïnvesteerd.  Er wordt met twee all-in-one aardappelpoot combinaties geplant in de Wilhelminapolder. Het betreft een Structural snarenbedplanter met aanaardkappen en een AVR frees en een bekerpootmachine voor de grondbewerking. Met deze alles-in-een combinatie kan het bedrijf alle pootwerkzaamheden in een werkgang uitvoeren: grondbewerking, bemesting met stikstof en fosfaat, toepassen van gewasbescherming, aardappelen poten én direct aanaarden. Het voordeel van de snarenbedplanter ten opzichte van een bekerplantmachine zit in de flexibiliteit om alle maten pootgoed te kunnen planten.

Spuitmachine

In 2018 is er een Agrifac Endurance zelfrijdende spuitmachine aangeschaft. Deze machine is uitgerust met de meest geavanceerde toepassingen op het gebied van smart farming. Doel is om de inzet van gewasbeschermingsmiddelen op de meest verantwoorde manier toe te passen.

De spuitmachine, verantwoord boeren

De spuitmachine, verantwoord boeren

Bietenrooier

Wilhelminapolder oogst suikerbieten met een Vervaet bietenrooier. Voorop zit een V-vormige voeler die de richting van de bieten volgt. Eerst wordt het loof geklapt, stuk geslagen en over het land verspreid. Dan snijdt de machine de kop van de biet (met de bladstelen) en wordt de biet uit de grond getild en op de ‘zonne’ gegooid. Deze ronddraaiende spaakwielen reinigen de biet van grond en transporteren deze naar achteren. Via een zeefband en axiaalrollen komen de bieten in de bunker. Met deze zelfrijdende machine kan een hectare per uur worden gerooid.

Aardappelrooier

De modernste machines ter beschikking

De modernste machines ter beschikking

De aardappelrooier die Wilhelminapolder gebruikt is een AVR Puma 4-rijer. De beitels van de machine gaan door de grond onder de rug door, zodat de hele rug opgelicht wordt en op de zeefmat gegooid. De grond valt vervolgens door de mazen weer terug, de aardappelen blijven liggen en gaan via axiaalrollen verder de machine in. Ondertussen krabbelen de rollen de grond van de aardappelen en drukken de kluiten stuk. Als laatste komen de aardappelen op de opvoerband en verdwijnen de wagen in. In de wagen zitten valbrekers, zodat de aardappelen zachtjes in de wagen terechtkomen, want vallen geeft blauwe plekken.

Voor meer info, bezoek de website van Wilhelminapolder

Wilt u het werk van Wilhelminapolder een zien, kijk dan op het eigen YouTube kanaal van de maatschap. U zult versteld zijn van de mogelijkheden die dit moderne bedrijf gebruikt.