Het wapen van Bruinsse

Het wapen van Bruinisse

Bruinisse was in dat jaar een bloeiend dorp dat haar welvaart te danken had aan de vangst en verkoop van  mosselen. Ruim 100 hoogaars voeren dagelijks uit op de Oosterschelde om later hun kostbare vangt op de ‘kaai’ te verkopen. Vooral vanuit Antwerpen kwamen handelaren de zwarte schelpen inslaan om ze in hun eigen stad met grove winsten te verkopen. Het was een komen en gaan van schippers en handelaren, dat soms tot chaotische taferelen leidde.

Chaos

Om enige orde in dit pandemonium te scheppen besloten de Staten van Zeeland, vanuit Middelburg in te grijpen. Ze lieten de Ambachtsvrouwe (burgemeester) van Bruinisse een ordonnantie uitvaardigen. Hierin werd bepaald dat elk schip dat de haven van Bruinisse binnen wilde lopen zich via de havenmeester aan diende te melden. Daarna moest men wachten tot men aan de beurt was om te kunnen lossen. Deze maatregel gold voor alle schippers, zowel voor ‘vreemden’ als voor de Bruinisser schippers.

Dubbele stuiver uit die tijd

Dubbele stuiver uit die tijd

 

 

Ook moest bij de havenmeester twee stuivers contant worden afgerekend voor men naar de kade mocht varen. Het gemiddeld inkomen was in die tijd ongeveer vijftig cent per dag.

Dit was vragen om problemen.

Opstand

En die kwamen er ook. Als de mosselschippers niet meteen hun levende mosselen konden lossen stierven ze en waren onverkoopbaar. De Bruinisser mosselschippers  zagen de opbrengsten van hun hard en zwaar werk dagelijks verder kelderen.

De vissers kwamen gezamenlijk tegen de ordonnantie in juni 1773 in opstand. Langzaam werd de sfeer dreigend. Er werden zelfs soldaten vanuit Zierikzee naar Bruinisse gestuurd om samen met de baljuw op te trekken tegen de opstandige en demonstrerende vissers.

De hoogaars, het visservaartuig ui de 16de eeuwt

De hoogaars, het vissersvaartuig ui de 16de eeuw

De vissers gaven hun ‘Mossel Oproer’ echter niet op. In eerste instantie gaf de Ambachtsvrouwe van Bruinisse toe dat de ordonnantie niet paste in de gebruiken van die tijd. Later gingen ook de Staten over stag. De ordonnantie werd uiteindelijk verscheurd.  Men ging over tot de orde van de dag en de rust keerde weer in Bruinisse.

Jublileumjaar

Op 14 en 15 september van dit jaar viert Bruinisse haar 550 jarig bestaan. Er vinden tal van feestelijkheden plaats.

Oktober is jaarlijks de Nationale maand van de geschiedenis. Dit jaar is het thema ‘Opstand’.

Er wordt stil gestaan bij tijden van oproer en verzet. Van geschreeuw, kruitdampen, hoefgetrappel en fakkels tot stil protest.

De binnentuin van Brusea

De binnentuin van Brusea

Het leek daarom voor het Bruinisser museum Brusea een goed idee daar op in te haken. Op de dagen waarin het verjaardag jubileum wordt gevierd, wordt in de leuke binnentuin van het museum een toneelspel opgevoerd dat het verhaal van de mosseloproer op de planken brengt.

Openluchtspel

Het toneelstuk dat een klein uur duurt wordt door vrijwilligers van onder andere Brusea, leden van het Bruinisser Visserskoor en inwoners van Bruinisse opgevoerd.

De regie is in handen van Nelleke Tameris, die haar sporen bij verschillende toneelgezelschappen, waaronder de bekende ‘Rederijkers’ heeft verdiend.

 

Op vrijdag 5 oktober zijn er twee uitvoeringen voor scholen en kinderen. De zaterdag daarop wordt er twee keer opgetreden voor volwassenen.

 

Wilt u  regelmatig op de hoogte blijven over het nieuws in Bruinisse, kijk dan op de website Bru.nu