Neeltje Jans (foto hierboven – Neeltje Jans  – © Aren Admiraal) werd ooit aangelegd als werkeiland. Neeltje Jans is de verbasterde volksnaam voor Nehalennia, een godin die vroeger de beschermvrouw was voor reizigers  en zeelieden die de Noordzee overstaken. Meer over Nehallenia, klik hier.

Vanaf Neeltje Jans werd de bouw van de Oosterscheldekering mogelijk gemaakt. De pijlers voor pijlerdam werden hier gebouw en het bouwmateriaal werd op Neeltje Jans opgeslagen. In 1986 was de bouw van de pijlerdam gereed en Neeltje Jans lag er verlaten bij. Vereniging Natuurmonumenten Het Zeeuwse Landschap namen het initiatief om het eiland om te vormen tot natuurgebied.

Pijlerbouw op het werkeiland
Pijlerbouw op het werkeiland

Vrachtwagens vol overtollig bouwmateriaal werden weggehaald, tonnen zijn werden verspreid over het eiland. Daarna was het de beurt aan de wind. Die gaf het zand de vorm van een natuurlijk duin. Wind en vogels brachten plantenzaden, dieren kwamen vliegend, zwemmend, zwevend en kruipend aan op het nieuw gevormde landschap. Zo ontstond een gevarieerd natuurgebied zoals we dat vandaag kennen. Vol vogels, vlinders, wilde bijtjes en bijzondere plantengroei.

Op Neeltje Jans zijn alle ontwikkelingsstadia van duinen te vinden zijn. Van jonge zeeduintjes via vochtige valleien en een duinmeer naar een rij hoge kamduinen.  Aan de Oosterscheldekant ligt een slikkengebied met een vogeleiland; aan de Noordzeezijde ligt een slufter: een zandvlakte achter de duinenwaar regelmatig zeewater binnenstroomt, waardoor een soortenrijke vegetatie kan ontstaan.

Situering Neeltje Jans
Situering Neeltje Jans

Wilt u volledig op de hoogte zijn en blijven van ontwikkelingen, wandelpaden en meer van dit magnifieke natuurpark, klik dan hier.

Vlindertje op Neeltje Jans - © Aren Admiraal

Vlindertje op Neeltje Jans – © Aren Admiraal

Neeltje Jans 2 - © Aren Admiraal
Neeltje Jans 2 – © Aren Admiraal
Neeltje Jans 1 - © Aren Admiraal
Neeltje Jans 1 – © Aren Admiraal
Neeltje Jans 3 - © Aren Admiraal
Neeltje Jans 3 – © Aren Admiraal