Op 17 januari heeft de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) een nieuwe naam gekregen: Erfgoed Zeeland. Met die naam wordt kort en krachtig uitgedrukt waar de organisatie voor staat: het erfgoed in Zeeland. Bij de nieuwe naam hoort ook een nieuwe huisstijl en een nieuwe website.

Feestelijke verandering

Feestelijke verandering

Erfgoed Zeeland

 Een nieuwe naam betekent niet dat er een streep onder het verleden is gezet. Dat zou ook in strijd zijn met de visie op erfgoed. Verleden, heden en toekomst blijven nauw met elkaar verbonden. Dat geldt voor het erfgoed en dat geldt ook voor Erfgoed Zeeland. Beschermen, benutten en beleven van erfgoed vormen de inhoudelijke kaders van het werk.

Zeeland is rijk aan erfgoed. Afgezet tegen het aantal inwoners is er geen provincie in Nederland met zoveel erfgoed als Zeeland. Dat erfgoed is van en voor ons allemaal.

Erfgoed Zeeland legt verbindingen met en tussen partijen die met erfgoed te maken hebben. Erfgoed is aan verandering onderhevig. Er komt wat bij en er gaat wat af. Vandaag wordt toekomstig erfgoed gemaakt. Erfgoed Zeeland voert graag de discussie over wat (nieuw) erfgoed is en of het de moeite van het bewaren waard is.

Het nieuwe logo

Het nieuwe logo

Logo

 Voor het torentje van de SCEZ is in het nieuwe logo de Z van Zeeland in de plaats gekomen. Groenblauw en rood zijn de kenmerkende kleuren. Het rode verbindingsstreepje staat centraal. Erfgoed Zeeland is een organisatie die verbindt en graag samenwerkt met iedereen die hart voor erfgoed heeft en er iets mee wil. Erfgoed is van ons allemaal.

Website

 De nieuwe website  biedt snel toegang tot de diensten en producten van Erfgoed Zeeland. Zoeken is dankzij de filters eenvoudiger geworden. Nieuw is het meldpunt voor archeologische vondsten en bedreigd of onbekend gebouwd en landschappelijk erfgoed. Via smartphone of tablet kunnen meldingen ter plekke worden voorzien van een afbeelding en worden toegezonden naar het Meldpunt van Erfgoed Zeeland.