Op 1 maart, de eerste dag van het astronomisch voorjaar, start Stichting Vlam in Zierikzee met de nieuwe raamexpo ‘O kijk, natuur in de stad vroeger en nu!’.

Bij deze expo wordt, aan de hand van oude foto`s, afbeeldingen en meer op locatie, gezocht naar allerlei inkijkjes in de natuur binnen de stad in eerdere eeuwen. Daarnaast komen er spotjes op de natuur in de stad van vandaag.

Een leuke, andersoortige manier om te kijken hoe het zit met de rijkdom aan ‘flora en fauna’ vroeger en nu, zowel van wilde natuur als van aangelegde, van vleermuis tot valk en van veen tot monumentale lindeboom.

De expo groeit tijdens het voorjaar weer steeds verder uit en is dan nog een lange zomer te zien. De eerste series geven een glimp van de geschiedenis van de bomen langs het Havenpark en van de zeehonden. die soms tot in de Nieuwe Haven en zelfs de Oude Haven gesignaleerd zijn. Iedereen wordt ook van harte uitgenodigd om bij te dragen met eigen, oude afbeeldingen of nieuwe foto`s van fauna en flora in de kern van Zierikzee. We maken ook graag koppelingen bij allerlei evenementen, zoals vogelteldagen en dergelijke (ook verder op het eiland).

Het Havenplein vroeger

De groeiende expo start achter de ramen van Havenpark 18 en van Kraanplein 22 en is van 1 maart t/m het Monumentenweekend (13 september), bij dag en avond, vrij te bekijken. Zie voor locaties, extra info en voor het inzenden van eigen afbeeldingen de projectsite van Stichting Vlam

Wat is er nog leuker om het verschil tussen vroeger en nu aan de hand van foto’s te leren kennen? We wensen iedereen weer plezierige kijkjes!