De faam van Aren Admiraal als fotograaf begint meer en meer te groeien. Hij hanteert een bijzondere techniek en zijn foto’s getuige van oog voor detail en grote creativiteit.

Aren, die ook zijn bijdrage levert aan onze website, kreeg deze week uitgebreid aandacht in het bekende weekblad Wereldregio. Deze aandacht wilden wij u niet onthouden. Wereldregio is gratis te verkrijgen op ongeveer 90 punten op Schouwen-Duiveland.

Maak hierbij nog eens extra kennis met Aren Admiraal.

Artikel Aren Admiraal - Bron: Wereldregio

Artikel Aren Admiraal – Bron: Wereldregio