Op zaterdag 25 juni werd het wandelend publiek in de Oudestraat in Bruinisse, danig opgeschrikt. Twee Willys Jeeps uit de Tweede Wereldoorlog draaiden met gillende sirenes de straat in om te stoppen voor Brusea. Er ging zeker wat gebeuren, ook getuige een grote wapperende vlag die de tentoonstelling “Het Laatste Oorlogsjaar” aankondigde.

De expositievlag

De tentoonstelling

Deze tentoonstelling was eerder die middag officieel van start geschoten in Zierikzee bij de Museumhaven. Alle vijf kleine musea op het eiland hebben een rol in deze expositie. Na de opening in Zierikzee gingen de oude legervoertuigen als in een estafette de andere deelnemende musea langs om daar de openingen te verrichten. Als eerste Brusea, Daarna Goemanszorg, vervolgens naar het Brouws Museum om af te sluiten in de Burghse Schoole.

Jeep met genodigden

Eigen invulling

Brusea zou Brusea niet zijn als men er geen eigen toets aan had gegeven. Het hoofdbestanddeel van de expositie is een groot paneel, waarop in het kort het verhaal van het laatste oorlogsjaar wordt beschreven. Daarnaast is er een fraai uitgevoerde brochure die het hele verhaal vertelt. En verhaal dat de dramatische laatste maanden van de oorlog met alle daaruit voortkomende ellende op huiveringwekkende wijze beschrijft. Van de inundatie tot aan het bombardement dat Bruinisse volledig in puin legde.

Dagboek Muller

Als uitgangspunt voor het verhaal is gekozen voor het historische dagboek, geschreven door de Bruse mosselvisser Samuel Muller. In zijn dagboek houdt hij van dag tot dag, op minutieuze wijze zijn belevenissen van eind 1944 tot aan de bevrijding bij. Het is een huiveringwekkend verhaal.

Duitse eretekenen

Daarnaast is er een vitrine ingericht waarin zich objecten bevinden welke gedragen of gebruikt zijn door zowel de Duitsers als de geallieerden en het Nederlandse leger. Een groot deel daarvan is door bemiddeling van Peter Jansen, door het Bevrijdingsmuseum, in bruikleen afgestaan. Ook Neeltje Kok is gaan graven. Zij stelde het museum unieke foto’s uit die periode ter beschikking. Zeker zo zeldzaam is serviesgoed en bestek van de bezetters, compleet met het legerlogo, dat zij wel uit wilde lenen.

Welkom

Nadat de Jeeps hun motoren en sirenes tot zwijgen hadden gebracht, ging het gezelschap over de rode loper naar binnen. Martin van Dommele, de voorzitter van Brusea, heette alle speciale gasten en de vele andere belangstellenden, van harte welkom.

Dhr. en Mevr. Wiebrens, stille getuigen

 

 

Hij wees op het belang van enkele speciale gasten. Waaronder Dhr. Wiebrens, die als klein kind met leden van zijn familie, de barre vluchttocht van Bruinisse naar Renesse deels te voet had afgelegd.

Neven van Samuel Muller, die het verhaal van hun oom uitgebreid aan hadden moeten horen en het dagboek bijna uit hun hoofd kenden en Neeltje Kok, die de tentoonstelling uniek materiaal leverde.

Opening

Het was aan de neven van Sam Muller het originele dagboek in een speciale vitrine te plaatsen, die daarna meteen hermetisch werd afgesloten.

Meneer Wiebrens, vergezeld door zijn echtgenote werd verzocht de speciaal ingerichte vitrine en nog bedekt met de Bruse vlag, van zijn bedekking te ontdoen. Hiermee zat het officiële gedeelte er op. De jeeps werden gestart en de reis naar Goemanszorg werd ingezet.

Het originele dagboek

Napraten

De overgeblevenen namen de tijd om het tentoongestelde goed te bekijken en het commentaar was niet van de lucht. Daarna werd iedereen getrakteerd op koffie met een onvolprezen Bruse bolus en was er gelegenheid tot napraten. Eigenlijk was er maar een thema. Nooit meer oorlog en vrijheid is onbetaalbaar.

Als u het hier mee eens bent, dan moet u zeker deze expositie, die nog loopt tot oktober, bezoeken. Voor openingstijden en andere informatie kunt u terecht op de website van Brusea.

Alle hier getoonde foto’s zijn gemaakt door Joke Bot, waarvoor onze dank.