De ontwikkeling van Oostkapelle is sterk verbonden met de abdijen van Rijnsburg en Middelburg. Beide bezaten in de omgeving van Oostkapelle grote stukken grond. De geestelijken hadden grote invloed op de ontwikkeling van het gebied.

Waar de monniken echter nauwelijks invloed op hadden was de ontwikkeling van de natuur. In de 13de eeuw werden de schorren ten westen van Vrouwenpolder ingedijkt. Hierdoor ontstonden de Gerstepolder en de Beekhoekspolder.

Vanuit Domburg verwaaide het strandzand en zo werden de eerste duinen gevormd. Zij groeiden uit tot een ongerept en woest duinlandschap.

Uitbundig bloeiende veenwortel

Uitbundig bloeiende veenwortel

Het gebied kreeg de naam Oranjezon. Het viel onder het markizaat van Veere en het had zijn naam te danken aan de graven van Nassau, later de prinsen van Oranje. Zij waren de oorspronkelijke eigenaren.

De naam heeft dus niets te maken met het prachtige gezicht van de ondergaande zon, zoals wel wordt gedacht.

Situering Oranjezon

Situering Oranjezon

In de loop van de eeuwen is het gebied door de mens op verschillende manieren gebruikt. Maar inmiddels is het opnieuw een prachtig natuurgebied, in beheer bij Het Zeeuwse Landschap. Beklim de uitkijktoren en ontdek het grote genieten.

Uitkijktoren Oranjezon

Uitkijktoren Oranjezon

Voor meer informatie, kijk hier: