In de periode (13de eeuw) waarin het Stadhuis nog het Stadhuis was, en de vleeshallen nog een onderdeel van het stadhuis waren, woonde op de hoek van de Maarstraat en de Meelstraat Gilles de Maerman. Hij dankte zijn naam aan het woord ‘maer’ dat werd gegeven aan slachtafval. De vrouw van Gilles verkocht dit afval in 1418, aan de zij-ingang van de vleeshal aan de armen uit de stad. Het hoogste punt van de stad was een sociaal buurtje. Gilles kon niet vermoeden dat zijn naam na zes eeuwen weer op zou duiken.

Van het verleden naar het heden is een grote stap.

Het vroegere stadhuis

Het vroegere stadhuis

Verpaupering

De vleeshal verdween, het stadhuis werd verplaatst naar een ander deel van de stad. Wat overbleef was een verwaarloosd stukje parkeerplaats tussen de Beddeweeg, de Maarstraat en de Verrenieuwstraat. Slechts enkele oude pakhuisjes herinnerden nog aan het verleden.
Aan de Beddeweeg en op de hoek van de Maarstraat hadden enkele lokale kunstenaars hun atelier gevestigd. De parkeerplaats was toen een uitstulping in de Maarstraat.

Verandering

In 2012 kwam er verandering. De oude pakhuisjes en werkplaatsen werden op de schop genomen en werden vervangen door nieuwe pandjes, gebouwd in de oude stijl. De oude parkeerplaats werd omgetoverd tot een fris plein met in het midden een grote kikkerfontein. Deze fontein werd voorzien van een installatie waardoor het water een permanente zwembadkwaliteit kreeg.

Na de opknapbeurt

Na de opknapbeurt

De nieuwe naam

Een aantal kunstenaars die rond het pleintje woonden vatten het idee op om iets cultureels met deze locatie te gaan doen. Het plan was om het geschikt te maken voor kunstmarkten en andere culturele activiteiten. In overleg met de overige bewoners en met toestemming van de gemeente kreeg het vroegere pleintje een nieuwe naam. Het initiatief voor de naam Plein Montmaertre ging uit van Inge de Groot, die zich vanaf het begin inzette voor de nieuwe locatie en bestemming. Dhr. Huib Uil, de stadsarchivaris van Zierikzee, boog zich over de taaltechnische haalbaarheid en de geschiedkundige waarheid. En het Plein Montmaertre kreeg zijn zegen.

Voor deze naam was bewust gekozen. De link met het Montmartre in Parijs was snel gelegd. Ook hier moesten kunstenaars en straatartiesten hun plekje kunnen vinden. Vanwege de sociale cohesie die onderling ontstond, en terug grijpend op het verleden, kwam men bij Gilles de Maerman terecht. Omdat het het hoogste punt van de stad is, is Mont (berg) vanzelfsprekend. Een kruising tussen de namen die leidde tot Montmaertre was al snel gemaakt. Het pleintje kreeg zijn officiële naam.

Muurschildering

Vroeger en nu op een muur

Vroeger en nu op een muur

In 2014 vatten kunstenaars uit de aangrenzende Beddeweeg het plan op om een muurschildering te maken op hun zijgevel. Deze werd symbolisch. Om het historische uit te beelden kwam er een krantelezend mannetje dat de Zierikzeesche Courant uit 1858 zat te lezen, waarin als kwinkslag ook het opleveringsbericht van de muurschildering is vermeld. Er werd een gevelsteen geschilderd waarop het oude provinciewapen werd gebruikt.
Met een knipoog naar de kunst werd in een deuropening een melkmeisje dat doet denken aan Johannes Vermeer aangebracht en om de link naar het heden te benadrukken kregen de pleinkaters Macho en Sam, dieren van de initiatiefnemers ook een plaatsje. De muurschildering werd een leuke mix van nu en vroeger. Hier was een kunstkwartier geboren.

Onverwacht leuk schilderwerk

Onverwacht leuk schilderwerk

Franse sfeer in Zierikzee

En daar lijkt het steeds meer op. In 2015 ontstond het idee om hier op het plein Montmaertre zomermarktjes te gaan organiseren. Met dit doel werd in 2016 een stichting opgericht door Inge de Groot, Patrick Veenendaal en Yvon Lievense. Zij gingen de kar trekken.
Elke zaterdag in juli en augustus verandert het plein in een hippe kunstlocatie. Er mag vrij worden gewerkt of geëxposeerd. U treft hier schilders, beeldhouwers, poppenmakers en sieradenvervaardigers. Er zijn optredens van straatmuzikanten of andere artiesten. In de kikkerfontein mag door kinderen worden gespeeld en gespetterd. Wil je in deze ongedwongen omgeving alleen maar genieten van dit bruisende pleintje? Er zijn bankjes en er is een leuk terras. Er is een sfeer gecreëerd die je doet denken dat je in Frankrijk bent. De muurschildering, de kunstenaars, schildersezels, en een heuse wensmuur waar je je wensen, op een plakje hout neergeschreven, achter kunt laten.

De wensmuur

De wensmuur

Thema’s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn themadagen, zoals een mediterrane dag, een bloemendag of een bodypaint dag. Maar ook naast de zomer kunstmarkten is er altijd wel iets te beleven. Denk aan een Dickensdag in de winter, of een monumentendag. Neem deel aan de picknick op het plein.

Verrassende bodypaintings

Verrassende bodypaintings

Plein Montmaertre is zeker geen museum. Toch mag het in deze categorie niet ontbreken. Het is een cultureel, sociaal en gezellig plekje om te genieten. Een plaats voor kunst waar de kunst van het ontmoeten het motto is.

Voor meer informatie, activiteiten of deelnemen, kijk hier op de website  of op de Facebookpagina.