Voor de vormgeving van onze provincie moeten we miljoenen jaren terug in de tijd.  Gedurende de IJstijd werd de basis gelegd voor de huidige Zeeuwse Delta. Aardverschuivingen en overstromingen stonden aan de basis van wat ooit een eilandenrijk was, maar door ingrijpen van de mens een goed ingerichte provincie is geworden.

Planten dierensoorten verdwenen. Andere soorten namen hun plaats in tot de mens verscheen en zich hier permanent vestigde. De grote verandering en inrichting van het land begon.

De trieste restanten van Reimerswaal in Smallengannes Cronyk 1696

Zeeland werd door de eeuwen heen steeds opnieuw geteisterd door het water. Mensen vluchtten en kwamen terug. Steeds weer moesten ze na weer een stormvloed hun wonden likken en zich opmaken om het land te herwinnen op de zee. Vooral in de 15de en 16de eeuw kende Zeeland ongekende tegenslagen. Tientallen steden en dorpen verdwenen voorgoed in de golven.

Een versnipperde groep eilanden

 

 

Reimerswaal werd van de kaart geveegd, maar de naam kwam terug. Het verdronken land van Saeftinghe is nooit verloren gegaan. Het is nu een toeristische trekpleister.

Het Zeeland vol verhalen en historie is ondanks alles goed geconserveerd. Overal kom je de rijke geschiedenis van de eeuwige strijd tegen het water tegen. Toch was in het midden van de vorige eeuw een ramp van ongekende grootsheid noodzakelijk om voor eens en voor altijd een einde te maken aan alle vorige ellende.

Hoe desolaat kan een verdronken huis zijn

 

 

 

 

Nederland en Zeeland lieten zien waarin een klein land groot kan zijn. Er werd een fantastisch plan ontworpen. Het Deltaplan. Meer dan 30 jaar is er met vernuft, nieuwe uitvindingen en doorzettingsvermogen gewerkt aan de bescherming van de eilanden. Het resultaat is een prachtige veilige groep van voormalige eilanden. Een prachtige provincie waar het goed toeven is.

Oosterscheldekering Foto Raimond Spekking – publiek domein Wiki

 

 

Een provincie waar we zuinig op moeten zijn, immers, met de dreiging van de waterstijging onder invloed van het veranderende klimaat, is het gevaar nog steeds aanwezig.

Op de onderliggende pagina’s laten we kennis maken met het ontstaan van Zeeland en het bouwen van de enorme verdedigingswal tegen de Waterwolf.