2018 was weer een topjaar voor de musea in Zeeland. Bijna 600.000 mensen brachten een bezoek aan een van de 48 Zeeuwse musea. Dit is een stijging van 7% ten opzichte van 2017.

Grootste stijging op Schouwen-Duiveland en Walcheren

 Uit een recente inventarisatie van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) in Middelburg blijkt dat de bezoekcijfers het afgelopen jaar zijn gestegen met 40.000. In totaal hebben 592.267 mensen een museum in Zeeland bezocht, een absoluut record. De warme zomermaanden hebben de musea geen windeieren gelegd. Wat opvalt is dat de toename voornamelijk geldt voor de musea in de regio’s Schouwen-Duiveland en Walcheren.

Stijgende lijn

Het best bezochte museum was het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Publieksevenementen zoals de Museumweek en Open Monumentendag zorgden voor piekdagen. Er werden ook veel bezoeken geregistreerd met de Museumkaart.

De grootste stijging was te zien bij de Zeeuwse musea die regelmatig wisselingen in hun presentatie hebben of inzetten op evenementen en activiteiten binnen en buiten de muren van het museum (op lokale scholen, culturele markten, verzorgingshuizen ed.).

Watersnood Museum in Ouwerkerk

Watersnood Museum in Ouwerkerk

Top 5 bezoekcijfers

Het totaal van de 48 Zeeuwse geïnventariseerde musea kwam uit op 592.267 bezoekers. De Top 5 van de bezoekersaantallen in 2018 is:

1. Watersnoodmuseum (100.881)

2. Het Polderhuis, musea & meer (71.689)

3. Zeeuws Museum (61.754)

4. Terra Maris – museum voor natuur en landschap (41.608)

5. Museum Stoomtrein Goes-Borsele (40.002)

De nummers 4 en 5 zijn van plaats gewisseld ten opzichte van 2017.

Publiekstrekkers

Het Watersnoodmuseum verwelkomde op 27 december 2018 de 100.000ste bezoeker, bijna 17.000 meer dan vorig jaar. Met een groei van 20% en het behalen van het magische getal blikt het museum terug op een succesvol herdenkingsjaar. Het begon met de Nationale Herdenking van de Watersnoodramp op 1 februari 2018 en de landelijke televisie-uitzending door de NOS. Nieuwe tentoonstellingen en de Watersnoodmuseumbus, waarmee scholieren uit heel Zeeland naar het museum kwamen, zorgden ook voor extra bezoekers.

Museum Polderhuis

Museum Polderhuis

 

 

Het Polderhuis, musea & meer in Westkapelle ontving 71.689 bezoekers, 22% meer dan in 2017. Sinds het voorjaar van 2015 exploiteert het museum ook de vuurtoren (‘t Hoge Licht) en het IJzeren Torentje (’t Lage Licht) in Westkapelle. Met deze uitbreiding naar drie locaties zijn de bezoekcijfers enorm gestegen. Het afgelopen jaar zette de stijging door. Het museum trok 17.177 bezoekers, de vuurtoren ‘t Hoge Licht 15.675 en de IJzeren Toren ‘t Lage Licht 8.684. Ook bij het meerdaags evenement Woensdag Westkapelle was veel meer publiek: 16.200 bezoekers in 2017 en 25.983 in 2018. In zijn totaliteit heeft Het Polderhuis 37.334 betalende bezoekers in het museum en beide torens ontvangen en 34.355 niet betalende bezoekers (vooral tijdens evenementen) verwelkomt.

Zeeuws Museum - Foto Norbert Schnitzler -httpscommons.wikimedia.org

Zeeuws Museum – Foto Norbert Schnitzler -httpscommons.wikimedia.org

 

 

Het Zeeuws Museum noteert een groei van ruim 10% ten opzichte van 2017. De groei is vooral gerealiseerd dankzij de toename van bezoeken van Museumkaart- en Bankgiroloterij VIP kaarthouders en de N8vdN8 (Nacht van de Nacht).

 

Op Schouwen-Duiveland zijn naast het Watersnoodmuseum nog twee andere opvallende stijgers. Zowel de Museumhaven Zeeland en het Stadhuismuseum Zierikzee ontvingen beiden ongeveer 4.000 extra bezoekers. Het Stadhuismuseum vanwege aansprekende activiteiten en tentoonstellingen en de museumhaven vanwege een stijging in het groepsbezoek, activiteiten voor kinderen, evenementen en een nieuw groot parkeerterrein om de hoek waardoor de Museumhaven nu ’in de loop ligt’.

Stadhuismuseum Zierikzee

Stadhuismuseum Zierikzee

 

 

In Zeeuws-Vlaanderen hebben Museum Hulst en Oorlogsmuseum Gdynia een opvallende stijging. Hulst had het stijging te danken aan aansprekende tentoonstellingen en een Reinaert-fietstocht. Vintage-modeshows en een bijzondere tentoonstelling leverde Oorlogsmuseum Gdynia extra bezoek op en internationale aandacht.

 

Op de Bevelanden boekte de stoomtrein Goes-Borsele een heel mooi resultaat. Voor het eerst zijn er meer dan 40.000 betalende bezoekers.

 

 

 

Stoomtrein Goes Borssele op station Kwadendamme - Foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Stoomtrein Goes Borssele op station Kwadendamme – Foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Naast de publiekstrekkers het Zeeuws Museum en Het Polderhuis, konden op Walcheren ook Terra Maris en het Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg meer bezoekers verwelkomen dan het jaar daarvoor.

In de regio Schouwen-Duiveland zijn de bezoekersaantallen in 2018 het meest gestegen (een stijging van 18%). Ook de regio Walcheren doet het met een stijging van 7,5% goed. In de andere regio’s van Zeeland zijn de verschillen met het jaar daarvoor gering.