Logo Stadhuismuseum

Logo Stadhuismuseum

Het Stadhuismuseum is gehuisvest in het voormalige stadhuis van Zierikzee. Met de bouw hiervan werd begonnen in 1550 en het kwam 4 jaar later, in 1554, gereed. In deze periode werden ook de klokken voor het carillon gegoten.

Het nieuwe stadhuis was voornamelijk nieuwbouw. Het plein waaraan het lag, nu aan de achterkant van het stadhuis, was een lege vlakte. Alleen de vroegere vleeshal lag ook aan dit plein, links van de nieuwbouw.

Om reden van gebrek aan ruimte werd het stadhuis voor een deel over de vleeshal gebouwd. Toch bleef deze nog dienst doen, ook nadat het door het stadhuis was overvleugeld

Het stadhuis werd een sober gebouw in Renaissance stijl. Des ondanks werden de gevels rijk versierd en werden de beeltenissen van keizer Karel V en zijn zoon Filips II in de gevel aangebracht.

Op de nieuwbouw werd een grote houten achthoekige toren, met een hoogte van 45 meter, geplaatst. Daar bovenop kwam een klokkenverdieping. Op de top werd een beeld van Neptunus geplaatst.

De nieuwe Neptunes

De nieuwe Neptunes

In de loop van de eeuwen werd het stadhuis regelmatig aangepast en vonden er veranderingen plaats. Vooral aan het interieur werd veel gesleuteld. Daarbij werd nauwelijks volgens een bepaald systeem gewerkt, iedereen deed maar wat.

In de 19de eeuw verloor het stadhuis veel van haar grandeur, het raakte zelfs in verval. Dat was voornamelijk te wijten aan de doorgevoerde moderniseringen en vaak onkundige verbouwingen

In 1853, bij een blikseminslag, leek het er op dat de toren in brand zou vliegen. Door snel ingrijpen was men het vuur rap de baas.

Het werd al snel duidelijk dat het Neptunusbeeld een grote aantrekkingskracht had gehad op de inslaande bliksem. Neptunus werd dan ook vervangen door een bliksemafleider. De natuurstenen pomp op het bordes was ook beschadigd geraakt. Hij werd vervangen door een gietijzeren exemplaar dat nog steeds voor het stadhuis staat

De eerste expositie welke ooit werd gehouden in het stadhuis was in 1809. Koning Lodewijk Bonaparte vereerde de stad met een bezoek. In de thesaurierskamer werd een kleine expositie ingericht bestaande uit verschillende modellen van de toren van het stadhuis, schaalmodellen van bruggen uit de omgeving en de Groenlandse kajak. Meteen na het bezoek werd de expositie weer afgebroken, maar veel van de objecten van toen zijn later opgenomen in de huidige collectie.

Koning Lodewijk Bonaparte - schilderij Charles Howard Hodges

Koning Lodewijk Bonaparte – schilderij Charles Howard Hodges

Aan het einde van de 19de eeuw verloor het stadhuis veel van haar functies. Het kantoor van de burgemeester verhuisde naar een andere plaats in de stad. Gildes en organisaties van de stad gebruikten het stadhuis niet langer als vergaderruimte of werden ontbonden. Het stadhuis kwam meer en meer leeg te staan. Er moest dringend een andere bestemming worden gevonden voor het historische gebouw.

In 1911 werd op de zolder van het stadhuis een oudheidkamer ingericht. Er zetelden nog enige andere instanties in het Stadhuis, daarom was alleen de zolder beschikbaar. Deze voorloper van het museum werd beheerd door de “Vereeniging Zierikzee”. Helaas werd dit museum geen succes en stierf een langzame dood.

Een inkijkje

Een inkijkje

In 1929 lanceerde de gemeenteraad het initiatief opnieuw een museum in te richten in het stadhuis. Weer begon men op de zolder en in 1930 vond de officiële opening plaats. Ditmaal werd het museum wel een succes. Het huidige Stadhuismuseum is eigenlijk ontstaan door het samenvoegen van de collectie van de expositie op de zolder en die van het Maritiem Museum dat aanvankelijk was gehuisvest in de Noorderhavenpoort en later verhuisde naar het ’s Gravensteen.

Het museum en de collectie groeide in de loop van de daarop volgende jaren steeds meer en had meer ruimte nodig. Vanaf 2002 is het museum de enige gebruiker van het voormalige stadhuis van Zierikzee en heeft een grote historische en wetenschappelijke positie in Zeeland ingenomen.

De Grote Zaal

De Grote Zaal

Het museum is ingedeeld in een aantal verschillende zalen. Het auditorium wordt voornamelijk gebruikt voor tijdelijke tentoonstellingen

De grote zaal, de oude zolder, wordt veelal gebruikt voor tijdelijke tentoonstellingen. Men heeft er daarbij wel rekening gehouden dat het unieke plafond altijd goed te bewonderen blijft

U betreedt het museum via de entreehal, de oude zittingzaal van de vierschaar. De vierschaar was het gerechtelijk bestuur van een plaatselijk gebied in de gewesten van de Lage Landen. Het bestuur was in die oude tijden nog niet opgedeeld in de zogenaamde “scheiding der machten”. De rechtspraak maakte een onderdeel uit van de taken van het bestuur.

In deze voormalige rechtszaal vind u tal van voorwerpen die u een goede indruk geven van het werk van de vierschaar en het toen gehanteerde strafrecht.

In het midden van deze zaal is een prominente plaats ingericht van het oude beeld van Neptunus dat bij de bouw in 1554 op de toren werd geplaatst en in 1963 werd vervangen door een nieuwer beeld.

De Kaartenkamer

De Kaartenkamer

In de kaartenkamer kunt u zich verdiepen in het verhaal over het landschap van de eilanden Schouwen en Duiveland. Ook wordt het u hier duidelijk gemaakt hoe men door de loop van de jaren omging met het steeds vijandige water. Via een interactieve tentoonstelling kunt u dit gevecht volgen vanaf de prehistorie tot aan de bouw van de waterkering.

Aan de muren hangen tal van historische kaarten van de eilanden en de gemeentewapens van veel verdronken dorpen

Meekrap was een eeuwenlang gebruikte rode kleurstof die werd gewonnen uit de wortels van de meekrapplant. Vooral op Schouwen-Duiveland groeide deze plant en werd later massaal geteeld. Voor de eilanden was de teelt van meekrap van groot economisch belang. Vooral Zierikzee stond bekend om de goede kwaliteit van deze kleurstof.

In de meekrapkamer van het Stadhuismuseum bevinden zich tal van objecten en kunstwerken die in relatie staan tot de meekrapindustrie. De meekrap werd in een twintigtal fabriekjes, verspreid over het eiland, verwerkt om daarna in Zierikzee, in de waag, gekeurd te worden.

Dan is er de modellenkamer. Johannes van Es was de architect verantwoordelijk voor de verbouwing  van het stadhuis in de periode 1775 tot 1779. Hij maakte daarnaast schaalmodellen van bruggen, sluizen, kranen en tal van andere werktuigen uit de 18de eeuw. Een aantal van deze modellen stonden ook opgesteld in de expositie die speciaal was ingericht voor het bezoek van koning Lodewijk Napoleon in 1809 en zijn nog goed geconserveerd gebleven

De raadzaal is ingericht in de Lodewijk XV stijl. Veel van het 18de eeuwse interieur is goed bewaard gebleven. Dat is terug te zien in de grisailles, ook wel grauwschildering, van Martin Josef Geeraerts. Grisailles zijn schilderijen waarin geen kleuren werden gebruikt. Men beperkte zich tot de weergave van een object in alle denkbare schakeringen van dezelfde kleur. Meestal in bruin- of grijstinten.

De werken van Geeraets stellen Minerva en de kreeftenhandel voor.

Zilver en glaswerk uit de 19de eeuw heeft hier haar plaats gevonden, net als zes stilleven foto’s van Adri Verburg, een Nederlands fotograaf die zich via de Nederlandse Fotografen Kunstkring opwerkte tot directeur van het Parijse Colortrans. Zijn foto’s representeren de verschillende thema’s van het museum.

Tentoonstellingzaal

Tentoonstellingzaal

Verschillende verhalen van de geschiedenis van Zierikzee worden vertelt in de tentoonstellingszaal. U kunt hier kennismaken met Zierikzee in de jaren tussen 1200 en 1600. Dit was de meest welvarende periode uit de historie van de stad.

Ook wordt gekeken naar de periode tussen 1500 en 1900 waarin Zierikzee de wereld en de wereldzeeën verkende. Vele exotische schatten, in de loop van de jaren door Zierikzeese ontdekkingsreizigers vanuit verre oorden meegebracht, zijn hier samengebracht, waaronder de Groenlandse kajak uit de 17de of 18de eeuw. Dit is een van de oudst bewaarde kajaks ter wereld.

Voorts treft u in deze zaal modellen van vissers- en oorlogsschepen.

Ook maakt u hier kennis met het verhaal van de Sint-Lievensmonsterkerk die in 1832 geheel afbrandde

De thesaurierzaal is de plaats waar de 16de en 18de eeuwse architectuur het duidelijkst samenkomen. Hier vindt u ook objecten die gaan over de natuurwetenschappelijke geschiedenis van het eiland.

Job Baster in het centrum van Zierikzee -Door Lymantria

Job Baster in het centrum van Zierikzee -Door Lymantria

Job Baster was een plaatselijke dokter en onderzoeker. Zijn kabinet is gemaakt van schelpen en staat op een prominente plaats in de zaal

Verder zijn er in het museum nog de trouwzaal, de torenkamer, de tegelkamer, de vleeshal, het oudste gedeelte van het museum en de waag. Minder grote zalen, maar niet  te versmaden

Als u liefhebber bent van cultuur en/of historie, dan moet u een aantal dagen uittrekken om alles wat het Stadhuismuseum te bieden heeft  in u op te nemen.

Maar een bezoek van één dag geeft u al een behoorlijke indruk van Zierikzee en haar roemruchte geschiedenis. Het staat symbool voor de nauwe relaties tussen stad, het platteland en de zee. De aantrekkingskracht van het museum schuilt vooral in de fraaie collectie en het bijzondere gebouw

Voor meer en actuele informatie, kijk hier.

Goede informatie, leuke documentatie

Goede informatie, leuke documentatie

Heeft u interesse in informatie of documentatie over dit unieke museum, bezoek dan de webshop.

 

Het Stadhuismuseum Zierikzee ligt aan de

Meelstraat 6-10

4301 EC Zierikzee

Telefoon: 0111 454 464

info@stadhuismuseum.nl

Voor openingstijden en toegangsprijzen, kijk hier.

 

 

 

 

 

.