In mei 2020 is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog op Schouwen-Duiveland voorbij was. Daarom, en ter gelegenheid hiervan opent, Stadhuismuseum Zierikzee een tentoonstelling over kunst en cultuur op Schouwen-Duiveland tijdens de periode 1940 – 1945. De breed opgezette tentoonstelling zal een beeld geven van het lokale culturele leven tijdens de bezetting.

Zes pijlers

 Vooralsnog richt het onderzoek voor de tentoonstelling zich op zes pijlers:

  • Film
  • Beeldende kunst/fotografie
  • Theater en dans
  • Letteren
  • Muziek
  • Pers                                                                          

 Schouwen-Duiveland onder water, 1944, Gerrit Henderik Breetvelt – Collectie Stadhuismuseum

Gezocht

 Het Stadhuismuseum is benieuwd of mensen thuis voorwerpen of gegevens hebben met betrekking tot kunst en cultuur uit deze periode. Zowel informatie over bekende als over minder bekende (amateur)kunstenaars en gezelschappen is welkom. Te denken valt bijvoorbeeld aan filmbeelden en foto’s, dagboeken, gedichtjes en liedteksten, opnames of radioverslagen. Dit alles kan bijdragen aan een beeld van het culturele klimaat tijdens de oorlogsjaren op Schouwen-Duiveland.

 

Het geïnundeerde Schouwen-Duiveland door Hildegard Andereya Collectie: Stadhuismuseum Zierikzee

Contact

 Tips en informatie kunt u sturen naar Inge Schipper, conservator van het Stadhuismuseum (ischipper@stadhuismuseum.nl).

 

 

Je vindt het Stadhuismuseum aan de Meelstraat 6-8 in Zierikzee.

telefoon 0111-454464