De All Terrain Bicycle of Mountainbike is een fiets, gemaakt om offroad op onverharde wegen en paden te rijden. De ATB is niet meer weg te denken in de huidige vrijetijdsbesteding. Waar veel beoefenaren van deze tak van sport niet te veel bij (willen) stil staan is , dat ze overlast bezorgen en vaak de natuur ernstig beschadigen.

Ruimte en rust...

Ruimte en rust…

Zeeland is bij uitstek een fietsprovincie voor recreanten. Er zijn zowel door de provincie als door de VVV prachtige fietsroutes uitgezet. En deze worden veel gebruikt. Maar ja, die zijn aangelegd voor ‘normale’ fietsers.

Mountainbikers trekken de bossen in om daar met grote snelheden rond te crossen. Dat is de Zeeuwse overheid een doorn in het oog geworden.

 

In heel Zeeland wordt door overheden, natuurorganisaties die gebieden beheren en belangenorganisaties hard gewerkt aan het tot stand brengen van voorzieningen voor deze vrijetijds beoefenaren. Men heeft ingezien dat voor het mountainbiken niet genoeg ruimte is voorzien.

Op Noord-Beveland en Walcheren is inmiddels een netwerk van routes gerealiseerd. Aan uitbreiding wordt gewerkt. Op Schouwen-Duiveland bestaat al langere tijd een mooie route in de Boswachterij Westerschouwen.

Het is spijtig om te moeten constateren dat veel mountainbikers de realisatie van de nieuwe routes niet af kunnen of willen wachten. Ze maken dan ook veel ongeoorloofd gebruik van voet- en ruiterpaden, duinen en duinovergangen. Hierdoor veroorzaken ze nogal wat schade aan de paden en het leidt tot conflicten met andere mensen die hier legaal gebruik van maken.

... moeten gewaarborgd blijven

… moeten gewaarborgd blijven

Onlangs is er een lang weekend door de verschillenden instanties aan geschonken. In een groot aantal plaatsen is gecontroleerd op ge- en misbruik van aangelegde voorzieningen. Door BOA’s, Staatsbosbeheer, Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), Opleidingsinstituut Scalda en de politie van Terneuzen schreven talloze processen verbaal uit. Ook werd er veelvuldig gewaarschuwd. Daarnaast werd gecontroleerd op loslopende honden en andere zaken die op die plaatsen niet gewenst zijn.

 

Uit reacties van andere recreanten op die bijzondere plaatsen kon worden opgemaakt dat dit soort optreden bijzonder op prijs wordt gesteld.

De komende maanden zal daarom extra op genoemde zaken worden gecontroleerd.

Voor ons een goede zaak. Laten we met z’n allen zuinig zijn op onze unieke Zeeuwse natuur, voor nu, maar ook voor later.

 

Bron: MNM Zeeland