Kasteel Westhove, een eeuwenoud kasteel, ligt net buiten Oostkapelle op Walcheren. In een oorkonde van Graaf Floris V uit 1227 werd het al genoemd als eigendom van de abdij van Middelburg.

Dit kasteel heeft een lange en bewogen historie doorgemaakt. Maar ook heeft de tand des tijds aan dit indrukwekkende gebouw geknaagd. Van het middeleeuwse, oorspronkelijke gebouw met voorburcht en hoofdgebouw, omringd door slotgrachten en wallen, bruggen en poorten, is niet veel meer terug te vinden. De onderste delen van enkele torens, delen van het muurwerk zijn nog in de oorspronkelijke staat. Er zijn in de loop der eeuwen zoveel verbouwingen uitgevoerd dat, in vergelijking met oude prenten, niet veel meer te herkennen is. Indrukwekkend is het echter nog steeds.

Vogels

Kasteel Westhove - foto Akbar Simonse

Kasteel Westhove – foto Akbar Simonse

Terra Maris betekent letterlijk “land van de zee”. In de voormalige orangerie van het kasteel is nu een museum met de gelijkaardige naam gevestigd. Het geheel ligt in het prachtige natuurgebied “de Manteling van Walcheren.

het schilderachtige onderwaterleven

het schilderachtige onderwaterleven

Bij een bezoek aan dit museum ziet u een afwisselende tentoonstelling die u de geschiedenis van het Zeeuwse landschap en de rijk gevarieerde natuur toont. U maakt kennis met de dynamische natuur van de Delta, de talloze inpolderingen en meer dan honderd dorpen die in de loop van de eeuwen zijn verdwenen.

Zilverreigers, van binnen en van buiten

Zilverreigers, van binnen en van buiten

Fossielen

Binnen de muren van Museum Terra Maris bevindt zich een verzameling van duizenden objecten, Deze hebben uiteraard alles met de Zeeuwse natuur en het Zeeuwse landschap te maken. De meest in het oog springende delen hiervan zijn de opgezette vogels en zoogdieren, de schelpencollectie en de verzameling, uit het water opgeviste, fossiele botten van zoogdieren.

 

Prachtige schedelverzameling

Prachtige schedelverzameling

Het kasteel is sinds 2013 vrij toegankelijk. In het hoofdgebouw is momenteel een horecagelegenheid gehuisvest. In de tuin van het kasteel is een replica gebouwd van een middeleeuws mottekasteel.

Het mottekasteel

Het mottekasteel

Maar laat die zaken u niet afleiden.

Ga naar de orangerie en verlustig u aan de fraaie collectie van Terra Maris.

Voor meer informatie, kijk hier: