Coronamaatregelen maken veel dingen (terecht of onterecht) voorlopig onmogelijk. Wij gaan uit het het positieve, dus tijdelijk.

Dat houdt in dat een expositie die in een museum was gepland van 17 december 2021 tot en met 13 november 2022. na de lockdown weer kan rekenen op bezoek van publiek.

We hopen dat er nog voldoende tijd overblijft om een nieuwe expositie in Het Stadhuismuseum in Zierikzee enthousiast en in grote getalen te bezoeken.

 

Voor de vierde keer op rij, na lange tijd van voorbereiding, organiseert het Stadhuismuseum Zierikzee een tentoonstelling in de reeks ‘ Zeeuwse meesters uit de Gouden Eeuw’ .

Na een inleidend overzicht van het werk van Zeeuwse

meesters uit de zeventiende eeuw gebaseerd op de Goedaert Collectie, een expositie met werk van Franchoys Ryckhals (1609-1647) en een tentoonstelling die diverse vormen van portretten geschilderd door Zeeuwse meesters uit de Gouden Eeuw naar voren bracht, staat nu een ‘Zierikzeese’ meester-schilder centraal. Deze exposities konden zelfs rekenen op internationale belangstelling.

 

Arnoldus van Anthonissen (1631-1703) is vooral bekend als derde generatie marineschilder, zoon van Hendrick van Anthonissen (1605-1656) en kleinzoon van Aert Anthonissen

(circa 1580-1620), wiens wortels in Vlaanderen liggen.

 

Tot voor kort was er binnen de Nederlandse schilderkunst maar weinig aandacht voor Zeeuwse meesters uit de zeventiende eeuw. Het Stadhuismuseum Zierikzee laat met deze reeks tentoonstellingen met begeleidende publicaties zien hoe onterecht dat is. Plannen liggen gereed om de reeks door te

laten lopen tot in 2027, met wisselend een algemeen thema en het werk van een specifieke meesterschilder als onderwerp.

 

De expositie ‘ Arnoldus van Anthonissen – Een Zeeuwse meester uit de Gouden Eeuw’  toont werk van Arnoldus van Anthonissen als fijnschilder – denk aan marines of zeegezichten – en als kladschilder. Als kladschilder (be)schildert hij in Zierikzee onder meer landkaarten, wapenborden en scheepsinterieurs. In de tentoonstelling is tevens werk te zien van vader Hendrick van Anthonissen, van voorganger Jan Porcellis en van navolger Pieter Vogelaer.

 

De in deze expositie getoonde werken zijn afkomstig van Museum De Lakenhal Leiden, Museum Het Valkhof Nijmegen, Stichting Burger Weeshuis Zierikzee, Kunsthandel P. de Boer Amsterdam, Galerie Barnabé Parijs, Het Scheepvaartmuseum Amsterdam, Zeeuws Museum Middelburg, Waterschap Hollandse Delta, Streekmuseum Jan Anderson Vlaardingen, De Groot Schilderijenrestauratie en van diverse particulieren.

De unieke combinatie van fijn- en kladschilderkunst, aangevuld met originele archiefstukken uit het Zeeuws Archief, maakt deze tentoonstelling tot een prachtige aanvulling in de reeks over 17de-eeuwse Zeeuwse meesters. maakt deze tentoonstelling tot een prachtige aanvulling in de reeks over 17de-eeuwse Zeeuwse meesters.

In het ter gelegenheid van de expositie door WBooks uitgegeven boek, geschreven door kunsthistoricus drs. Frank van der Ploeg en met medewerking van conservator Stadhuismuseum dr. Inge Schipper, wordt Arnoldus van Anthonissen geschetst als fijnschilder, cultureel ondernemer en ‘kladschilder’. Ruim aandacht is er voor de ontwikkeling van de marineschilderkunst en de wijze waarop Van Anthonissen valt te plaatsen binnen de drie generaties marineschilders en binnen het werk van zijn Zeeuwse collega’s. Daarnaast wordt zijn rol binnen de St. Lucasgilden van Leiden, Middelburg en Zierikzee beschreven. Van Anthonissen zal veelvuldig hebben geschakeld vanuit zijn brede palet aan vaardigheden en is daarmee een echte zeventiende-eeuwer, een cultureel ondernemer pur sang.

Twee bijlagen besluiten het boek, met daarin een beknopt overzicht van het leven en werk van Arnoldus van Anthonissen in jaartallen, alsook een overzicht van diens gesigneerde schilderijen.

 

‘Arnoldus van Anthonissen – Een Zeeuwse meester uit de Gouden Eeuw’  is te bezichtigen in het Stadhuismuseum Zierikzee van 17 december 2021 tot en met 13 november 2022.

Het bij de tentoonstelling door WBooks uitgegeven gelijknamige boek telt 112 pagina’s en bevat ruim 70 afbeeldingen. Het is verkrijgbaar in de boekhandel in heel Nederland en Vlaanderen en in de museumwinkel van het Stadhuismuseum Zierikzee. Prijs 14,95, ISBN 978 94 625 8451 8

Stadhuismuseum Zierikzee
Meelstraat 6-8, Zierikzee
T: (0111) 454 464

e-mail: info@stadhuismuseum.nl