De naam Mondragón en Zierikzee zijn in de loop der eeuwen onlosmakelijk met elkaar verbonden geraakt.

Mondragón aan het begin van zijn tijd in de Nederlanden

Mondragón

Cristóbal de Mondragón y Otalora was tijdens de Tachtigjarige Oorlog een Spaans veldheer die tegelijk met de hertog van Alva in 1544 in de Zuidelijke Nederlanden arriveerde. Op twee korte uitstapjes na, in 1570 en 1579, zou hij de rest van zijn leven hier verblijven.

In 1572 werd hij beroemd en berucht door bij laag water met zijn leger bij Zijpe, de Oosterschelde over te steken om daarna het door de Geuzen belegerd Goes te ontzetten. Zelf ging Mondragón daarbij voorop in de strijd. Door Alva werd hij vergeleken met Mozes die zijn volk door de Rode Zee leidde.

Stadhouder van Zeeland

De beroemde oversteek van de Oosterschelde

 

 

 

 

 

Na deze veldtocht werd hij door de landvoogd benoemd tot Stadhouder van Zeeland.
Twee jaar later belegerde hij Zierikzee en nam de stad in. Na deze verovering kon hij niet verhinderen dat de Spaanse soldaten, die reeds lange tijd niet betaald werden, aan het muiten sloegen.
Niet alleen in Zierikzee, maar op diverse eilanden liet Mondragón zijn sporen na. Hoewel het hierbij vooral gaat over getuigenissen over oorlog en geweld. Toch was er in zijn tijd ook veel respect bij vriend en vijand over zijn persoon en zijn manier van handelen.

In de eeuwen die volgden heeft dat positieve beeld zich verder ontwikkeld. Ondanks de hevige belegering van Zierikzee heeft Cristóbal de Mondragón met zijn optreden tegen zijn muitende troepen, in Zierikzee een zodanig goede naam opgebouwd. Al eeuwenlang staart men naar het zwaard van Mondragón op de toren van de Noordhavenpoort.

Herinneringen aan Mondragón

Het zwaard van Mondragón

De naam Mondragón en Zierikzee zijn in de loop der eeuwen onlosmakelijk met elkaar verbonden geraakt.
Vanaf 2002 kunt u een uitgebreide wandeling maken die vernoemd is naar deze veldheer over het Mondragón pad. Binnenkort ziet deze wandeling van 42,5 km. nieuw licht als wandel- en/of fietsroute. De route start vanaf het Stadhuismuseum of Hotel Mondragón.
Tussen 1947 en 1996 stond aan de oude haven een hotel met café-restaurant dat de naam van Mondragón droeg. Sinds 2020 is dit hotel in volle glorie hersteld en heeft het zijn oude naam terug gekregen. Kortom; Mondragon leeft nog steeds in Zierikzee.

Het harnas van Mondragón

 

 

 

 

 

Unieke stukken

Voor het Stadhuismuseum een reden om in het verleden van deze beroemde Spanjaard te duiken. Ondanks de beperkingen opgelegd door de Corona lock-down is het, de door sommige, minder gewaardeerde, directeur A. Scheffers, gelukt om na veel speurwerk en met zijn vele contacten in het buitenland, authentieke en unieke stukken in bruikleen gekregen.
In deze indrukwekkende expositie kunt u zich vergapen aan het originele kuras van Mondragón, bemachtigd via bemiddeling van de Nederlandse ambassade in Wenen. Of een schilderij van Cristóbal Mondragón met zijn gelijknamige kleinzoon. Het doek is vervaardigd in 1591 en gemaakt door de beroemde Antwerpse schilder Abraham de Rijke. Dit schilderij is afkomstig uit een Spaanse particuliere collectie. Geen mogelijkheid hebben Scheffers en zijn mensen onbenut gelaten.

Portret van Mondragón met zijn kleinzoon

Beperkingen goeddeels opgeheven

Vanwege de coronabeperkingen wordt het gebruikelijke ‘zaalboekje’ niet meer aangeboden op papier, maar uitsluitend digitaal via een tablet.

Het Stadhuismuseum heeft in eigen beheer een prachtig boek over Mondragón  en de expositie laten vervaardigen en drukken. Het boek is van de hand van Raymond Fagel. Fagel is universitair docent aan het Instituut voor Geschiedenis in Lieden.

Hij is verantwoordelijk voor de fijn leesbare teksten en rijk geïllustreerde inhoud. Het boek is bij uw bezoek aan de tentoonstelling aan de receptie van het Stadhuismuseum te koop. De prijs is slechts € 17.99. Ook te bestellen via internet.

Scheffers en zijn medewerkers hebben niets nagelaten om van deze unieke tentoonstelling een waar evenement te maken. Een groot compliment is hier op zijn plaats. Uw bezoek aan deze tentoonstelling en uw duik in het rijke verleden van Zierikzee zijn zeer aan te raden.

 

Tentoonstellingsaffiche

 

Cristóbal de Mondragón (1514-1596), de goede Spanjaard uit de Opstand

is nu te bezoeken tot en met 22 november van dit jaar.

In juli en augustus is het Stadhuismuseum geopend van maandag t/m zaterdag van 11:00 tot 17:00 uur en op zondag van 13:00 tot 17:00 uur.
Vanaf 1 september van dinsdag t/m zaterdag van 11:00 tot 17:00 uur en op zondagen van 13:00 tot 17:00 uur.

Reserveren is niet meer noodzakelijk, maar bij verwachte drukke dagen wel aan te bevelen.
Een gezondheidsverklaring dient u aan de balie in te vullen.

Het Stadhuismuseum Zierikzee ligt aan de Meelstraat 6, 4301 EC Zierikzee
www.stadhuismuseum.nl
Telefoon: 0111 454 464

 

7