Het Stadhuismuseum Zierikzee organiseert deze winter de derde expositie in de reeks van Zeeuwse meesters uit de Gouden Eeuw.

De eerste keer (2018/2019) betrof een inleidend overzicht van werk van meester-schilders actief in Zeeland in de zeventiende eeuw, dat was samengesteld op basis van de particuliere Goedaert Collectie.

De tweede expositie (2019/2020) bevatte werk van één van de Zeeuwse meesters uit genoemde periode, nl. Franchoys Ryckhals (1609-1647).

De derde tentoonstelling (2020/2021) zal ingaan op de portretten geschilderd door de Zeeuwse meester-schilders uit de Gouden Eeuw.

Gebrek aan aandacht

Tot voor kort was er binnen de Nederlandse schilderkunst maar weinig aandacht voor Zeeuwse meesters uit de zeventiende eeuw. Het Stadhuismuseum Zierikzee laat in een reeks tentoonstellingen met begeleidende publicaties zien hoe onterecht dat is. Er liggen plannen gereed om deze reeks van bijzondere exposities door te laten lopen tot in 2026, met wisselend een algemeen en dan weer een specifiek thema als onderwerp.

Unieke samenwerking

De expositie Portretten door Zeeuwse meesters uit de Gouden Eeuw zal werk tonen van de belangrijkste portrettisten in Zeeland in de zeventiende eeuw, afkomstig uit de depots van het Mauritshuis Den Haag, het Scheepvaartmuseum Amsterdam, het Maritiem Museum Rotterdam, het Zeeuws Museum Middelburg, het MuZEEum Vlissingen, het Koninklijk Zeeuws Genootschap Middelburg, de Koninklijke Verzamelingen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Amersfoort, uit de collecties van handelaren uit binnen- en buitenland en uit die van tal van particulieren.

Portret van Apolonius Ingelz, burgemeester van Vlissingen en later gecommitteerde Raad van Zeeland. 1623 Vlissingen Collectie Zeeuws maritiem muZEEum

Tevens zullen voor de eerste keer binnen dit kader ook werken uit de gemeentelijke collectie van Schouwen-Duiveland, beheerd door het Stadhuismuseum Zierikzee, te zien zijn.

Inrichting

Zeeuwen richtten hun huizen in die zeventiende eeuw graag in met schilderijen. Voor de meer welgestelden vormden portretten een belangrijk segment. Ze lieten zich vereeuwigen door lokale meester-schilders, maar ook door schilders uit andere steden. Hoe men zich liet vastleggen was zowel smaak als stand gebonden en varieerde van stemmig zwart tot uitbundig kleurrijk. Het huwelijksportret voerde de boventoon, maar er werden ook familietaferelen, kinderen en zeehelden ‘gepenseeld’.

Frank van der Ploeg

 

 

 

 

 

 

Uitgave in boekvorm

In het ter gelegenheid van de expositie door WBooks uitgegeven boek, geschreven door gastconservator drs. Frank van der Ploeg, worden een aantal vooraanstaande inwoners én hun schilders naar de voorgrond gebracht. Denk aan Hendrick Berckman, Zacharias Blijhooft, Cornelis Jonson van Ceulen, Michiel van Limborch, Jacob Lambrechtsz. Loncke en Salomon Mesdach als schilders en telgen uit beroemde regentenfamilies als Banckert van Trappen, Van Crommon, Hofferus, Huyssen van Kattendijke, De Jonge, Rademacher, Schorer, Van der Stringe, Tuyll van Serooskerken en Verheije als geportretteerden.

Portret van Johan Schorer (1650-1705) door Zacharias Blijhooft, collectie Zeeuws Museum,

Een beknopt lexicon van portretschilders uit de zeventiende eeuw die in Zeeland waren gevestigd besluit het boek. Een uitgebreidere versie van dit lexicon komt begin 2021 beschikbaar via de website van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middelburg.

De tentoonstelling zal te bezichtigen zijn in het Stadhuismuseum Zierikzee vanaf 24 december 2020 tot en met 14 november 2021.

Het bij de tentoonstelling door WBooks uitgegeven gelijknamige boek telt 112 pagina’s en toont ruim 120 afbeeldingen. Het is verkrijgbaar in de boekhandel in heel Nederland en Vlaanderen en in de shop van het Stadhuismuseum Zierikzee.

Prijs € 14,95 – ISBN 978 94 625 8410 5