De circa veertig spelers van Rederijkers Zierikzee zijn al maanden druk aan het repeteren geweest om een nieuwe productie op het toneel te brengen

Hef het glas

‘Hef het glas’ is een toost op de jaren 1907-1957. De rode draad is de vijftigste verjaardag van Gerrit van Gestel.

We zeggen Zierikzee 1957.Gerrit van Gestel viert zijn vijftigste verjaardag. Het wordt een groot familiefeest. De muziek komt uit een platenkoffer en er heerst ouderwetse gezelligheid. Iedereen komt.

Een familiegeschiedenis, chronologisch gerangschikt.

Zwarte bladzijden zijn geschreven in het familieboek. Maar ook zijn er veel hoogtepunten om bij stil te staan. Als men rond de eeuwwisseling is geboren heeft immers nogal wat meegemaakt.

Poster uit 1918 - Theo Molkenboer

Poster uit 1918 – Theo Molkenboer

De leerplicht werd ingevoerd voor kinderen tot 12 jaar. Vrouwen kregen na een lange strijd het kiesrecht.

De Duitse bezetting en de NSB drukten jun stempel op de familie Van Gestel. Gerrit maakte de opkomst van de televisie mee en overleefde de Watersnood, hoewel die een afschuwelijk litteken naliet.

Gesprekstof genoeg voor bij de bowl en de taart.

 

 

 

 

 

 

 

Hef het glas is een stuk in drie bedrijven waarin de Rederijkers Zierikzee u op hun welbekende wijze meevoeren langs fragmenten uit de lokale geschiedenis. Het is een gedramatiseerde vertolking van historische gebeurtenissen.

 

Waar en wanneer?

De voorstellingen vinden plaats op:

5 september – Première;

6 t/m 8 en 12 t/m 15 september, overige voorstellingen

De voorstellingen beginnen om 20:00 uur en starten op de Oude Haven 35 in Zierikzee.

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.toegangskaartjes.nu en bij Boekhandel de Vries aan het havenplein in Zierikzee.

 

Wij wensen u een leuke avond toe.