Vrouwenpolder is een klein dorpje aan de noordkant van Walcheren en maakt deel uit van de Gemeente Veere.

Het gemeentewapen van Vrouwenpolder

Het gemeentewapen van Vrouwenpolder

 

Het op zijn Zeeuws ‘D’n Polder’ telt iets meer dan 1.110 inwoners. Van 1816 tot 1966 was Vrouwenpolder een zelfstandige gemeente. Hierbij behoorden ook Breezand, Gapinge, Schellach en Zanddijk Buiten. Vanaf 1966 werd het een deel van de gemeente Veere.

Fragment van de kaart van Christiaan sGrooten van Zeeland uit 1573 met daarop aangegeven het dorp 'Onser Frauw

Fragment van de kaart van Christiaan sGrooten van Zeeland uit 1573 met daarop aangegeven het dorp ‘Onser Frauw

 

 

 

 

1800 jaar oud?

Regelmatig spoelen er op het strand van Breezand in Vrouwenpolder fragmenten aan van Romeinse dakpannen. Soms zijn deze voorzien van het stempel van de CGPF, ‘de aanhankelijke en getrouwe vloot van Germanië’. Hieruit kan men afleiden dat hier, aan de monding van de Schelde vermoedelijk een steunpunt van de Romeinse vloot heeft bestaan.

 

Naam

Wolfert I van Borssele liet voor 1299 een gebied bedijken op Walcheren. Dit nieuwe land werd Nieupolre of Polre genoemd, de nieuwe polder dus.

Wolfert II liet er in 1314 een kapel bouwen, die 10 jaar later, met goedvinden van de abt van Middelburg, verheven werd tot parochiekerk. Maria was de kerkpatrones (vandaar Onze Lieve Vrouwe Polder – Vrouwenpolder is daarom feitelijk een onjuiste benaming). Omstreeks 1340 werd de parochiekerk verder uitgebouwd.

Voorzijde van een vouwprentje met een afbeelding van het schilderij van O.L. Vrouw van den Polder

Voorzijde van een vouwprentje met een afbeelding van het schilderij van O.L. Vrouw van den Polder

In de 14de eeuw ontstond  een cultus te Vrouwenpolder. Het betrof de verering van een ‘miraculeus schilderij’.

De verering had een internationale aantrekkingskracht, want zowel adellijke personen als vissers uit diverse landen kwamen O.L. Vrouw van den Polder vereren. Na 1572 is de verering abrupt gestopt.

Kerk

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog, met name tijdens het beleg van Middelburg (1622 – 1624) werden op Walcheren tal van kerken zwaar verwoest. Ook de kapel van Vrouwenpolder.

Er werd aanvankelijk een houten loods gebouwd die gebruikt werd als kerk.

De gereformeerde kerk

De gereformeerde kerk

 

 

 

 

De restanten van de oorspronkelijke kerk werden zo snel mogelijk hersteld. Deze was klaar in 1623. Daarbij werd gebruik gemaakt van de nog overeind staande muurdelen. Er kwam een typisch 17de eeuwse zaalkerk voor in de plaats, vijf traveeën lang. Daarbij werd ook een dakruiter op de nok van het dak geplaatst.

De oude kerk bleek groter te zijn geweest dan de nieuwe. Dat bleek na de restauratie in 1955.

Het resterende pleisterwerk uit de 19de eeuw werd bij die restauratie ook verwijderd. Het interieur bevat nog steeds de preekstoel uit 1624. Ook het doophek en de voorleesbank uit dat jaar zijn bewaard gebleven. In 1718 is een nieuw doopbekken geplaatst. Daarop staat de tekst: ‘O jeugdig vleesch en bloet, denck dat ghij sterven moet’.

Vrouwenpolder aan het begin van vorige eeuw

Vrouwenpolder aan het begin van vorige eeuw

 

 

Fort den Haak

In 1588 werd Fort den Haak gebouwd. Dit fort was bedoeld om de ingang van het Veerse Gat te beschermen. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog heeft het regelmatig haar nut bewezen.

In 1809 probeerden de Engelsen, met een leger van 40.000 man, via de Nederlandse kust het rijk van Napoleon te veroveren en de haven van Antwerpen in te nemen. Zeeland was daarbij een logische optie. Fort den Haak had, vanwege de relatieve rust, al in geen jaren behoorlijk onderhoud gehad. Het Engelse leger, onder aanvoering van Lord Chatham wilde niet alleen voet aan wal krijgen, maar ook een Frans eskader op de Schelde vernietigen. Het Fort werd vanaf kannonneerboten beschoten. De kleine legermacht die het fort moest verdedigen was dan ook geen partij voor de Engelse. Het Hollandse garnizoen verliet het fort.  Het werd in snel tempo veroverd en verwoest.

Toch slaagden de Engelsen er niet in Walcheren in de nemen. Op 1ste Kerstdag van datzelfde jaar waren de laatste Engelsen al weer op weg naar huis.

Alleen een lege vlakte pal achter de duinenrij herinnert nog aan dit eens zo trotse fort.

Fort Den Haak is inmiddels omgetoverd tot een subtropische tuin. Hier staan onder meer een 11 meter hoge berg en een 6 meter hoge waterval met kleine waterpartijen. Aan een 60 meter lange boulevard staan de meest winterharde palmsoorten uit de hele wereld. Toch in Vrouwenpolder? Ga hier dan zeker eens kijken.

Tweede Wereldoorlog

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd Walcheren ongewild het toneel van een grote veldslag. Deze zou de geschiedenis ingaan als ‘De slag om  de Schelde’.

Antwerpen, met zijn hoogst noodzakelijke haven, was door de geallieerden relatief makkelijk ingenomen. Op 4 september 1944 was deze vrijwel zonder schade veroverd. Vanuit Antwerpen trok het bevrijdingsleger op naar Zeeuws Vlaanderen. Voor het einde van oktober was dit deel van Zeeland bevrijd. Maar toen dook een groot probleem op.

Aan de overkant van de Westerschelde, met name op Walcheren, had het Duitse leger zich ingegraven. Ze hadden daar bunkerstellingen gebouwd met vérdragend geschut. Zolang dat niet tot zwijgen was gebracht was het onmogelijk de haven van Antwerpen in gebruik te nemen als aanvoerhaven.

Om de Duitsers buitenspel te zetten besloten de geallieerde generaals om Walcheren op strategische plaatsen onder water te zetten. Daarvoor zouden de zeedijken worden gebombardeerd. De bevolking van Walcheren werd vooraf geïnformeerd. De dag voorafgaand aan de bombardementen werden boven Walcheren, maar ook boven Zuid-Beveland, duizenden,  in het Nederlands opgestelde pamfletten uitgestrooid, waarin de bevolking werd opgedragen het eiland te verlaten of veilige plaatsten op te zoeken.

Pamfletten werden uitgestrooid

Pamfletten werden uitgestrooid

Op 3 oktober 1944, om twee uur in de nacht vielen de eerste bommen op de zeedijk bij Westkapelle. Maar het eenvoudig onder water zetten van Walcheren bleek toch niet  zo simpel. Er waren meer bombardementen nodig en ook op andere plaatsen.

Op 11 oktober werd de dijk tussen Veere en Vrouwenpolder op diverse plaatsen getroffen. Hoewel Walcheren daarna goeddeels onder water stond was de strijd nog niet gestreden. Wel konden landingstroepen stap voor stap het eiland innemen. Het laatste overgebleven Duitse bolwerk, batterij W19 bij Vrouwenpolder kon op 8 november worden ingenomen waarna de Duitsers zich over gaven.

Het bombardement op Westkapelle

Het bombardement op Westkapelle

 

 

 

 

 

Om u een idee te geven van de troosteloosheid na deze episode voor Walcheren hebben wij hier een impressie van het polygoonjournaal geplaatst.

Hoewel in november 1944 meteen werd begonnen met het dichten van de gaten in de dijken, duurde het nog tot 5 februari 1946 voor het lukte het om het laatste gat bij Fort Rammekens definitief te sluiten. Hierna konden gemalen en pompen beginnen met het eiland weer droog te leggen.

 

 

 

Watersnoodramp

De Watersnoodramp van 1953 trof vooral gebieden aan de Oosterschelde. Alleen aan de oostelijke kant van Walcheren liepen kleine gebieden onder. De Noordzeekust bleef vanwege de duinen en de nieuw aangelegde duinen relatief gespaard.

Detail van de kaart van de overstroomde gebieden.

Detail van de kaart van de overstroomde gebieden.

Wel zou deze ramp de toekomst van Vrouwenpolder ingrijpend veranderen. Door het uitvoeren van de Deltawerken werd aan de noordelijke kant van Vrouwenpolder de Oosterscheldekering aangelegd en via de Zeelandbrug kwam er een directe verbinding over de weg via Goes naar het noorden. Hierdoor ontstonden er snelle verbindingen met de noordelijker gelegen eilanden en vandaar naar de Randstad. En dat opende perspectieven. De Noordzeekust van Walcheren stond open voor het massa toerisme.

 

Oosterscheldekering

Oosterscheldekering

 

Vrouwenpolder

Als vissersplaats had Vrouwenpolder wegens gebrek aan een haven nooit enige betekenis gehad. Wel was er veel agrarische activiteit, dus grond genoeg. Deze werd graag ingeruild voor andere economische activiteiten, daarbij gebruik makend van voor de hand liggende faciliteiten. Vrouwenpolder is in de loop der jaren uitgegroeid tot een gezellige en moderne badplaats.

Brede stranden wachten op u - Foto Aren Admiraal

Brede stranden wachten op u – Foto Aren Admiraal

Strand, duinen en meer

Vrouwenpolder heeft zich ontwikkeld tot een toeristendorp bij uitstek. Het is door de brede stranden bij het dorp geliefd bij watersporters en badgasten. Vliegeraars en kitesurfers kunnen hun hart ophalen. Ook zijn de stranden hotspots voor windsurfen en SUP (stand up paddle bording)

In dit gebied zijn twee stranden gereserveerd voor naaktrecreatie.

Omgeving

SUP

SUP

Vrouwenpolder ligt temidden van de duinen. Tussen het dorp en Oostkapelle ligt het 400 hectare groot natuurgebied Oranjezon,   een prachtig natuurgebied, waar je reeën en damherten kunt tegenkomen. Het maakt deel uit van de Manteling van Walcheren. Door de variatie in landschap is het een gunstig leefgebied voor heel veel soorten planten en dieren. Natuurherstelprojecten hebben geholpen om soorten als borstelbies, geelhartje, dwergzegge, melkkruid en dwergvlas terug te krijgen.

 

De Oosterscheldedam is de scheiding tussen de Noordzee en het, door het Deltaplan ontstane Grevelingenmeer. Dit is een gekend recreatiegebied voor alle vormen van watersport.

Op weg naar Neeltje Jans

Op weg naar Neeltje Jans

 

 

Tussen Vrouwenpolder en de Oosterscheldekering ligt het Deltapark Neeltje Jans. Dit is een themapark gevestigd op het voormalig werkeiland Neeltje Jans. Naast het attractieve karakter van het park vervult Deltapark Neeltje Jans ook een educatieve functie met betrekking tot de Deltawerken.

Maar vooral voor kinderen is het een feest met spetterend water, een zeehonden- en leeuwenshow, de waterglijbaan en een heuse orkaanmachine. Ook treft u hier het grootste zeeaquarium van de provincie.

Als u hier op bezoek wilt, neem dan een huurfiets. Dan kunt u meteen gebruik maken van de mooie en goed bewegwijzerde fietsroutes.

 

de R.K. Toeristenkerk

de R.K. Toeristenkerk

 

Toeristenkerk

Naast de hervormde kerk heeft Vrouwenpolder nog een bijzondere kerk. Vrij zeldzaam aan de kust is de rooms katholieke kerk van Onze Lieve Vrouw van de Polder.

Deze kerk werk speciaal gesticht voor katholieke toeristen. In 1958 werden hier voor het eerst diensten gehouden in de open lucht met een altaar van twee schragen en planken. De kerkgangers namen plaats in het gras. De diensten werden geleid door de missionarissen van Mill Hill.

Na enkele jaren werden de diensten gehouden in een grote tent. Maar het zou Zeeland niet zijn… In 1966 bezweek deze tent tijdens een storm.

Sinds 1967 staat hiervoor in de plaats een eenvoudige houten loods die dienst doet als kerk. Deze wordt dan ook de toeristenkerk genoemd.

Eventing Zeeland, voor jong en oud

Eventing Zeeland, voor jong en oud

Eventing Zeeland.

Elk jaar tijdens een weekend aan het begin van juni vindt het paardensportevenement Eventing Zeeland plaats. Dit evenement is bekend in binnen- en buitenland en er wordt door deelnemers uit tal van Europese landen aan deelgenomen. Zij kunnen meedoen is verschillende klassen, van BB (beginnende ruiters) tot de hoogste landelijke klasse (Z).

Het gaat om een samengestelde wedstrijd die bestaat uit de dressuurproef, een springconcours en tenslotte de cross.

Deze happening mag u niet missen.

Het capitulatie monument

Het capitulatie monument

 

Capitulatiemonument

Op 8 november 1944 werd in een woning in Vrouwenpolder de overgave van Walcheren door de Duitse bezetters getekend. Hier werd later een gedenksteen in de gevel geplaatst.

Het historische huis moest worden gesloopt, maar men liet de gedenksteen niet verloren gaan. Een replica van deze steen werd in een monument geplaatst. De steen werd uitgevoerd in wit natuursteen. Hierin is een reliëf aangebracht dat een Duitse adelaar voorstelt die met een hand bij de nek wordt gegrepen als symbool voor de overwinning op de vijand.

 

Eeuwige glorie na het winnen van de Kustloop

Eeuwige glorie na het winnen van de Kustloop

 

Kustloop

De Kustloop van Vrouwenpolder is niet alleen ‘Walchers mooiste’, maar ook een bijzonder zware halve marathon. Met ongeveer 9 kilometer over het Noordzeestrand is deze tocht een echte uitdaging voor iedere wandelaar en hardloper.

Na de start op de Dorpsdijk vlakbij de Pelgrimskerk voert de Kustloop langs schitterende natuurgebieden die in de omgeving van Vrouwenpolder volop aanwezig zijn.

In de loop der jaren is het aantal deelnemers explosief gegroeid, wat ook geldt voor de vele toeschouwers. De Kustloop is een waar evenement voor iedereen.

Zicht op het vakantieparadijs

Zicht op het vakantieparadijs

Doen!

Vrouwenpolder is een ontzettend leuke vakantiebestemming. In het gezellige centrum zijn tal van leuke winkeltjes. Er zijn twee supermarkten en genoeg leuke restaurants, cafés en terrassen.

In de omgeving is er geen gebrek aan vakantiewoningen en campings. Vrouwenpolder, met haar geweldige strand en de rustige omgeving is meer dan de moeite waard.