In het jaar 2007 opende Zorgboerderij de Stelle haar deuren als zelfstandig onderdeel van de Stichting Ojee adhd!. In eerste instantie met de bedoeling de grote behoefte aan logeeropvang in te kunnen vullen. Maar in de loop van de achter ons liggende jaren heeft een totale verandering in de aangeboden activiteiten plaatsgevonden.

Activiteiten

De Stelle biedt momenteel een grote diversiteit aan zorg. Ze biedt plaats aan dagbesteding voor lichamelijk of geestelijk beperkte jongeren, dagbesteding aan ouderen, naschoolse opvang en begeleid wonen. Onder leiding van Linda Schippers bieden gediplomeerde medewerkers aan de deelnemers aan de verschillende projecten een zinvolle dagbesteding.

Lekker bezig zijn buiten

Lekker bezig zijn buiten

Dagbesteding

De deelnemers krijgen dagelijks een gevarieerd programma aangeboden. Zo worden de dieren op de boerderij verzorgd. De bij een supermarkt in Nieuwerkerk overgebleven groenten worden dagelijks opgehaald. Mensen die zich tot de dieren voelen aangetrokken leren, onder begeleiding van medewerkers of met behulp van pictogrammen wat te doen en hoe te werken. Men ziet deze mensen steeds meer zelfstandig gaan functioneren en succeservaring opdoen.

Samen dieren verzorgen

Samen dieren verzorgen

Fruitverwerking

Anderen voelen zich meer aangetrokken tot het hovenierschap. Op het erf is het hele jaar werk te doen. Met eigen grasmaaier, bosmaaier en snoeigereedschap leren ze om te gaan met gereedschappen en dingen in de natuur te herkennen en bewerken.

Ook worden de mensen, als ze daarvoor kiezen, ingezet bij het plukken van fruit als het seizoen daar is. Daarna helpen ze met het verwerken van het fruit, koken, verpakken in potjes en bestickeren. Het resultaat, jam, gelei of diksap wordt te koop aangeboden in het eigen winkeltje, wat ook wordt gerund door de cliënten.

Weer anderen voelen zijn liefhebber van het aanleggen of onderhouden van een eigen moestuintje.

Om de krappe financiën aan te vullen staan vrijwilligers van de Stelle, samen met cliënten regelmatig op diverse markten om hun fruitboerderij producten aan de man te brengen. Binnenkort op Kerstmarkten, op 9 december in Dreischor en op 12 december in Zierikzee.

Samen gezellig kokkerellen

Samen gezellig kokkerellen

Ouderenzorg

De dagbesteding ouderenzorg is een ander onderdeel. Deze mensen, vaak zelfs licht dementerend, kunnen fysieke arbeid minder makkelijk aan. Voor hen is er een gezellige koffietafel. Er is veel sociaal samenzijn waarbij de actualiteit van de dag wordt doorgesproken. Samen bereiden ze de warme maaltijd wat voor iedereen een feest is.

Daarnaast worden de deelnemers gestimuleerd om naar buiten te gaan. Onder begeleiding wordt er gewandeld, fietstochtjes gemaakt per tandem, of getuinierd en fruit geplukt. Het komt voor dat deze ouderen weer eens naar het strand gaan. Een plaats waar ze soms tientallen jaren niet meer zijn geweest en helemaal opbloeien.

Een bezoek aan het strand

Een bezoek aan het strand

Meer doen

U begrijpt, in de natte herfst of in de winter kunnen veel activiteiten buitenshuis geen doorgang vinden. Dan worden er binnen leuke dingen georganiseerd, wat vaak betekent, knutselen. Maar dikwijls zie je de belangstelling hiervoor na enige tijd al verdwijnen. Het personeel van De Stelle zou hier zo graag iets aan willen doen.

En dat kan!

BrainTrainer

Sinds 2007 is er een apparaat op de markt dat BrainTrainer heet. Het stimuleert het denkvermogen en het geheugen van ouderen en mensen met beginnende dementie. Op zo’n BrainTrainer kunnen mensen via spelen van vragenspelletjes of oproepen van herinneringen via foto’s hun geheugen stimuleren. De spelsoftware zorgt ervoor dat de gebruikers altijd een goed gevoel overhouden aan het spelen. Dit stimuleert het herhaaldelijk gebruik gedurende de dag. Cliënten die de BrainTrainer kennen, vragen er om.

Ik kan nog best mee hoor!

Ik kan nog best mee hoor!

De BrainTrainer is landelijk al aangeschaft in meer dan duizend instellingen en huiskamers. Het is een ideale activiteit binnen dagbestedingsprogramma’s en als geheugentrainer.

Samen sterk.

De Stelle moet zich financieel zien te bedruipen met toelagen van de gemeente en declaraties in het kader van de PGB’s. Dat is net voldoende om de nu geleverde zorg goed aan te kunnen bieden. Maar Linda Schippers en haar staf zouden zo graag meer willen doen.

Het aanschaffen van een BrainTrainer staat dan ook hoog op hun verlanglijstje. Het ontbreekt echter aan geld.

Trots

Wij wisten niet eens van het bestaan van De Stelle, tot iemand er ons op wees. Zalig-Zeeland bracht daarop een bezoek aan de zorgboerderij. Het viel ons op dat deze geweldige instelling vaak  behoefte heeft aan hulp, zowel financieel als materieel. Ook merkten we op dat Linda en haar mensen nog liever hun tong afbijten dan de hand op te houden.

Wat is nu drie euro?

Wat is nu drie euro?

De donkere dagen voor de kerst zijn aangebroken. Ieder maakt zich op voor feestdagen, pret, uitgebreid eten en drinken, cadeautjes en heeft de mond vol over liefde.

Hoe fraai zou het zijn als wij de wens van De Stelle samen in vervulling laten gaan? Voor € 3,- kopen we nog geen goedkoop flesje wijn bij de grootgrutter. Nog geen half pakje sigaretten of twee biertjes tijdens een avondje uit.

Help mee!

Help mee om oudere mensen van Schouwen-Duiveland de dagbesteding die ze krijgen aangeboden op De Stelle nog leuker te maken. Hoe leuk zou het zijn als je ziet opfleuren tijdens spelletjes spelen of aan geheugentraining kunnen doen met gebruikmaking van de BrainTrainer.

Maak een verder kennis met het prachtige werk van Zorgboerderij De Stelle en  kijk eens hier op hun website.

Vele kleintjes maken samen groot

Vele kleintjes maken samen groot

Maar mooier nog, stort minimaal € 3,- op rekening NL38 RABO 0183 6288 10 van Zorgboerderij De Stelle onder vermelding van BrainTrainer. Mooier en toepasselijker dan een gift aan onze eigen behoeftige inwoners kan uw bijdrage niet zijn.

 

 

 

Namens de cliënten en zeker namens Zalig-Zeeland, hartelijk dank.

Met dank aan Ronny Schults voor de tip.