Zeeland is eeuwenlang een eilandenrijk geweest. Het was moeilijk om van het even eiland op het andere te komen. Een reis van Schouwen-Duiveland naar Zeeuws-Vlaanderen was een onderneming die veel tijd in beslag nam.

Isolement

Door het isolement waarin de eilandbewoners leefden, en dat pas na het gereedkomen van de Deltawerken werd opgeven, ontstonden er op de verschillende gewoonten en tradities.

Deze tradities worden nog steeds gekoesterd.

Verzamelen op het strand

Verzamelen op het strand

Straô Rijden

Om maar een paar van deze tradities te noemen; het Straô Rijden en de traditionele paardenhoeven wassing op Schouwen-Duiveland.

 

 

Klederdrachten

Elk eiland haar eigen dracht

Elk eiland haar eigen dracht

Elk eiland had haar eigen traditionele kleding. In de loop van de afgelopen jaren is deze voor een belangrijk deel verdwenen. Moderne kleding is immers veel praktischer. Toch wordt de originele ‘dracht’ niet vergeten. Er zijn nog tal van ‘modeshows’ die u eigenlijk niet mag missen.

 

Spektakel tijdens het ringsteken

Spektakel tijdens het ringsteken

Ringsteken

Spektakel gegarandeerd tijdens de folkloristische wedstrijden ringsteken. Behendigheid op een zwaar Zeeuws trekpaard in voorgeschreven kleding. Het geluid van daverende zware paardenhoeven maakt indruk, of u wilt of niet.

 

Deze en andere tradities willen wij op deze pagina’s voor u uitlichten. En kijk regelmatig op onze agenda waar deze evenementen worden gemeld.

 

 

straô rijden

Straô Rieën

Ringsteken

Zeeuwse klederdrachten