Op 11 mei 2016 besloten de besturen van woningcorporaties Zeeuwland en Woonburg hun krachten te bundelen en spraken de intentie uit te fuseren. Beiden voelden dit als een goede oplossing voor een gezamenlijk probleem.
Woonburg heeft 1.900 huurwoningen in bezit, verdeeld over Walcheren in de gemeente Veer, Oost-Souburg, Ritthem en Vlissingen. Het bezit van Zeeuwland omvat 4.100 woningen, verdeeld over steden en dorpen op Schouwen-Duiveland.

Nieuwbouw in Bruinisse

Nieuwbouw in Bruinisse

Te Klein

Beide corporaties vonden zichzelf te klein om afzonderlijk voort te bestaan. Het werd steeds moeilijker om te voldoen aan alle veranderde regelgeving die de overheid aan verhuurders oplegt. Het streven was er op gericht om op 1 januari 2017 de juridische fusie rond te hebben. Op 1 juli 2017 moest het organisatorische deel rond zijn.
En daar moest alles voor uit de kast worden gehaald. De nieuwe organisatie zou door het leven gaan onder de naam Zeeuwland, de naam Woonburg zou verdwijnen. Het kantoor van Zeeuwland in Zierikzee moest worden verbouwd en aangepast op de nieuwe personeelsbezetting. Maar alle doelen zijn bereikt.

Doelstelling

De doelstelling van de fusie is; een efficiënte, compacte en financieel gezonde corporatie met een passend woningaanbod te zijn en over een goed dienstverleningsniveau te beschikken.
Voorop staat de betaalbaarheid van het wonen, het verankeren van lokale verbondenheid en een leefbare woonomgeving.

Kostenbesparen

De fusie levert een kostenbesparing op van ongeveer 1 miljoen per jaar. Het plan is deze besparing te besteden aan betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid van woningen. Het vrijgekomen geld wordt rechtstreeks aangewend ten gunste van de huurders, invulling van functies en organisatie.
Bij de nieuwe organisatie zullen 45 fte werken. Dat aantal was 54.

Het nieuwe en oude logo van Zeeuwland

Het nieuwe en oude logo van Zeeuwland

Naamgeving

De nieuw opgerichte organisatie gaat Zeeuwland heten. De naam Woonburg is te veel aan Walcheren gebonden en was daarom geen optie. De naam Zeeuwland dekt als vlag meer de lading. Het staat voor het werkveld, de ambities en de gewenste uitstraling van de nieuwe organisatie.
Omdat men kosten vanaf het begin wil drukken heeft dat er toe geleid dat het logo en de huisstijl van Zeeuwland verder wordt gebruikt. Het ontwikkelen van een nieuw logo en huisstijl zou te veel kosten.

Contact

Het backoffice van het nieuwe Zeeuwland vindt u in het inmiddels aangepaste gebouw van het vroegere Zeeuwland, aan het Kerkhof 1 in Zierikzee, tegenover de Grote Kerk. Men wil in nauw contact blijven met de huurders. Om die reden krijgt elk werkgebied een accountmedewerker, die nauw samenwerkt met de mensen in het veld.

Toekomstige woningen in Burgh-Haamstede

Toekomstige woningen in Burgh-Haamstede

Woord houden

Zoals gezegd, er is hard gewerkt. De organisatorische fusie was al op 1 mei 2017 rond. De kostenbesparing van 1 miljoen per jaar is een feit. De huurdersbelangenvereniging vroeg Zeeuwland om de besparing aan de huurders tegemoet te laten komen. En Zeeuwland deed haar naam als Sociale Woning Corporatie alle eer aan.
In augustus 2017 betalen alle huurders eenmalig € 170,- minder aan huur.

Zeeuwland kan als voorbeeld worden gesteld voor tal van andere, landelijke corporaties en verdiend een dikke pluim.