Net als elders in de Republiek waren schilderijen in het midden van de 17de eeuw buitengewoon populair in Zeeland. Toch is hier echter weinig onderzoek naar gedaan. Hoeveel prenten, tekeningen en schilderijen bezaten de inwoners van Zeeland eigenlijk? Welke onderwerpen waren in deze provincie populair? En waar hingen ze?

Zelfportret Karel Slabbaert

Waar kwamen ze vandaan?

Waren het Hollandse of Brabantse meesters die de Zeeuwse markt domineerden? Of werden de kunstwerken lokaal ge- en verkocht en ging het vooral om werken van Zeeuwse meesters?

Gastmaal, een ets van Zacharias Blijhooft uit 1666, een Rembrandt waardig

Wie waren het?

Het aantal schilderijen dat in deze eeuw werd gemaakt was enorm. Daarbij werk van minder en zelfs onbekende meesters. Namen als Jonsen van Ceulen, Jacob Lambrechtsz. Loncke, Steven van Bellem en Hendrick Berchman passeren hier de revue. Velen van hen werkten op een niveau Rembrandt waardig.

 

Waar zijn ze te vinden?

In de grote musea zijn van al die prachtige werken alleen de mooiste en beste voorbeelden  te vinden. Maar een goed beeld van wat er bij de burgerij aan de muren hing geeft dat niet.

Johannus Goedaeert

Goedaert Collectie

Brigitte en Kees Beaart startten in 1996 met het bijeenbrengen van wat nu de Goedaert Collectie is. Goedaert was naast schrijver ook een kundig schilder, tekenaar en vaardig etser. Het eerste werk dat het echtpaar Beaart aankocht was het boek Metamorphosis Naturalis.

Werk van Goedaert is nu nog nauwelijks te betalen. Daarom besloot het echtpaar hun interesse breder te maken. Zij hebben zich bij het aanleggen van hun collectie vooral gericht op het werk van collega’s van Goedaert die lid waren van het van het Middelburgs Lucasgilde.

Een deel van hun collectie was de basis van een tentoonstelling in het Stadhuismuseum in Zierikzee.

Eerherstel.

In dit boek worden de werken uit de Goedaert Collectie nader belicht. Het beeld dat men heeft van Zeeuwse kunstenaars uit de Gouden Eeuw wordt hiermee gecorrigeerd en helpt deze, bijna vergeten meesters, die in hun tijd wel degelijk groot aanzien genoten, opnieuw bekendheid te geven.

Katie Heyning – Foto Izaak Verkeste

De auteur

Katie Heyning  werkt als freelance kunsthistorica en conservator van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Zij publiceert regelmatig over de cultuurgeschiedenis van Zeeland en heeft een groot aantal boeken op haar naam staan. Zij schreef o.a. Turbulente Tijden, Zeeuwse Streekdrachten 1800 tot 2000 en werkte mee aan Langs Oude Zeeuwse Kerken en Geschiedenis van Zeeland III.

Voor haar wetenschappelijk werk werd zij onlangs koninklijk onderscheiden.

Dit prachtig uitgevoerde en rijk geïllustreerde boek van 96 pagina’s is te bestellen voor € 14,95 via ons contactformulier.