De kostenstijging voor de mosselkwekers, veroorzaakt door het streven naar meer duurzaamheid, en de jaarlijks dalende verkoopprijzen, te wijten aan marktwerking die langzaam verdwijnt, zijn de kwekers in Bruinisse, Yerseke en Zierikzee in het verkeerde keelgat geschoten. Dit heeft er toe geleid dat ze besloten hebben een eigen verkoopkanaal op te zetten.

De ‘Coöperatie de Mossel Compagnie’ zoals de kwekers die er zich bij aan gaan sluiten zich gaan noemen, moet voor de opening van het mosselseizoen van start gaan, met als doel een eerlijke prijs voor hun mossels te krijgen.

Zelf vissen en verhandelen, meer eigen baas

Zelf vissen en verhandelen, meer eigen baas

 

 

 

 

Veiling buitenspel.

 

Nu is het in de praktijk al zo dat ruim 40% van de aangeboden mosselen niet meer via de veiling bij de consument terecht komen. Deze mosselen worden door de handelaren, die verschillende mosselkwekerijen hebben opgekocht, in eigen beheer gekweekt. Door meer samen te gaan werken en de verkoop in eigen hand te houden hopen ze meer invloed op de markt te kunnen uitoefenen.

Geen veiling meer, zelf steekproeven nemen.

Geen veiling meer, zelf steekproeven nemen.

 

 

 

Eendracht maakt macht

Het gezamenlijk opereren zal ook een betere spreiding over het hele seizoen tot gevolg hebben. Nu ziet men pieken en dalen in het aanbod op de veiling. Door de samenwerking denkt men meer spreiding in het aanbod over het hele seizoen te verwezenlijken. Dat zal een eerlijker prijs over het hele seizoen tot gevolg hebben.

Het plan voor De Mossel Compagnie werd bekend gemaakt tijdens de jaarvergadering van de visserijvereniging Algemeen Vissersbelang in Bruinisse. Een historisch moment, volgens voorzitter Cees Otte.

In 2008 werd al een begin gemaakt met plannen voor de redding van de sector. Dat was een lange en zware weg. Momenteel is de economische situatie voor veel bedrijven weinig rooskleurig. De oprichting van een coöperatie biedt de nodige kansen.

Kweker en handelaar

Kweker en handelaar

 

Zo veel mogelijk leden

Om de datum en de doelstelling te halen wordt op dit moment druk gewerkt aan de ontwikkeling van een businessplan en manier van organiseren vast gelegd. Ook worden zoveel mogelijk kwekers ingelicht over de nieuwe coöperatie. Men wil iedereen in laten zien dat, voor het slagen van de Mossel Compagnie een breed draagvlak nodig is en deelname in ieders belang.

Dit initiatief moet slagen anders lopen we de kans Zeelands Roem te verliezen.