In wezen zijn er nogal wat mogelijkheden om zeewier te benutten. Er wordt veel gesproken en getest. Maar dat zeewier veel kansen biedt, daar zijn de meesten het over eens. We zetten wat mogelijkheden op een rijtje.

Voedsel (zeewier als alternatief voor de landbouwproductie)

Aan alles komt een keer een eind. Ook aan de capaciteit om op de huidige manier voedsel te verbouwen op het land. In 2050 leven er naar schatting zo’n 12 miljard mensen op onze wereld. Dat zijn er 2 miljard meer dan anno 2017. Om al deze mensen te voorzien van voedsel zullen we andere methoden en alternatieven moeten bedenken voor de huidige manier van landbouwproductie.

Libische woestijn foto Benutzer Elian - Eigen werk. commons.wikimedia.

Libische woestijn, een voorbeeld van erosie – foto Benutzer Elian – Eigen werk. commons.wikimedia.

Beperkingen

De huidige manier van voedsel verbouwen wordt beperkt door een aantal factoren:

  • Niet alle grond die er is kan beboerd worden. Bergen en woestijnen bijvoorbeeld komen niet in aanmerking;
  • verzilting van landbouwgrond. Dit betekent dat we niet alle gewassen meer op die grond kunnen verbouwen zoals voorheen;
  • erosie. We zien, met name in Afrika, de woestijn verder oprukken door gebrek aan water;
  • gebruik van bestrijdingsmiddelen. Deze middelen dringen door in de grond en komen uiteindelijk in het water terecht en zijn dus slecht voor het milieu;
  • gebruik van bemesting. Ook niet wenselijk in verband met het milieu, ammoniak en teveel aan stikstof vergiftigen de grond en ons drinkwater ;
  • zoet water. Zout water genoeg op de wereld. Aan zoetwater ontstaat een steeds groter tekort;
  • mislukte oogsten. Veroorzaakt door droogte, overstromingen en andere natuurrampen.

Zeewier, gratis aan de kust

Alternatieven

 

Een van de alternatieven voor landbouw is zeewier. Ongeveer de helft van alle biomassa in zee bestaat uit zeewier. Daarvan wordt nog maar een klein gedeelte gebruikt. Zeewier heeft alles in zich om uit te groeien tot een teelt die groter wordt dan de huidige gewassen rijst, maïs en tarwe.

Diervoeder. Gedacht wordt aan enerzijds directe toepassing als voer, maar ook het winnen van bepaalde stoffen uit zeewier kunnen interessant zijn voor diervoederproducten.

Grondstof voor de chemische- en levensmiddelenindustrie. Zeewieren bevatten veel eiwitten en zetmeel. Die zijn door de chemische- en levensmiddelenindustrie te gebruiken als grondstof voor tal van producten. Voedingssupplementen. Maar denk ook aan biologisch afbreekbare bakjes en zakjes, (goed voor het milieu!) kleurstoffen voor verf, voedingssupplementen en verzorgingsproducten.

Grondstof voor de farmaceutische industrie. Bepaalde delen van zeewier zijn interessant om te worden gebruikt als toepassing in medicijnen.

Grondstof voor de biobased economy. Hiermee wordt bedoeld de overgang van de huidige economie die gebruik maakt van fossiele brandstoffen, naar een economie die gebruik maakt van biomassa als grondstof. Hier kan zeewier voor dienen.

Fossiele brandstof, er komt een einde aan - Foto PressGPNS - commons.wikimedia

Fossiele brandstof, er komt een einde aan – Foto PressGPNS – commons.wikimedia

Kustverdediging door middel van golfdemping. Ook voor onderwerpen waar men niet direct aan denkt kan zeewier van toepassing zijn. Een groot aaneengesloten veld zeewier kan de golfslag op zee dempen. De gedachte hierachter is dat dan de dijken minder zwaar kunnen worden uitgevoerd en minder vaak moeten worden opgehoogd.

Zeewier als biofilter. Ook worden testen uitgevoerd door zeewier te laten fungeren als biofilter. Op deze manier kan vervuiling en overbemesting worden tegengegaan. De viskweek is hier zeer geïnteresseerd in.

Kansen voor Zeeland

Het mooiste van zeewier is nog wel dat het volop voorhanden is. Bij ons in Zeeland en nog eens voor de deur ook! De provincie Zeeland ziet kansen en zet in op zeewier. Zeewier wordt al het ‘nieuwe goud’ genoemd.

Zeewierproductie vindt tot nog toe voornamelijk plaats in Zuidoost-Azië, in Noorwegen en Frankrijk, maar sinds enkele jaren wordt dit ook in onze eigen Oosterschelde gekweekt!

Kortom, de mogelijkheden die zeewier ons kan bieden zijn bijzonder uitgebreid en kunnen ons helpen aan een betere toekomst te werken.

 

Tekst: Kees Kole – wilt u meer lezen van deze schrijver? Kijk dan hier.