Bij het noemen van de naam Zeeland wordt onmiddellijk gedacht aan schelp- en schaaldieren. Toch is de agrarische sector een niet te onderschatten deel van de Zeeuwse economie. Bijna 30% van de oppervlakte van onze provincie wordt ingenomen door land- en tuinbouwbedrijven.

Daaronder bevindt zich een gemêleerd gezelschap. Grote spelers zoals de Koninklijke Maatschap Wilhelminapolder, maar vergeet de kleinere spruitenteler, die ook gebruik maakt van de meest moderne technieken en de telers van uien niet.

Percentage landbouwgronden - bron CBS

Percentage landbouwgronden – bron CBS

Zeeland en uien zijn bijna synoniem van elkaar. Van elke tien uien die in Nederland geteeld worden, worden er meer dan acht in Zeeland verwerkt.

Het aantal hectares landbouwgrond in Zeeland waar uien, vlas en gerst worden verbouwd, is in de afgelopen twee jaar flink gestegen. De teelt van tarwe is daarentegen licht gedaald ten opzichte van 2014. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Gele zaaiuien

Gele zaaiuien

De Zeeuwse teelt van uien is in de afgelopen twee jaar met 11 procent gestegen. 7.774 hectare in 2014 tegen 8.672 hectare vorig jaar. Behalve een groei in het aantal hectares is ook het aantal bedrijven dat uien verbouwt licht gestegen naar 1.052.

Wie zijn die ‘boeren’ of moeten we zeggen computerspecialisten? Op onderstaande pagina’s kunt u kennis met hen maken.

 

 

 

 

 

Logo van de maatschap

Koninklijke Maatschap Wilhelminapolder