Aan het einde van de jaren tachtig van vorige eeuw besloot een groep jonge Zeeuwse boeren baktarwe te gaan telen zonder kunstmest of landbouwbestrijdingsmiddelen. Alleen dierlijke mest werd gebruikt. Dat bleek een uitzonderlijk goed idee. Hoewel de veel geleidelijker afgifte van stikstof tot een lagere opbrengst per hectare leidde, was het korrelgehalte van een zodanige kwaliteit dat deze tarwe tot de top van Europa ging behoren.

In 1991 gingen deze boeren een samenwerking aan met verschillende molenaars, bakkers, de Zeeuwse Milieu Federatie en consumenten- en landbouworganisaties. Gezamenlijk brachten zij het typisch tarwebrood “Zeeuwse Vlegel” op de markt. De Zeeuwse Vlegel heeft haar eigen systeem van controle. De teelt van de tarwe wordt gecontroleerd door de onafhankelijke keuringsdienst NAK-AGRO. De samenwerking mondde uit in de oprichting van de “Coöperatie Zeeuwse Vlegel”.

Zeeuwse tarwe voor Zeeuwse Vlegel

Zeeuwse tarwe voor Zeeuwse Vlegel

De Zeeuwse Vlegel heeft haar eigen garantiesysteem. Daardoor kan de consument er op vertrouwen dat zijn vlegelbrood, herkenbaar aan het ouweltje ook echt is.

Inmiddels is deze tarwe de grondstof geworden voor nog een aantal Vlegelproducten. Daarbij mag u denken aan pareltarwe, pannenkoekenmeel, volkorenmeel, wafeltjes en kant-en-klare broodbakmixen.

Dit is maar een voorbeeld van wat men met Zeker Zeeuws® Streekproduct beoogd.

Meer typische, in Zeeland geteelde en bereidde producten streefden naar erkenning. De betrokkenheid bij de provinciale producten en de vraag hiernaar nam steeds meer toe. Niet alleen onder de bevolking, maar ook bij toeristen steeg de vraag.

Uiteindelijk ontstond het Zeker Zeeuws® Streekproduct. Hierbij sloten zich tal van producenten van typisch Zeeuwse lekkernijen aan. En deze zijn talrijk en heel gevarieerd.

Natuurlijk denkt u hierbij aan (hangcultuur)mosselen en oesters, maar meer zilte zaligheden zijn paling, kreeft, lamsoor en zeekraal om er maar een paar te noemen. Maar ook bepaalde telers van aardappels, groente en fruit. Of vleesproducten en het speciaal gefokte Bevelam.

Het bevelam

Het bevelam

Sinds maart 2014 kunnen producenten van bovengenoemde producten in aanmerking komen voor het certificaat Zeker Zeeuws® Streekproduct. Dit keurmerk garandeert de regionale herkomst van de Zeeuwse producten, waarbij inbegrepen de kust- en binnenwateren. Het staat garant voor be- en verwerking in de streek en maatschappelijk verantwoorde en duurzame productie.

Dit initiatief is misschien wel het de grootste stimulans voor producenten hun beste beentje voor te zetten.

“Zeker Zeeuws® Streekproduct” doet al het mogelijke om het streekproduct te stimuleren en onder de aandacht te brengen van een groot publiek. Daarvoor heeft de onder andere een prachtige website ontwikkeld, http://www.zekerzeeuws.nl/

 

Logo Nieuwsbrief

Logo Nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gehouden, dan kunt u zich op die website aanmelden voor een periodiek, leuke en gevarieerde nieuwsbrief.

Als u van smullen houdt, zeker doen !!!